BH 1994.8.405 I. A birtokvédelemre vonatkozó szabályok alkalmazása a szomszédot szükségtelenül zavaró magatartás esetén [Ptk. 98-100. §-ai, 188. § (1) bek., 192. § (2) bek.].

II. Ha az ítélet indokolási kötelezettségének elmulasztása az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatással nem volt, a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelem elbírálása során a megtámadott határozatot hatályában fenntartja [Pp. 221. §, 275/A. § (1) bek.].

A felperes ingatlana szomszédos az alperesek tulajdonában, illetve haszonélvezetében lévő ingatlannal. A felperes keresetében az alpereseket birtokháborítás megszüntetésére kérte kötelezni azzal az indokkal, hogy az alperesek a közvetlenül szomszédos zárt falrész jogellenes átalakításával nyílászárókat (ablakokat és ajtót) létesítettek, és ennek folytán közvetlen rálátással a felperest zavarják saját ingatlanának használatában.

Az elsőfokú bíróság ítéletével elutasította a keresetet. Az ítélet megváltoztatása végett a felperes fellebbezett. A másodfokú bíróság ítéletével az első fokú ítéletet megváltoztatta, kötelezte az I. és II. r. alpereseket, hogy 90 nap alatt a következő munkálatokat végezzék el:

a felperes ingatlana felé eső alagsori szinten létesített 125-125 cm-es, 77-125 és szintén 77-125 cm-es ablakokat 60×60 cm méretű bukóablakokra cseréljék ki, az ablakokra katedrál üveget helyezzenek el, a 93×210 cm-es ajtót falazzák be. Ítéletének az indokolásában megállapította, hogy a ténylegesen a II. r. alperes által kialakított állapot szomszédjogi sérelmet okoz a felperesnek, tekintettel arra is, hogy a két ház igen közel helyezkedik el egymáshoz, és a felperesi építkezés folytán az alperesi ingatlanon a nyílászárók létesítése a felperesi lakáshasználatot szükségtelenül zavarja. Ugyanakkor a felperes érdeke nem az általa kért mértékben, csupán részben védhető, hiszen - tekintettel az alperesi lakhatási körülmények változására a lakáshelyzet ismeretében - a zavarás "szükségtelen" jellege az OÉSZ szabályainak megfelelő átalakítással megszüntethető.

A jogerős másodfokú ítélet ellen az alperesek nyújtottak be felülvizsgálati kérelmet. Kérték a másodfokú ítélet megváltoztatását, az első fokú ítélet helybenhagyását. Felülvizsgálati kérelmük okaként azt adták elő, hogy a másodfokú bíróság nem tett eleget a Pp. 221. §-ában előírt indokolási kötelezettségének, és álláspontjuk szerint a jogerős ítélet sérti a Ptk. 98. és 99. §-ában biztosított jogaikat.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!