9003/2002. (SK 6.) KSH közlemény

a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bekezdésének f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján a Központi Statisztikai Hivatal kidolgozta a gazdasági tevékenységek új, az Európai Unió hatályos osztályozásán1 alapuló egységes ágazati osztályozási rendszerét (TEÁOR '03), amelynek szerkezetét ezen közlemény melléklete tartalmazza.2

Az új ágazati osztályozást 2002. augusztus 1-jétől kell alkalmazni, azonban annak a nyilvántartásokban (pl. statisztikai regiszterek, cégnyilvántartás, adóalany-nyilvántartás, egyéni vállalkozók nyilvántartása) történő érvényesítés időpontja 2003. január 1.[1]

Ezzel egyidejűleg a 9008/1997. (SK 7.) KSH közlemény, a 9006/1998. (SK 12.) KSH közlemény, a 9008/1999. (SK 5.) KSH közlemény, a 9010/1999. (SK 9.) KSH közlemény, a 9014/1999. (SK 10.) KSH közlemény és a 9003/2000. (SK 7.) KSH közlemény érvényét veszti.[2]

Dr. Mellár Tamás s. k.,

a KSH elnöke

Melléklet

A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.)

[3]
AMEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS
01MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS
01.1Növénytermelés
01.11Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése
01.12Zöldség, dísznövény termelése
01.13Gyümölcs, fűszernövény termelése
01.2Állattenyésztés
01.21Szarvasmarha-tenyésztés
01.22Juh-, kecske-, lótenyésztés
01.23Sertéstenyésztés
01.24Baromfitenyésztés
01.25Egyéb állatok tenyésztése
01.3Vegyes gazdálkodás
01.30Vegyes gazdálkodás
01.4Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás
01.41Növénytermelési szolgáltatás
01.42Állattenyésztési szolgáltatás
01.5Vadgazdálkodás
01.50Vadgazdálkodás
02ERDŐGAZDÁLKODÁS
02.0Erdőgazdálkodás
02.01Erdőgazdálkodási termékelőállítás
02.02Erdőgazdálkodási szolgáltatás
BHALGAZDÁLKODÁS
05HALGAZDÁLKODÁS
05.0Halgazdálkodás
05.01Halászat
05.02Haltenyésztés
C+D+EIPAR
CBÁNYÁSZAT
CAENERGIAHORDOZÓ BÁNYÁSZATA
10SZÉNBÁNYÁSZAT, TŐZEGKITERMELÉS
10.1Feketeszén-bányászat
10.10Feketeszén-bányászat
10.2Barnaszén, lignit bányászata
10.20Barnaszén, lignit bányászata
10.3Tőzegkitermelés
10.30Tőzegkitermelés
11KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS, -SZOLGÁLTATÁS
11.1Kőolaj-, földgázkitermelés
11.10Kőolaj-, földgázkitermelés
11.2Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
11.20Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
12URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT
12.0Urán-, tóriumérc-bányászat
12.00Urán-, tóriumérc-bányászat
CBEGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT
13FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA
13.1Vasércbányászat
13.10Vasércbányászat
13.2Színes fémérc bányászata
13.20Színes fémérc bányászata
14EGYÉB BÁNYÁSZAT
14.1Kőfejtés
14.11Építőkő, díszítőkő fejtése
14.12Mészkő, gipsz, kréta bányászata
14.13Pala bányászata
14.2Homok-, agyagbányászat
14.21Kavics-, homokbányászat
14.22Agyag-, kaolinbányászat
14.3Vegyiásvány bányászata
14.30Vegyiásvány bányászata
14.4Sótermelés
14.40Sótermelés
14.5Máshova nem sorolt egyéb bányászat
14.50Máshova nem sorolt egyéb bányászat
DFELDOLGOZÓIPAR
DAÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA
15ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA
15.1Húsfeldolgozás
15.11Húsfeldolgozás, -tartósítás
15.12Baromfihús feldolgozása, tartósítása
15.13Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
15.2Halfeldolgozás
15.20Halfeldolgozás
15.3Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás
15.31Burgonyafeldolgozás
15.32Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
15.33Egyéb gyümölcs- zöldségfeldolgozás
15.4Növényi, állati olaj gyártása
15.41Nyers olaj gyártása
15.42Finomított olaj gyártása
15.43Margarin gyártása
15.5Tejfeldolgozás
15.51Tejtermék gyártása
15.52Jégkrém gyártása
15.6Malomipari termék, keményítő gyártása
15.61Malomipari termék gyártása
15.62Keményítő gyártása
15.7Takarmány gyártása
15.71Haszonállat-eledel gyártása
15.72Hobbiállat-eledel gyártása
15.8Egyéb élelmiszer gyártása
15.81Kenyér, friss tésztaféle gyártása
15.82Tartósított lisztes áru gyártása
15.83Cukorgyártás
15.84Édesség gyártása
15.85Tésztafélék gyártása
15.86Tea, kávé feldolgozása
15.87Fűszer, ételízesítő gyártása
15.88Homogenizált és diétás étel gyártása
15.89Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása
15.9Italgyártás
15.91Desztillált szeszes ital gyártása
15.92Etilalkohol gyártása
15.93Bortermelés
15.94Gyümölcsbor termelése
15.95Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
15.96Sörgyártás
15.97Malátagyártás
15.98Üdítőital gyártása
16DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA
16.0Dohánytermék gyártása
16.00Dohánytermék gyártása
DBTEXTÍLIA, TEXTILÁRU GYÁRTÁSA
17TEXTÍLIA GYÁRTÁSA
17.1Textilszálak fonása
17.11Pamutfonás
17.12Gyapjúfonás
17.13Fésűsgyapjúfonás
17.14Lenfonás
17.15Selyemfonás
17.16Varrócérna gyártása
17.17Egyéb textilszálak fonása
17.2Textilszövés
17.21Pamutszövés
17.22Gyapjúszövés
17.23Fésűsgyapjúszövés
17.24Selyemszövés
17.25Egyéb textilszövés
17.3Textilkikészítés
17.30Textilkikészítés
17.4Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
17.40Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
17.5Egyéb textiláru gyártása
17.51Szőnyeggyártás
17.52Kötéláru gyártása
17.53Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)
17.54Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása
17.6Kötött, hurkolt kelme gyártása
17.60Kötött, hurkolt kelme gyártása
17.7Kötött, hurkolt cikkek gyártása
17.71Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
17.72Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása
18RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZŐRMEKIKÉSZÍTÉS,
-KONFEKCIONÁLÁS
18.1Bőrruházat gyártása
18.10Bőrruházat gyártása
18.2Textilruházat gyártása
18.21Munkaruházat gyártása
18.22Felsőruházat gyártása
18.23Alsóruházat gyártása
18.24Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
18.3Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása
18.30Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása
DCBŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA
19BŐRKIKÉSZÍTÉS; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT, LÁBBELI GYÁRTÁSA
19.1Bőrkikészítés
19.10Bőrkikészítés
19.2Táskafélék, szíjazat gyártása
19.20Táskafélék, szíjazat gyártása
19.3Lábbelígyártás
19.30Lábbeligyártás
DDFAFELDOLGOZÁS
20FAFELDOLGOZÁS, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA
20.1Fűrészárugyártás
20.10Fűrészárugyártás
20.2Falemezgyártás
20.20Falemezgyártás
20.3Épületasztalos-ipari termék gyártása
20.30Épületasztalos-ipari tennék gyártása
20.4Tároló fatermék gyártása
20.40Tároló fatermék gyártása
20.5Egyéb fa-, fonottáru gyártása
20.51Fatömegcikk gyártása
20.52Parafa-, fonottáru gyártása
DEPAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG
21PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA
21.1Papíripari rostanyag, papír gyártása
21.11Papíripari rostanyag gyártása
21.12Papírgyártás
21.2Papírtermék gyártása
21.21Papír csomagolóeszköz gyártása
21.22Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
21.23Irodai papíráru gyártása
21.24Tapétagyártás
21.25Egyéb papírtermék gyártása
22KIADÓI, NYOMDAI, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
22.1Kiadói tevékenység
22.11Könyvkiadás
22.12Napilapkiadás
22.13Időszaki kiadvány kiadása
22.14Hangfelvétel-kiadás
22.15Egyéb kiadás
22.2Nyomdai tevékenység
22.21Napilapnyomás
22.22Máshova nem sorolt nyomás
22.23Könyvkötés
22.24Nyomdai előkészítő tevékenység
22.25Kisegítő nyomdai tevékenység
22.3Egyéb sokszorosítás
22.31Hangfelvétel-sokszorosítás
22.32Videofelvétel-sokszorosítás
22.33Számítógépes adathordozó sokszorosítása
DFKOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA
23KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA
23.1Kokszgyártás
23.10Kokszgyártás
23.2Kőolaj-feldolgozás
23.20Kőolaj-feldolgozás
23.3Nukleáris fűtőanyag gyártása
23.30Nukleáris fűtőanyag gyártása
DGVEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA
24VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA
24.1Vegyi alapanyag gyártása
24.11Ipari gáz gyártása
24.12Színezék, pigment gyártása
24.13Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
24.14Szerves vegyi alapanyag gyártása
24.15Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
24.16Műanyag-alapanyag gyártása
24.17Szintetikus kaucsuk gyártása
24.2Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
24.20Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
24.3Festék, bevonóanyag gyártása
24.30Festék, bevonóanyag gyártása
24.4Gyógyszergyártás
24.41Gyógyszeralapanyag-gyártás
24.42Gyógyszerkészítmény gyártása
24.5Tisztítószer, testápolási cikk gyártása
24.51Tisztítószer gyártása
24.52Testápolási cikk gyártása
24.6Egyéb vegyi termék gyártása
24.61Robbanóanyag gyártása
24.62Ragasztógyártás
24.63Illóolajgyártás
24.64Fényképészeti vegyi anyag gyártása
24.65Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása
24.66Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
24.7Vegyi szál gyártása
24.70Vegyi szál gyártása
DHGUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA
25GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA
25.1Gumitermék gyártása
25.11Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
25.12Gumiabroncs újrafutózása, felújítása
25.13Egyéb gumitermék gyártása
25.2Műanyag termék gyártása
25.21Műanyag fólia, cső gyártása
25.22Műanyag csomagolóeszköz gyártása
25.23Műanyag építőanyag gyártása
25.24Egyéb műanyag termék gyártása
DINEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA
26NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA
26.1Üveg, üvegtermék gyártása
26.11Síküveggyártás
26.12Síküveg továbbfeldolgozása
26.13Öblösüveggyártás
26.14Üvegszálgyártás
26.15Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
26.2Kerámiatermék gyártása (kivéve: építési)
26.21Háztartási kerámia gyártása
26.22Egészségügyi kerámia gyártása
26.23Kerámiaszigetelő gyártása
26.24Műszaki kerámia gyártása
26.25Egyéb kerámiatermék gyártása
26.26Tűzálló kerámiatermék gyártása
26.3Kerámiacsempe, lap gyártása
26.30Kerámiacsempe, lap gyártása
26.4Égetett agyag építőanyag gyártása
26.40Égetett agyag építőanyag gyártása
26.5Cement-, mész-, gipszgyártás
26.51Cementgyártás
26.52Mészgyártás
26.53Gipszgyártás
26.6Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
26.61Építési betontermék gyártása
26.62Építési gipsztermék gyártása
26.63Előre kevert beton gyártása
26.64Habarcsgyártás
26.65Szálerősítésű cement gyártása
26.66Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
26.7Építőkő, díszítőkő megmunkálása
26.70Építőkő, díszítőkő megmunkálása
26.8Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
26.81Csiszolótermék gyártása
26.82Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
DJFÉMALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA
27FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA
27.1Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása
27.10Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása
27.2Csőgyártás
27.21Öntöttvas cső gyártása
27.22Acélcsőgyártás
27.3Vas, acél egyéb feldolgozása
27.31Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása
27.32Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
27.33Hidegen alakított acélidom gyártása
27.34Acélhuzalgyártás
27.4Nemvas fém-alapanyag gyártása
27.41Nemesfémgyártás
27.42Alumíniumgyártás
27.43Ólom, cink, ón gyártása
27.44Réz gyártása
27.45Egyéb nemvas fém gyártása
27.5Fémöntés
27.51Vasöntés
27.52Acélöntés
27.53Könnyűfémöntés
27.54Egyéb nemvas fém öntése
28FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA
28.1Fémszerkezet, -épületelem gyártása
28.11Fémszerkezet gyártása
28.12Fém épületelem gyártása
28.2Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása
28.21Fémtartály gyártása
28.22Fűtési kazán, radiátor gyártása
28.3Gőzkazán gyártása
28.30Gőzkazán gyártása
28.4Fémalakítás, porkohászat
28.40Fémalakítás, porkohászat
28.5Fém felületkezelése, megmunkálása
28.51Fém felületkezelése
28.52Fémmegmunkálás
28.6Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása
28.61Evőeszköz, késáru gyártása
28.62Szerszámgyártás
28.63Lakat-, zárgyártás
28.7Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
28.71Vas, acél tárolóeszköz gyártása
28.72Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
28.73Huzal termék gyártása
28.74Kötőelem, csavar gyártása
28.75Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
DKGÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA
29GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA
29.1Mechanikai erőgép, energiaközlő gyártása
29.11Motor, turbina gyártása (kivéve légi, közúti járműmotor)
29.12Szivattyú, kompresszor gyártása
29.13Csap, szelep gyártása
29.14Csapágy, erőátviteli elem gyártása
29.2Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
29.21Kemence gyártása
29.22Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
29.23Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
29.24Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása
29.3Mezőgazdasági gép gyártása
29.31Mezőgazdasági traktor gyártása
29.32Egyéb mezőgazdasági gép gyártása
29.4Szerszámgépgyártás
29.41Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
29.42Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
29.43Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása
29.5Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása
29.51Kohászati gép gyártása
29.52Bányászati, építőipari gép gyártása
29.53Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
29.54Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
29.55Papíripari gép gyártása
29.56Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
29.6Fegyver-, lőszergyártás
29.60Fegyver-, lőszergyártás
29.7Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása
29.71Háztartási villamos készülék gyártása
29.72Nem villamos háztartási készülék gyártása
DLVILLAMOS GÉP, MŰSZER GYÁRTÁSA
30IRODA-, SZÁMÍTÓGÉPGYÁRTÁS
30.0Iroda-, számítógépgyártás
30.01Irodagépgyártás
30.02Számítógép, készülék gyártása
31MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA
31.1Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
31.10Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
31.2Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
31.20Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
31.3Szigetelt vezeték, kábel gyártása
31.30Szigetelt vezeték, kábel gyártása
31.4Akkumulátor, szárazelem gyártása
31.40Akkumulátor, szárazelem gyártása
31.5Világítóeszköz gyártása
31.50Világítóeszköz gyártása
31.6Egyéb villamos termék gyártása
31.61Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása
31.62Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása
32HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA
32.1Elektronikai alkatrész gyártása
32.10Elektronikai alkatrész gyártása
32.2Ipari híradástechnikai termék gyártása
32.20Ipari híradástechnikai termék gyártása
32.3Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása
32.30Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása
33MŰSZERGYÁRTÁS
33.1Orvosi műszer gyártása
33.10Orvosi műszer gyártása
33.2Mérőműszer gyártása
33.20Mérőműszer gyártása
33.3Ipari folyamatirányító rendszer gyártása
33.30Ipari folyamatirányító rendszer gyártása
33.4Optikai, fényképészeti eszköz gyártása
33.40Optikai, fényképészeti eszköz gyártása
33.5Óragyártás
33.50Óragyártás
DMJÁRMŰGYÁRTÁS
34KÖZÚTI JÁRMŰ GYÁRTÁSA
34.1Közúti gépjármű gyártása
34.10Közúti gépjármű gyártása
34.2Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
34.20Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
34.3Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása
34.30Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása
35EGYÉB JÁRMŰ GYÁRTÁSA
35.1Hajógyártás, -javítás
35.11Hajógyártás, -javítás
35.12Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása
35.2Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
35.20Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
35.3Légi-, űrjármű gyártása, javítása
35.30Légi-, űrjármű gyártása, javítása
35.4Motorkerékpár, kerékpár gyártása
35.41Motorkerékpár gyártása
35.42Kerékpár gyártása
35.43Mozgássérültek kocsijának gyártása
35.5Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása
35.50Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása
DNMÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR
36BÚTORGYÁRTÁS; MÁSHOVA NEM SOROLT
FELDOLGOZÓIPARI TERMÉK GYÁRTÁSA
36.1Bútorgyártás
36.11Ülőbútor gyártása
36.12Irodabútor gyártása
36.13Konyhabútor gyártása
36.14Egyéb bútor gyártása
36.15Ágybetét gyártása
36.2Ékszergyártás
36.21Pénzérme, érem gyártása
36.22Ékszergyártás
36.3Hangszergyártás
36.30Hangszergyártás
36.4Sportszergyártás
36.40Sportszergyártás
36.5Játékgyártás
36.50Játékgyártás
36.6Egyéb feldolgozóipar
36.61Divatékszergyártás
36.62Seprű- és kefegyártás
36.63Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar
37NYERSANYAG VISSZANYERÉSE HULLADÉKBÓL
37.1Fém visszanyerése hulladékból
37.10Fém visszanyerése hulladékból
37.2Nemfém visszanyerése hulladékból
37.20Nemfém visszanyerése hulladékból
EVILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-VÍZELLÁTÁS
40VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, MELEGVÍZELLÁTÁS
40.1Villamosenergia-termelés, -elosztás
40.11Villamosenergia-termelés
40.12Villamosenergia-szállítás
40.13Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem
40.2Gázgyártás, -elosztás
40.21Gázgyártás
40.22Gázelosztás, -kereskedelem
40.3Gőz-, melegvízellátás
40.30Gőz-, melegvízellátás
41VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELOSZTÁS
41.0Víztermelés, -kezelés, -elosztás
41.00Víztermelés, -kezelés, -elosztás
FÉPÍTŐIPAR
45ÉPÍTŐIPAR
45.1Építési terület előkészítése
45.11Épületbontás, földmunka
45.12Talajmintavétel, próbafúrás
45.2Szerkezetkész épület(rész), egyéb építmény építése
45.21Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
45.22Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés
45.23Autópálya, út, repülőtér, sportjátéktér építése
45.24Vízi létesítmény építése
45.25Egyéb speciális szaképítés
45.3Épületgépészeti szerelés
45.31Villanyszerelés
45.32Szigetelés
45.33Víz-, gáz-, fűtésszerelés
45.34Egyéb épületgépészeti szerelés
45.4Befejező építés
45.41Vakolás
45.42Épületasztalos-szerkezet szerelése
45.43Padló-, falburkolás
45.44Festés, üvegezés
45.45Egyéb befejező építés
45.5Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
45.50Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
GKERESKEDELEM, JAVÍTÁS
50JÁRMŰ-KERESKEDELEM, JAVÍTÁS, ÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM
50.1Gépjármű-kereskedelem
50.10Gépjármű-kereskedelem
50.2Gépjárműjavítás
50.20Gépjárműjavítás
50.3Gépjárműalkatrész-kereskedelem
50.30Gépjárműalkatrész-kereskedelem
50.4Motorkerékpár kereskedelme, javítása
50.40Motorkerékpár kereskedelme, javítása
50.5Üzemanyag-kiskereskedelem
50.50Üzemanyag-kiskereskedelem
51NAGYKERESKEDELEM
51.1Ügynöki nagykereskedelem
51.11Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
51.12Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
51.13Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
51.14Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
51.15Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelme
51.16Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
51.17Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
51.18Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme
51.19Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
51.2-51.9 alágazatokba kizárólag a saját számlára történő nagykereskedelmi értékesítés tartozhat
51.2Mezőgazdasági termék nagykereskedelme
51.21Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem
51.22Dísznövény-nagykereskedelem
51.23Élőállat-nagykereskedelem
51.24Bőr nagykereskedelme
51.25Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme
51.3Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem
51.31Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
51.32Húsáru-nagykereskedelem
51.33Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
51.34Ital nagykereskedelme
51.35Dohányáru-nagykereskedelem
51.36Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem
51.37Kávé-, fűszer-nagykereskedelem
51.38Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem
51.39Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
51.4Fogyasztási cikk nagykereskedelme
51.41Textil-nagykereskedelem
51.42Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem
51.43Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme
51.44Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem
51.45Illatszer-nagykereskedelem
51.46Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
51.47Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme
51.5Nem mezőgazdasági anyag, hulladék nagykereskedelme
51.51Energiahordozó-nagykereskedelem
51.52Érc-, fém-nagykereskedelem
51.53Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
51.54Vasáru-nagykereskedelem
51.55Vegyi áru nagykereskedelme
51.56Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
51.57Hulladék-nagykereskedelem
51.8Gép-nagykereskedelem
51.81Szerszámgép-nagykereskedelem
51.82Építőipari, bányászati gép nagykereskedelme
51.83Textilipari gép nagykereskedelme
51.84Számítógép, szoftver nagykereskedelme
51.85Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme
51.86Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme
51.87Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme
51.88Mezőgazdasági gép nagykereskedelme
51.9Egyéb nagykereskedelem
51.90Egyéb nagykereskedelem
52KISKERESKEDELEM
52.1Vegyes kiskereskedelem
52.11Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
52.12Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
52.2Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem
52.21Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem
52.22Húsáru-kiskereskedelem
52.23Hal-kiskereskedelem
52.24Pékáru-, édesség-kiskereskedelem
52.25Ital-kiskereskedelem
52.26Dohányáru-kiskereskedelem
52.27Egyéb élelmiszer kiskereskedelem
52.3Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer kiskereskedelme
52.31Gyógyszer-kiskereskedelem
52.32Gyógyászati termék kiskereskedelme
52.33Illatszer-kiskereskedelem
52.4Egyéb fogyasztási cikk kiskereskedelme
52.41Textil-kiskereskedelem
52.42Ruházati kiskereskedelem
52.43Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
52.44Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme
52.45Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme
52.46Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
52.47Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
52.48Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem
52.5Használtcikk-kiskereskedelem
52.50Használtcikk-kiskereskedelem
52.6Nem bolti kiskereskedelem
52.61Csomagküldő kiskereskedelem
52.62Piaci kiskereskedelem
52.63Egyéb nem bolti kiskereskedelem
52.7Fogyasztási cikk javítása
52.71Lábbeli, bőráru javítása
52.72Elektromos háztartási cikk javítása
52.73Óra-, ékszerjavítás
52.74Egyéb fogyasztási cikk javítása
HSZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55.1Szállodai szolgáltatás
55.10Szállodai szolgáltatás
55.2Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás
55.21Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás
55.22Kempingszolgáltatás
55.23Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.3Étkezőhelyi vendéglátás
55.30Étkezőhelyi vendéglátás
55.4Bárok, hasonló vendéglátás
55.40Bárok, hasonló vendéglátás
55.5Munkahelyi és közétkeztetés
55.51Munkahelyi étkeztetés
55.52Közétkeztetés
ISZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS
60SZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS
60.1Vasúti szállítás
60.10Vasúti szállítás
60.2Egyéb szárazföldi szállítás
60.21Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás
60.22Taxi személyszállítás
60.23Egyéb szárazföldi személyszállítás
60.24Közúti teherszállítás
60.3Csővezetékes szállítás
60.30Csővezetékes szállítás
61VÍZI SZÁLLÍTÁS
61.1Tengeri szállítás
61.10Tengeri szállítás
61.2Belvízi szállítás
61.20Belvízi szállítás
62LÉGI SZÁLLÍTÁS
62.1Menetrendszerű légi szállítás
62.10Menetrendszerű légi szállítás
62.2Nem menetrendszerű légi szállítás
62.20Nem menetrendszerű légi szállítás
62.3Űrszállítás
62.30Űrszállítás
63SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS
63.1Rakománykezelés, tárolás, raktározás
63.11Rakománykezelés
63.12Tárolás, raktározás
63.2Egyéb szállítást segítő tevékenység
63.21Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység
63.22Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység
63.23Egyéb légi szállítást segítő tevékenység
63.3Utazásszervezés
63.30Utazásszervezés
63.4Szállítmányozás
63.40Szállítmányozás
64POSTA, TÁVKÖZLÉS
64.1Postai, futárpostai tevékenység
64.11Nemzeti postai tevékenység
64.12Futárpostai tevékenység
64.2Távközlés
64.20Távközlés
JPÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS
65PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS
65.1Monetáris közvetítés
65.11Jegybanki tevékenység
65.12Egyéb monetáris közvetítés
65.2Egyéb pénzügyi közvetítés
65.21Pénzügyi lízing
65.22Egyéb hitelnyújtás
65.23Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
66BIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAP
66.0Biztosítás, nyugdíjalap
66.01Életbiztosítás
66.02Csoportos nyugdíjbiztosítás
66.03Nem életbiztosítás
67PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
67.1Pénzügyi kiegészítő tevékenység
67.11Pénz-, tőkepiaci szabályozás
67.12Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés
67.13Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
67.2Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
67.20Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
KINGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS
70INGATLANÜGYLETEK
70.1Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet
70.11Ingatlanberuházás, -eladás
70.12Ingatlanforgalmazás
70.2Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.20Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.3Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
70.31Ingatlanügynöki tevékenység
70.32Ingatlankezelés
71KÖLCSÖNZÉS
71.1Gépkocsikölcsönzés
71.10Gépkocsikölcsönzés
71.2Egyéb jármű kölcsönzése
71.21Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
71.22Vízi jármű kölcsönzése
71.23Légi jármű kölcsönzése
71.3Egyéb gép kölcsönzése
71.31Mezőgazdasági gép kölcsönzése
71.32Építőipari gép, kölcsönzése
71.33Irodagép, számítógép kölcsönzése
71.34Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
71.4Fogyasztási cikk kölcsönzése
71.40Fogyasztási cikk kölcsönzése
72SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG
72.1Hardver-szaktanácsadás
72.10Hardver-szaktanácsadás
72.2Szoftverszaktanácsadás, -ellátás
72.21Szoftver-kiadás
72.22Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás
72.3Adatfeldolgozás
72.30Adatfeldolgozás
72.4Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás
72.40Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
72.5Iroda-, számítógép, -javítás
72.50Iroda-, számítógép, -javítás
72.6Egyéb számítástechnikai tevékenység
72.60Egyéb számítástechnikai tevékenység
73KUTATÁS, FEJLESZTÉS
73.1Műszaki kutatás, fejlesztés
73.10Műszaki kutatás, fejlesztés
73.2Humán kutatás, fejlesztés
73.20Humán kutatás, fejlesztés
74EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS
74.1Jogi, gazdasági tevékenység
74.11Jogi tevékenység
74.12Számviteli, adószakértői tevékenység
74.13Piac- és közvélemény-kutatás
74.14Üzletviteli tanácsadás
74.15Vagyonkezelés
74.2Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.20Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.3Műszaki vizsgálat, elemzés
74.30Műszaki vizsgálat, elemzés
74.4Hirdetés
74.40Hirdetés
74.5Munkaerő-közvetítés
74.50Munkaerő-közvetítés
74.6Nyomozási, biztonsági tevékenység
74.60Nyomozási, biztonsági tevékenység
74.7Takarítás, tisztítás
74.70Takarítás, tisztítás
74.8Egyéb máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás
74.81Fényképészet
74.82Csomagolás
74.85Titkári, fordítói tevékenység
74.86Telefoninformáció
74.87Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
LKÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
75KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
75.1Általános közigazgatás
75.11Általános közigazgatás
75.12Társadalmi szolgáltatások igazgatása
75.13Üzleti élet szabályozása
75.14Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
75.2Társadalmi közszolgáltatás
75.21Külügyek
75.22Honvédelem
75.23Igazságügy
75.24Közbiztonság, közrend
75.25Tűzvédelem
75.3Kötelező társadalombiztosítás
75.30Kötelező társadalombiztosítás
MOKTATÁS
80OKTATÁS
80.1Alapfokú oktatás
80.10Alapfokú oktatás
80.2Középfokú oktatás
80.21Általános középfokú oktatás
80.22Szakmai középfokú oktatás
80.3Felsőoktatás
80.30Felsőoktatás
80.4Felnőtt- és egyéb oktatás
80.41Járművezető-oktatás
80.42Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
NEGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
85EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
85.1Humán-egészségügyi ellátás
85.11Fekvőbeteg-ellátás
85.12Járóbeteg-ellátás
85.13Fogorvosi szakellátás
85.14Egyéb humán-egészségügyi ellátás
85.2Állat-egészségügyi ellátás
85.20Állat-egészségügyi ellátás
85.3Szociális ellátás
85.31Szociális ellátás elhelyezéssel
85.32Szociális ellátás elhelyezés nélkül
0EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS
90SZENNYVÍZ-, HULLADÉKKEZELÉS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS
90.0Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés
90.01Szennyvíz gyűjtése, kezelése
90.02Hulladékgyűjtés, -kezelés
90.03Szennyeződésmentesítés
91ÉRDEKKÉPVISELET
91.1Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
91.11Vállalkozói érdekképviselet
91.12Szakmai érdekképviselet
91.2Szakszervezeti tevékenység
91.20Szakszervezeti tevékenység
91.3Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
91.31Egyházi tevékenység
91.32Politikai tevékenység
91.33Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
92SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT
92.1Film-, videogyártás
92.11Film-, videogyártás
92.12Film-, videoterjesztés
92.13Mozgóképvetítés
92.2Rádió-televízió műsorszolgáltatás
92.20Rádió-televízió műsorszolgáltatás
92.3Egyéb szórakoztatás
92.31Alkotó és előadóművészet
92.32Művészeti kiegészítő tevékenység
92.33Vásári, vidámparki szórakoztatás
92.34Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
92.4Hírügynökségi tevékenység
92.40Hírügynökségi tevékenység
92.5Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
92.51Könyvtári, levéltári tevékenység
92.52Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
92.53Növény-, állatkert működtetése
92.6Sporttevékenység
92.61Sportlétesítmény működtetése
92.62Egyéb sport tevékenység
92.7Egyéb szabadidős tevékenység
92.71Szerencsejáték, fogadás
92.72Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
93EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
93.0Egyéb szolgáltatás
93.01Textil, szőrme mosás, tisztítás
93.02Fodrászat, szépségápolás
93.03Temetkezés
93.04Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
93.05Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás
PHÁZTARTÁSOK TEVÉKENYSÉGE
95ALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ HÁZTARTÁS
95.0Alkalmazottat foglalkoztató háztartás
95.00Alkalmazottat foglalkoztató háztartás
96HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA TÖRTÉNŐ TERMÉKELŐÁLLÍTÁSA
96.0Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása
96.00Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása
97HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSA
97.097.00Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása
Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása
QTERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET
99TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET
99.0Területen kívüli szervezet
99.00Területen kívüli szervezet

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Statisztikai Közlöny 2002/8. száma. Megjelent 2002.11.19.

[2] Helyesbítette a Statisztikai Közlöny 2002/8. száma. Megjelent 2002.11.19.

[3] Helyesbítette a Statisztikai Közlöny 2002/8. száma. Megjelent 2002.11.19.

Tartalomjegyzék