32009D0766[1]

2009/766/EK: A Bizottság határozata ( 2009. október 16. ) a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról (az értesítés a C(2009) 7801. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. október 16.)

a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról

(az értesítés a C(2009) 7801. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/766/EK)

5. cikk

A tagállamok a mellékletben nem szereplő, egyéb földfelszíni rendszerek számára is kijelölhetik és rendelkezésre bocsáthatják a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávot, amennyiben biztosítják az alábbiakat:

a) az ilyen rendszerek a GSM-rendszerekkel párhuzamosan üzemeltethetők;

b) az ilyen rendszerek a mellékletben felsorolt egyéb rendszerekkel párhuzamosan üzemeltethetők mind az adott tagállam területén, mind a szomszédos tagállamokban.

MELLÉKLET

A 3. CIKKBEN ÉS A 4. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT FÖLDFELSZÍNI RENDSZEREK JEGYZÉKE

Két- és többoldalú megállapodások hiányában, a szóban forgó hálózatok üzemeltetői által esetleg közösen megállapított kevésbé szigorú műszaki jellemzők sérelme nélkül, a szomszédos hálózatok párhuzamos üzemeltethetőségéhez szükséges feltételrendszer alapvető összetevőjeként a következő műszaki jellemzőkhöz kell igazodni:

RendszerMűszaki jellemzőkVégrehajtási határidő
UMTS, az ETSI szabványaiban, különösen az EN 301 908-1, az EN 301 908-2, az EN 301 908-3 és az EN 301 908-11 szabványban meghatározottak szerint1. A vivőelválasztás két szomszédos UMTS-hálózat között legalább 5 MHz.
2. A vivőelválasztás az UMTS-hálózat és a vele szomszédos GSM-hálózat között legalább 2,8 MHz.
2010. május 9.
LTE (1), az ETSI szabványaiban, különösen az EN 301 908-1, az EN 301 908-13, az EN 301 908-14, az EN 301 908-15 és az EN 301 908-18 szabványban meghatározottak szerint1. Az LTE-hálózat és a vele szomszédos GSM-hálózat között az LTE-csatorna széle és a GSM-csatorna széle közötti frekvenciaelválasztás legalább 200 kHz.
2. Az LTE-hálózat és a vele szomszédos UMTS-hálózat között az LTE-csatorna széle és az UMTS-csatorna széle között nincs szükség frekvenciaelválasztásra.
3. Két szomszédos LTE-hálózat között az LTE-csatornák szélei között nincs szükség frekvenciaelválasztásra.
2011. december 31., kivéve az LTE-MTC és az LTE-eMTC esetében, amelyek tekintetében a határidő 2018. szeptember 30.
WiMAX, az ETSI szabványaiban, különösen az EN 301 908-1, az EN 301 908-21 és az EN 301 908-22 szabványban meghatározottak szerint1. A WiMAX-hálózat és a vele szomszédos GSM-hálózat között a WiMAX-csatorna széle és a GSM-csatorna széle közötti frekvenciaelválasztás legalább 200 kHz.
2. A WiMAX-hálózat és a vele szomszédos UMTS-hálózat között a WiMAX-csatorna széle és az UMTS-csatorna széle között nincs szükség frekvenciaelválasztásra.
3. Két szomszédos WiMAX-hálózat között a WiMAX-csatornák szélei között nincs szükség frekvenciaelválasztásra.
2011. december 31.
Narrowband IoT (keskenysávú IoT, NB-IoT), az ETSI szabványaiban, különösen az EN 301 908-1, az EN 301 908-13, az EN 301 908-14, az EN 301 908-15 és az EN 301 908-18 szabványban meghatározottak szerint1. Önálló alkalmazás:
— az önálló alkalmazású NB-IoT-hálózat csatornájának széle és a vele szomszédos UMTS/LTE-hálózat csatornájának széle közötti frekvenciaelválasztás legalább 200 kHz;
— az önálló alkalmazású NB-IoT-hálózat csatornájának széle és a vele szomszédos GSM-hálózat csatornájának széle közötti frekvenciaelválasztás legalább 200 kHz.
2. Sávon belüli alkalmazás: ugyanazok a jellemzők vonatkoznak rá, mint az LTE-re.
3. Védősávban történő alkalmazás: az NB-IoT-csatorna széle és az üzemeltető blokkjának széle közötti frekvenciaelválasztás legalább 200 kHz, figyelembe véve az üzemeltetők blokkjainak szélei közötti meglévő védősávokat, illetve az üzemi sáv (más szolgálatokkal szomszédos) szélét.
2018. szeptember 30.
(1)
Beleértve az LTE Machine Type Communications (LTE technológián alapuló, gépi típusú kommunikáció, LTE-MTC) és az LTE evolved Machine Type Communications (LTE technológián alapuló, továbbfejlesztett gépi típusú kommunikáció, LTE-eMTC) technológiákat is, amelyek az LTE-re vonatkozókkal azonos műszaki feltételek alapján működnek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0766 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0766&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009D0766-20220209 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009D0766-20220209&locale=hu

Tartalomjegyzék