Formanyomtatvány

Tájékoztatás (2024.05.10.)

1. "Nem felel meg a következő akta sémadefiníció(k)nak: e-Cégeljárás 2023 vagy Cégtörvényességi ügy"

Ha a digitális tértivevényben a pirossal aláhúzott ok miatt utasították el beküldést, akkor frissíteni kell az aláíró szoftvert:

Tértivevény

Előfordulhat, hogy a frissítés után újból össze kell állítani az e-aktát.

Aláíró szoftver letöltése: e-Szignó, MOKKA

A Formanyomtatványok hibaellenőrzése című útmutatóhoz kattintson ide.


2. Verziófrissítés szükséges a kft. létesítő okirat űrlapokhoz

A Jogkódex legújabb, 10.4.130-as verziója szükséges az űrlapos Kft. társasági szerződés és az egyszemélyes Kft. alapító okirat XML készítéséhez.

A Jogkódex verzióját az Eszköztár/Szoftveradatok menüpontban ellenőrizheti. Amennyiben korábbi verziót használ, frissíteni kell a Jogkódexet (Eszköztár/Szoftverfrissítés menüpont). Frissítés után újra kell indítani a Jogkódexet.


3. Cégeljárási kérelmek formanyomtatványai ("XML sémadefiníció")

A Jogkódex a hatályos sémadefiníció (2024.01.01.) szerinti XML-t generál a cégeljárási formanyomtatványokból.


4. A Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája (Cvhr. 6. melléklet) és Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okirat mintája (Cvhr. 7. melléklet)

A Jogkódexben ezeket a szerződésmintákat az alábbi címmel érhetik el:

A teljes iratminta eléréséhez be kell jelentkezni!

Részletesebb információkért kattintson ide.

1. XML helyett HTML típusúnak jelzi a Windows a kiexportált XML formanyomtatványt

A böngésző programok a webes fájlok (.html, .xml, stb.) kezelését igyekeznek magukhoz társítani, illetve saját ikont és elnevezést (amit Típusnak hív a Windows) rendelni a fájlnévkiterjesztésekhez. Ezekre a Jogkódexnek nincs ráhatása, ezért előfordulhat, hogy egy XML fájl ikonja és elnevezése HTML-re utal (pl: Microsoft Edge HTML Document).

Megoldás: A Windows Fájlkezelőjében kapcsolja be a Fájlnévkiterjesztések mutatását.

Windows 10 - Fájlkezelő - Fájlnévkiterjesztés
Windows 10 - Fájlkezelő

Windows 11 - Fájlkezelő - Fájlnévkiterjesztés
Windows 11 - Fájlkezelő

Eredmény: Megjelenik a fájlnév végén a .xml kiterjesztés. Ezáltal meggyőződhetünk róla, hogy - bár a Típus elnevezés félrevezető - a fájl ténylegesen XML típusú.

cegnyomtatvány.xml a Fájlkezelőben


A cégeljárási formanyomtatvány XML-t Fájlkezelőből nem lehet olvasható módon megnyitni.
A megnyitáshoz használhatja a Jogkódexet vagy a webes Egyszerű Formanyomtatvány XML Megjelenítőt.


2. Formanyomtatványok hibaellenőrzése

Fontos: bármilyen, nem a Jogkódexből kapott, de a Jogkódexet „hibáztató” hibaüzenet csak akkor valós, ha az XML-t az e-Cégeljárás ellenőrző hibásnak jelzi. Az e-Cégeljárás kérelem formanyomtatvány XML ellenőrző ide kattintva érhető el.

Ha hibás az XML → forduljon hozzánk

Ha nem hibás az XML → forduljon annak a szoftvernek a készítőjéhez, amelyik szoftverből a hibaüzenetet kapta (függetlenül attól, hogy ezen hibaüzenetnek mi az értelme). Ha a hibajelzés az aláírószoftverből jön: ellenőrizze, hogy abból a legfrissebb verziót használja-e és szükség esetén frissítsen.

Hasznos emailcímek: cegszolgalat@im.gov.hu, info@microsec.hu, info@netlock.hu


3. Egyesülés, szétválás esetén a továbbműködő, a cégjegyzékből törlésre nem kerülő jogutód cégjegyzékszáma

A változásbejegyzési kérelem 22-es rovat Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán megszűnt (módosult) cég esetén a jogutód cég(ek) adatai rovatban megadható Egyesülés, szétválás esetén a továbbműködő, a cégjegyzékből törlésre nem kerülő jogutód cégjegyzékszáma mezőt az alábbiak szerint kell kitölteni, ha a jogutód még nem létezik: BK-CF-000000


Jogutód cégjegyzékszáma

B K - C F - 0 0 0 0 0 0

4. Csak helyrajzi számmal rendelkező cím helyes kitöltése

Irányítószám Város, község Kerület Közterület elnevezése Közterület jellege Házszám, helyrajzi szám
9999 Mintatelepülés <nem kötelező> <nem kötelező> hrsz 0123/56
Az az irányítószám, ami az ingatlanhoz legközelebb eső közterülethez tartozik. Az ingatlan nyilvántartásból adja magát. Az ingatlan nyilvántartásból adja magát. Az ingatlan nyilvántartásból adja magát, ennek hiányában döntés alapján feltüntethető az ingatlan fekvése (Belterület/Külterület/Zárt kert). Az ingatlan nyilvántartásból adja magát, ennek hiányában az IM Céginformációs Szolgálat honlapján közzétett adatok alapján összeállított listából kiválasztható. Az ingatlan nyilvántartásból adja magát.

Ugrás az oldal tetejére