32004L0080[1]

A Tanács 2004/80/EK irányelve (2004. április 29.) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről

A TANÁCS 2004/80/EK IRÁNYELVE

(2004. április 29.)

a bűncselekmények sértettjeinek járó kártérítésről

E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé, az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt. E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0080 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0080&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.