Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004R0916[1]

A Bizottság 916/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a Cseh Köztársaságnak, Észtországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Litvániának, Magyarországnak, Máltának, Lengyelországnak, Szlovéniának és Szlovákiának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a közösségi flottapolitika végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1483/2003/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 916/2004/EK rendelete

(2004. április 29.)

a Cseh Köztársaságnak, Észtországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Litvániának, Magyarországnak, Máltának, Lengyelországnak, Szlovéniának és Szlovákiának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a közösségi flottapolitika végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1483/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának időpontja 2004. május 1-je, az 1483/2003/EK bizottsági rendelet rendelkezéseit ki kell igazítani.

(2) Az 1483/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1483/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) Az 1. pont a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az új tagállamok esetében: "BTa" vagy "a 2002. december 31. után a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes űrtartalma": az olyan hajók teljes űrtartalma, amelyek 2004. május 1. és azon időpont között hagyták el a flottát, amelyre a BTt értéket számítják."

b) A 4. pont a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az új tagállamok esetében: "BT100" vagy "a 2002. december 31-ét követően állami támogatással a flottához csatlakozó, 100 BT-t meghaladó hajók teljes űrtartalma": a 100 BT-t meghaladó olyan hajók teljes űrtartalma, amelyek 2004. május 1. és azon időpont között csatlakoztak a flottához, amelyre a BTt értéket számítják, és amelyek tekintetében az érdekelt tagállam a támogatás nyújtásáról 2004. április 30. után közigazgatási határozatot hozott."

c) Az 5. pont a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az új tagállamok esetében: "kWa" vagy "a 2002. december 31-e után a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes teljesítménye": az olyan hajók teljes teljesítménye, amelyek 2004. május 1. és azon időpont között hagyták el állami támogatással a flottát, amelyre a kWt értéket számítják."

d) A 6. pont a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az új tagállamok esetében: "kW100" vagy "a 100 BT-t meghaladó hajók teljes teljesítménye, amelyek 2002. december 31. után állami támogatással csatlakoznak a flottához": a 100 BT-t meghaladó hajók teljes teljesítménye, amelyek 2004. május 1. és azon időpont között csatlakoztak a flottához, amelyre a kWt értéket számítják, és amelyek tekintetében az érdekelt tagállam a támogatás nyújtásáról 2004. április 30. után közigazgatási határozatot hozott."

e) 11. pontként a következő ponttal egészül ki:

"11. "új tagállamok": a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia."

2. A következő, 6a. cikkel egészül ki:

"6a. cikk

Az új tagállamok flottájának 2004. május 1-jei halászati kapacitása

Az új tagállamok esetében a 7a. cikk alkalmazása céljából az űrtartalomban (BT04) és teljesítményben (kW04) megadott, 2004. május 1-jei halászati kapacitást a III. melléklettel összhangban, a hajók olyan belépéseinek figyelembevételével kell megállapítani, amelyek az érintett tagállam által 2001. május 1. és 2004. április 30. között meghozott közigazgatási határozaton alapulnak, és amelyekre a közigazgatási határozat keltétől számított három éven belül sor kerül."

3. A következő, 7a. cikkel egészül ki:

"7a. cikk

A be- és kilépések figyelemmel kísérése az új tagállamokban

(1) A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkének való megfelelés érdekében az új tagállamok biztosítják, hogy az űrtartalomban (BTt) megadott halászati kapacitás minden időpontban alacsonyabb legyen a 2004. május 1-jei halászati kapacitásnál (BT04), vagy legfeljebb megegyezzen azzal, a következő kiigazításokkal:

a) az alábbiak kivonása:

i. a 2004. április 30-át követően állami támogatással a flottát elhagyó hajók teljes űrtartalma (BTa);

ii. a 2004. április 30-át követően nyújtott állami támogatással a flottához csatlakozó, 100 BT értéket meghaladó hajók teljes űrtartalmának 35 %-a (BT100);

b) és az alábbiak hozzáadása:

i. a 2371/2002/EK rendelet 11. cikke (5) bekezdésének rendelkezései szerint megadott teljes űrtartalom-növekmény (BTs);

ii. a flotta újrafelmérésének eredménye (Δ(BT-BRT)).

Az új tagállamok biztosítják a következő képlet betartását:

BT

≤ BT

- BT

- 0,35BT

+ BT

+ Δ

BT-BRT

(2) A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkének betartása érdekében az új tagállamok biztosítják, hogy a teljesítményben (kWt) megadott halászati kapacitás minden időpontban alacsonyabb legyen a 2004. május 1-jei halászati kapacitásnál (kW04), vagy legfeljebb megegyezzen azzal, a következők levonásával kiigazítva:

a) a 2004. április 30-át követően a flottát állami támogatással elhagyó hajók teljes teljesítménye (kWa);

b) a 2004. április 30-át követően nyújtott állami támogatással a flottához csatlakozó, 100 BT értéket meghaladó hajók teljes teljesítményének 35 %-a (kW100).

Az új tagállamok biztosítják a következő képlet betartását:

kW

≤ kW

- kW

- 0,35kW

100"

4. III. MELLÉKLET

AZ ŰRTARTALOMBAN (BT04) ÉS TELJESÍTMÉNYBEN (kW04) MEGADOTT HALÁSZATI KAPACITÁS KISZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI AZ ÚJ TAGÁLLAMOK ESETÉBEN

E melléklet alkalmazásában:

1. BTFR: a flotta űrtartalomban megadott halászati kapacitása a csatlakozás napján, a közösségi halászatiflotta-nyilvántartás alapján kiszámítva;

2. BT1: azon hajók teljes űrtartalma, amelyek 2004. május 1-jét követően csatlakoztak a flottához, olyan közigazgatási határozat alapján, amelyet 2001. május 1. és 2004. április 30. között hoztak;

3. kWFR: a flotta teljesítményben megadott halászati kapacitása a csatlakozás napján, a közösségi halászatiflotta-nyilvántartás alapján kiszámítva;

4. kW1: azoknak a hajóknak az összteljesítménye, amelyek 2004. május 1-jét követően csatlakoztak a flottához, olyan közigazgatási határozat alapján, amelyet 2001. május 1. és 2004. április 30. között hoztak. A flotta BT04 űrtartalomban és kW04 teljesítményben megadott halászati kapacitását, a 6a. cikkben meghatározottak szerint, a következő képletekkel kell kiszámítani:

BT

= BT

+ BT

1

kW

= kW

+ kW

1

2. cikk

Ez a rendelet kizárólag a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésével együtt, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 29-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R0916 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R0916&locale=hu