A Kisvárdai Járásbíróság B.39/2012/34. számú határozata garázdaság vétsége tárgyában. [1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 42. §, 53. §, 58. §, 1998. évi XIX. törvény (Be.) 6. §, 331. §] Bíró: Oláhné dr. Oláh Edit

Kisvárdai Városi Bíróság

10.B.39/2012/34.

A Kisvárdai Városi Bíróság a Kisvárdán, 2012. május 9., szeptember 19., november 14. és november 28. napjain megtartott nyilvános tárgyalások adatai alapján meghozta a következő

Í T É L E T E T :

A 2012. január 4-től 6-ig őrizetben, azt követően 2012. április 12. napjáig előzetes letartóztatásban lévő, jelenleg jogerős szabadságvesztés büntetést töltő

I.r. vádlott

b ű n ö s :

1 rendbeli garázdaság vétségében (Büntető Törvénykönyv 271.§ /1/ bekezdés),

1 rendbeli rongálás vétségében (Büntető Törvénykönyv 324.§ /1/-/2/ bekezdés a./ pont),

1 rendbeli testi sértés vétségében (Büntető Törvénykönyv 170.§ /1/ bekezdés I./ fordulat),

12 rendbeli lopás bűntettében (Büntető Törvénykönyv 316.§ /1/-/2/ bekezdés c./ és d./ pont /4/ bekezdés b/1 pont),

1 rendbeli lopás bűntette kísérletében (Büntető Törvénykönyv 316.§ /1/-/2/ bekezdés c./ pont /4/ bekezdés b/1 pont),

5 rendbeli lopás vétségében (Büntető Törvénykönyv 316.§ /1/-/2/ bekezdés II./ fordulat f./ pont),

1 rendbeli lopás bűntettében (Büntető Törvénykönyv 316.§ /1/ bekezdés d./ pont /4/ bekezdés a./ pont)

1 rendbeli társtettesként elkövetett lopás bűntettében (Büntető Törvénykönyv 316.§ /1/-/2/ bekezdés II./ fordulat d./ pont /4/ bekezdés b/1 pont).

A bíróság ezért halmazati büntetésül 2(kettő) év 6(hat) hónap börtönbüntetésre és 3(három) év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre í t é l i .

A szabadságvesztés büntetés tartamába beszámítja az I.r. vádlott által 2012. január 4-től 6-ig őrizetben, azt követően 2012. április 12. napjáig előzetes letartóztatásban töltött időt.

A 2012. január 4-től 6-ig őrizetben, azt követően 2012. március 12. napjáig előzetes letartóztatásban lévő, az elsőfokú ítélet meghozataláig lakhelyelhagyási tilalom alatt álló, jelenleg szabadlábon lévő

II.r. vádlott

b ű n ö s :

12 rendbeli bűnsegédként elkövetett lopás bűntettében (Büntető Törvénykönyv 316.§ /1/-/2/ bekezdés c./ és d./ pont /4/ bekezdés b/1 pont),

1 rendbeli bűnsegédként elkövetett lopás bűntette kísérletében (Büntető Törvénykönyv 316.§ /1/-/2/ bekezdés c./ pont /4/ bekezdés b/1 pont),

5 rendbeli bűnsegédként elkövetett lopás vétségében (Büntető Törvénykönyv 316.§ /1/-/2/ bekezdés II./ fordulat f./ pont),

A bíróság ezért halmazati büntetésül 1(egy) év 6(hat) hónap börtönbüntetésre ítéli, melynek végrehajtását 3(három) év próbaidőre felgüggeszti.

Elrendeli egyidejűleg II.r. vádlott pártfogó felügyeletét.

A szabadságvesztés büntetés tartamába beszámítja a II.r. vádlott által 2012. január 4-től 6-ig őrizetben, azt követően 2012. március 12. napjáig előzetes letartóztatásban töltött időt.

A jelenleg más ügyben előzetes letartóztatásban lévő

III.r. vádlott b ű n ö s :

1 rendbeli orgazdaság vétségében (Büntető Törvénykönyv 326.§ /1/-/2/ bekezdés a./ pont).

A bíróság ezért, mint visszaesőt 100(egyszáz) napi tétel pénzbüntetésre í t é l i , egy napi tétel összegét 2.500,-(kettőezer-ötszáz) forintban állapítva meg.

A III.r. vádlottal szemben kiszabott 250.000,-(kettőszáz-ötvenezer) forint pénzbüntetés helyébe - meg nem fizetése esetén - egy-egy napi szabadságvesztés lép.

A szabadlábon lévő

IV.r., V.r. vádlottak

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!