Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32020R1769[1]

A Bizottság (EU) 2020/1769 végrehajtási rendelete (2020. november 25.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2020-as pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1769 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. november 25.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 2020-as pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről

1. cikk

E rendelet melléklete határozza meg az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 12. cikke (2) bekezdése első albekezdése d) pontjának, illetve harmadik albekezdésének megfelelően a 2020-as pénzügyi évről átvitelre kerülő és az 1306/2013/EU rendelet 26. cikke (5) bekezdésének értelmében a tagállamok számára azon végső kedvezményezettek részére való visszatérítésre rendelkezésre bocsátandó előirányzatokat, amelyeket a 2021-es pénzügyi évben a kiigazítás érint.

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 12. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság átvitelről szóló határozata állapítja meg az átvitelre kerülő összeg mértékét.

2. cikk

Kizárólag az átvitt előirányzatok visszatérítésével összefüggésben a kedvezményezettek részére 2021. október 16. előtt végrehajtott tagállami kifizetések finanszírozhatók uniós forrásból.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Az átvitt előirányzatok visszatérítésére rendelkezésre álló összegek

(EUR-ban kifejezett összegek)
Belgium6 081 361
Bulgária9 865 664
Csehország11 629 880
Dánia10 729 338
Németország60 566 679
Észtország1 776 883
Írország13 853 297
Görögország16 876 498
Spanyolország59 526 083
Franciaország89 125 550
Olaszország37 625 545
Ciprus360 506
Lettország3 067 758
Litvánia4 823 124
Luxemburg425 264
Magyarország15 920 199
Málta38 180
Hollandia8 322 935
Ausztria7 306 532
Lengyelország27 648 219
Portugália7 256 992
Románia19 079 200
Szlovénia946 235
Szlovákia6 114 353
Finnország6 241 899
Svédország8 412 713

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020R1769 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R1769&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02020R1769-20201127 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02020R1769-20201127&locale=hu

Tartalomjegyzék