8/2012. (II. 29.) OGY határozat

egyházkénti elismerés elutasításáról[1]

1. Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban Ehtv.) 34. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a mellékletben meghatározott egyházak Országgyűlés által történő elismerését elutasítja.

2. Az Országgyűlés az 1. pont szerinti döntését az Ehtv. 14. § (5) bekezdése alapján közzéteszi.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Göndör István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Melléklet a 8/2012. (II. 29.) OGY határozathoz

1. Agapé Gyülekezet

2. A Keresztény Közösség Mozgalom a Vallási Megújulásért Egyház

3. A Magyarországi Biblia Szól Egyház

4. Apostoli Pünkösdi Egyház

5. Aratás Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház

6. Barnabás Közösség

7. Béke Gyülekezet

8. Budapesti Autonóm Gyülekezet

9. Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet

10. CCC Magyarország Vallási Közösség

11. Danube Nemzetközi Egyház

12. Dávid Sátora Gyülekezet Egyház

13. Egyesítő Egyház

14. Ekklesia Nyíregyházi Keresztény Gyülekezet

15. Élő Isten Gyülekezete

16. Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség Újszövetségi Gyülekezet

17. Ezoterikus Tanok Egyháza

18. Evangéliumi Barátság Egyház

19. Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet Egyház

20. Fény és Szeretet Szabadkeresztény Egyház

21. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház

22. Golgota Keresztény Gyülekezet

23. Hindu Vaisnava Egyház

24. "Igazság Oszlopa" Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház

25. Isten Egyháza

26. Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház

27. Jézus Minden Nemzetért Közösség

28. Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza

29. Keresztény Család Gyülekezet

30. Keresztény Testvéri Közösség

31. Krisztus Kegyelme Gyülekezet

32. Krisztus Magyarországi Egyháza

33. Krisztus Szeretete Egyház

34. Krisztus Teljessége Az Élet Kenyere Egyház

35. Magyar Evangéliumi Egyház

36. Magyar Reform Zsidó Hitközségek Szövetsége

37. Magyar Taoista Egyház

38. SZIM Salom Progresszív Zsidó Hitközség

39. Magyarországi Bahá'i Közösség

40. Magyarországi Church of God Egyház

41. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

42. Magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezetek

43. Magyarországi Örmény Apostoli Egyház

44. Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet

45. Magyarországi Új Apostoli Egyház

46. Mantra Magyarországi Buddhista Egyház

47. Mezőkövesdi Teljes Evangélium Keresztény Gyülekezet

48. Názáreti Egyház

49. Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház

50. Olajfák Gyülekezete

51. OM Vishwa Guru Deep Hindu Mandir

52. Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata

53. Őskeresztény Apostoli Egyház

54. Ősmagyar Egyház

55. Paulus Evangéliumi Közösség

56. SHALOM Bibliai Gyülekezet

57. Szabad Evangélium

58. Szent Kamill Keresztény Egyház

59. Szeretet Hídja Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház

60. Szeretet Szövetség Egyház

61. Szeretet-Közösség Teljes Evangéliumi Egyház

62. Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet

63. Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség Mahanaim Gyülekezet

64. Újszövetség Gyülekezet

65. USUI Szellemi Iskola Közösség

66. Üdvösség Hirdetői Egyház

Lábjegyzetek:

[1] A határozatot az Országgyűlés a 2012. február 27-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére