3094/2013. (IV. 19.) AB végzés

bírói kezdeményezés visszautasításáról

Az Alkotmánybíróság tanácsa bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a Szentendrei Városi Bíróság előtt 4.B.20/2009. számon folyamatban lévő ügyben a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 269/B. § (1) bekezdése "aki ötágú vöröscsillagot b) nagy nyilvánosság előtt használ, c) közszemlére tesz" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést visszautasítja.

Indokolás

[1] Az indítványozó Szentendrei Városi Bíróság bírája az előtte folyamatban lévő ügy egyidejű felfüggesztése mellett 2009. augusztus 12-én érkezett 2.B.20/2009/10. számú végzésével indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz. Az indítvány az ügy elbírálása során alkalmazni rendelt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 269/B. § (1) bekezdése "aki ötágú vöröscsillagot b) nagy nyilvánosság előtt használ, c) közszemlére tesz" szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányult.

[2] Az Alkotmánybíróság 2012. január 20-án kelt, XX/1223-2/2012. AB végzésében az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 73. § (1) bekezdése alapján felhívta az indítványozót indítványa kiegészítésére, amely a bírói kezdeményezés Alaptörvénynek való megfeleltetésére irányult.

[3] Az indítványozó a végzést 2012. január 25-én átvette, azonban a megadott határidőig, azaz 2012. március 31-ig a végzésben foglalt kiegészítési kötelezettségének nem tett eleget.

[4] Az Abtv. 64. § c) pontja értelmében az Alkotmánybíróság visszautasítja az indítványt, ha megállapítja a hiánypótlás elmaradását, amely az ügy elbírálását ellehetetleníti. Mivel jelen ügyben a hiánypótlás elmaradása folytán az ügy érdemben nem bírálható el, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasította. A végzés meghozatala során az Abtv. 47. § (1) bekezdése, 50. §-a és az Ügyrend 5. § (1)-(2) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság tanácsa járt el.

[5] Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy 2013. február 21-én a 4/2013. (II. 21.) AB határozatban alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és 2013. április 30-i hatállyal megsemmisítette a Btk. 269/B. §-át.

Budapest, 2013. április 15.

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

megbízott tanácsvezető alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Salamon László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: III/3491/2012.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére