31973L0148

A Tanács irányelve (1973. május 21.) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás területén a tagállamok állampolgárainak Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről

HL L 172., 1973.6.28., 14—16. o. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

görög különkiadás: fejezet 06 kötet 001 o. 144 - 146

spanyol különkiadás fejezet 06 kötet 001 o. 132 - 134

portugál különkiadás fejezet 06 kötet 001 o. 132 - 134

finn különkiadás fejezet 06 kötet 001 o. 135 - 137

svéd különkiadás fejezet 06 kötet 001 o. 135 - 137

cseh különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 167 - 169

észt különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 167 - 169

lett különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 167 - 169

litván különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 167 - 169

magyar különkiadás fejezet 05 kötet 001 o. 167 - 169

máltai különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 167 - 169

lengyel különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 167 - 169

szlovák különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 167 - 169

szlovén különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 167 - 169

A Tanács irányelve

(1973. május 21.)

a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás területén a tagállamok állampolgárainak Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről

(73/148/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 54. cikke (2) bekezdésére és 63. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásainak eltörlését célzó általános programokra [1] és különösen annak II. címére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Szerződés és az általános programok értelmében a letelepedési és a szolgáltatásnyújtási szabadság korlátozásainak eltörlését követően a személyek szabad mozgása maga után vonja a Közösségen belüli szabad mozgás és tartózkodás korlátozásainak eltörlését is a tagállamok azon állampolgárainak esetében, akik egy másik tagállam területén kívánnak letelepedni vagy szolgáltatást nyújtani;

mivel a letelepedés szabadsága akkor valósul meg teljesen, ha a letelepedési szabadság jogát gyakorolni kívánó személyek számára biztosítják a határozatlan idejű tartózkodás jogát; mivel a szolgáltatásnyújtás szabadsága megköveteli, hogy a szolgáltatásokat nyújtó és igénybe vevő személyeket tartózkodási jog illesse a szolgáltatásnyújtás időtartamára;

mivel a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás tekintetében a tagállami állampolgárok Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről szóló, 1964. február 25-i tanácsi irányelv [4] megállapította az e területen önálló vállalkozói tevékenységekre vonatkozó szabályokat;

mivel a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről szóló, 1968. október 15-i tanácsi irányelv [5], amely az azonos címet viselő 1964. március 25-i irányelvet [6] váltotta fel, időközben módosította a foglalkoztatottakra alkalmazandó szabályokat;

mivel az önálló vállalkozók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó rendelkezéseket hasonlóképpen javítani kell;

mivel a külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közrend, a közbiztonság és a közegészség szempontjából indokolt külön intézkedések összehangolása már az 1964. február 25-i tanácsi irányelv [7] tárgyát képezi,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére