32004L0070[1]

A Bizottság 2004/70/EK irányelve (2004. április 28.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 2004/70/EK irányelve

(2004. április 28.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 14. cikke második bekezdése c) és d) pontjára,

mivel:

(1) A 2003-as csatlakozási okmány 20. cikke az okmánynak a vívmányok - csatlakozás által megkövetelt - kiigazítását tartalmazó II. mellékletére hivatkozik. A II. melléklet azonban elvileg csak a csatlakozási tárgyalások lezárási időpontja - azaz 2002. november 1. - előtt elfogadott jogi aktusok kiigazításait veszi figyelembe.

(2) Ennek ellenére szükséges a vívmányok - különösen az azon időpont után elfogadott jogi aktusok, vagy azon aktusok, amelyek a II. mellékletbe nem kerülhettek be, vagy a megváltozott körülmények miatt új kiigazításokat igénylő aktusok - további kiigazítása.

(3) A 2000/29/EK irányelvet a 2003-as csatlakozási okmánnyal kiigazított egyes rendelkezések tekintetében 2001. november 1-je után több alkalommal módosították.

(4) A 2003-as csatlakozási okmánnyal Litvánia egy 2006. március 31-én lejáró korlátozott időszakra a Beet necrotic yellow vein vírus tekintetében megkapta a védett övezet státuszt. Célszerű a IV. melléklet szövegét módosítani annak érdekében, hogy az tükrözze a csatlakozási okmány által megtett változtatásokat.

(5) A 2003-as csatlakozási okmánnyal Lettország, Szlovénia és Szlovákia egy 2006. március 31-én lejáró korlátozott időszakra a Globodera pallida (Stone) Behrens vírus tekintetében megkapta a védett övezet státuszt. Célszerű a IV. melléklet szövegét módosítani annak érdekében, hogy az tükrözze a csatlakozási okmány által megtett változtatásokat.

(6) A 2003-as csatlakozási okmánnyal Málta egy 2006. március 31-én lejáró korlátozott időszakra a Citrus tristeza vírus (európai törzsek) tekintetében megkapta a védett övezet státuszt. Célszerű a IV. melléklet szövegét módosítani annak érdekében, hogy az tükrözze a csatlakozási okmány által megtett változtatásokat.

(7) Az átláthatóság érdekében célszerű a 2002. november 1-je óta megtett néhány módosítást egyetlen szövegbe foglalni. A tagállamok számára megfelelő időszakot kell biztosítani az ezen irányelv olyan rendelkezéseinek végrehajtására, amelyek a hatályos jogszabályokban nem tükröződnek.

(8) A 2000/29/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9) (10) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az I., II., III. és IV. melléklet az ezen irányelv I. mellékletével összhangban módosul.

2. A IV. melléklet B. része az ezen irányelv II. mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. június 1-jéig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv kizárólag a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésével együtt, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 28-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2004/31/EK bizottsági irányelvvel (HL L 85., 2004.3.23., 18. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv I., II., III. és IV. melléklete a következőképpen módosul:

1. az I. melléklet B. része b) címének 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. Beet necrotic yellow vein vírus | DK, F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Azori-szigetek), UK (Észak-Írország)" |

2. a II. melléklet B. része b) címének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al | Az alábbi növények részei, a termés, vetőmag és ültetésre szánt növények kivételével, ideértve azonban a beporzásra szánt élő pollent: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. | E, F (Korzika), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campagnia; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Szardínia; Szicília; Trentino-Alto Adige: Trento autonóm tartomány; Toszkána; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: Rovigo tartomány következő önkormányzati területeinek kivételével: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, és Padova tartomány alábbi önkormányzati területeinek kivételével: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, valamint Verona tartomány alábbi önkormányzati területeinek kivételével: Palù, Roverchiara, Legnano, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási kerület), Stájerország, Bécs), P, SI, SK, FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)" |

3. A III. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a) az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.A III. melléklet A. részének 9.. 9.1., és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó tilalmak sérelme nélkül - adott esetben - az alábbi növények és az azok megporzására szolgáló élő pollen: Amelanchier Med,, Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a termés és a vetőmag kivételével, amely növények Svájcon kívüli harmadik országból vagy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országból, vagy olyan harmadik országokon kívüli harmadik országból származnak, ahol az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében károsító szervezetektől mentes területek megállapítására került sor a növény-egészségügyi intézkedések vonatkozó nemzetközi előírásaival összhangban, és e területeket ilyen minőségükben elismerték a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban | E, F (Korzika), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campagnia; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Szardínia; Szicília; Trentino-Alto Adige: Trento autonóm tartomány; Toszkána; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: Rovigo tartomány következő önkormányzati területeinek kivételével: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, és Padova tartomány alábbi önkormányzati területeinek kivételével: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, valamint Verona tartomány alábbi önkormányzati területeinek kivételével: Palù, Roverchiara, Legnano, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási kerület), Stájerország, Bécs), P, SI, SK, FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)" |

b) a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.A III. melléklet A. részének 9., 9.1 és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó tilalmak sérelme nélkül, adott esetben, az alábbi növények és az azok megporzására szolgáló élő pollen: Cotoneaster Ehrh. és Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, a termés és a vetőmag kivételével, amely növények az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országból, vagy olyan harmadik országokon kívüli harmadik országból származnak, ahol az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében károsító szervezetektől mentes területek megállapítására került sor a növény-egészségügyi intézkedések vonatkozó nemzetközi előírásaival összhangban, és e területeket ilyen minőségükben elismerték a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban | E, F (Korzika), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campagnia; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Szardínia; Szicília; Trentino-Alto Adige: Trento autonóm tartomány; Toszkána; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: Rovigo tartomány következő önkormányzati területeinek kivételével: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, és Padova tartomány alábbi önkormányzati területeinek kivételével: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, valamint Verona tartomány alábbi önkormányzati területeinek kivételével: Palù, Roverchiara, Legnano, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási kerület), Stájerország, Bécs), P, SI, SK, FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)" |

4. A IV. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a) a 20.1 pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), UK (Észak-Írország);"

b) a 20.2 pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), UK (Észak-Írország);"

c) a 21. pont helyébe a következő szöveg lép:

"21.Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L növényei és a beporzásukra szánt élő pollen, a termés és a vetőmag kivételével | A III. melléklet A. részének 9., 9.1 és 18. pontjában, valamint a III. melléklet B. részének 1. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó tilalmak sérelme nélkül, adott esetben, hatósági nyilatkozat arról, hogy a)a növények a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országból származnak,vagyb)a növények harmadik ország olyan, az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében károsító szervezettől mentes területéről származnak, amelyet a növény-egészségügyi intézkedések vonatkozó nemzetközi előírásaival összhangban állapítottak meg, és e területet ilyen minőségében elismerték a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban,vagyc)a növények Svájc alábbi kantonjainak egyikéből származnak: Bern (Signau és Trachselwald kerület kivételével), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais,vagyd)a növények a jobb oldali oszlopban felsorolt, védett övezetek egyikéből származnak,vagye)a növényeket olyan területen termesztették, illetve - ha "puffer zónába" szállították azokat - legalább 7 hónapig, ideértve az utolsó teljes vegetációs időszak április 1-jétől október 31-ig tartó szakaszát - olyan területen tartották,aa)amely hatóságilag kijelölt, legalább 50 km2 területű "puffer zóna" határán belül legalább 1 km-re vagyis olyan területen található, ahol a gazdanövényekre vonatkozóan hatóságilag engedélyezett és felügyelt, legkésőbb az utolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt létrehozott ellenőrzési rendszer működik, amelynek célja, hogy minimálisra csökkentse az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ott termesztett növényekről való elterjedésének kockázatát. Az e "puffer zónára" vonatkozó leírás részleteit a Bizottság és a többi tagállam rendelkezésére kell bocsátani. A "puffer zóna" kialakítását követően hatósági vizsgálatot kell végezni az övezetben, az adott területet és az azt határoló 500 m szélességű övezetet bele nem értve, legalább egy alkalommal, az utolsó teljes vegetációs időszak kezdetét követő legalkalmasabb időpontban, és minden, az Erwinia amylovora(Burr.) Winsl. et al. tüneteit mutató gazdanövényt haladéktalanul el kell távolítani. E vizsgálatok eredményeit évente május 1-jéig kell a Bizottság és a többi tagállam rendelkezésére bocsátani, valamintbb)amelyet - a "puffer zónához" hasonlóan - a legutóbbi teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt hatóságilag engedélyeztek növénytermesztési célra az e pontban megállapított követelményeknek megfelelően, éscc)amelyet - a legalább 500 m szélességű határoló övezethez hasonlóan - a legutóbbi teljes vegetációs időszak kezdete óta mentesnek találtak az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól:a területen legalább kétszer, a legmegfelelőbb időpontban - egyszer a júliustól augusztusig terjedő, egyszer pedig az augusztustól novemberig terjedő időszakban - végzett hatósági vizsgálat alkalmával;ésaz említett határoló övezetben legalább egyszer, a legmegfelelőbb időpontban, azaz az augusztustól novemberig terjedő időszakban végzett hatósági vizsgálat alkalmával, valamintdd)amely területről származó növényeket látens fertőzések irányában, megfelelő laboratóriumi módszerrel összhangban végzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá a legmegfelelőbb időszakban vett hatósági minták alapján.A 2004. április 1. és 2005. április 1. közötti időszakban nem kell alkalmazni ezeket a rendelkezéseket a jobb oldali oszlopban felsorolt, védett övezetekbe vagy azokon belül szállított olyan növényekre, amelyeket a 2004. április 1-jét megelőzően alkalmazandó megfelelő követelmények értelmében hivatalosan "puffer zónaként" kijelölt területen termeltek vagy tartottak. | E, F (Korzika), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campagnia; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Szardínia; Szicília; Trentino-Alto Adige: Trento autonóm tartomány; Toszkána; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: Rovigo tartomány következő önkormányzati területeinek kivételével: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, és Padova tartomány alábbi önkormányzati területeinek kivételével: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, valamint Verona tartomány alábbi önkormányzati területeinek kivételével: Palù, Roverchiara, Legnano, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási kerület), Stájerország, Bécs), P, SI, SK, FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)" |

d) a 21.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"21.3.Március 15-től június 30-ig, méhkaptárok | Okirati bizonyítékkal kell rendelkezni arra vonatkozóan, hogy a méhkaptárok: a)a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országból származnak,vagyb)Svájc alábbi kantonjainak egyikéből származnak: Bern (Signau és Trachselwald kerület kivételével), Fribourg, Grisons, Ticino, Vaud, Valais,vagyc)a jobb oldali oszlopban felsorolt, védett övezetek egyikéből származnak,vagyd)szállításuk előtt megfelelő karanténintézkedésnek vetették alá. | E, F (Korzika), IRL, I (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campagnia; Emilia-Romagna: Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Szardínia; Szicília; Trentino-Alto Adige: Trento autonóm tartomány; Toszkána; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: Rovigo tartomány következő önkormányzati területeinek kivételével: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, és Padova tartomány alábbi önkormányzati területeinek kivételével: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, valamint Verona tartomány alábbi önkormányzati területeinek kivételével: Palù, Roverchiara, Legnano, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási kerület), Stájerország, Bécs), P, SI, SK, FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)" |

e) a 22. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), UK (Észak-Írország);"

f) a 23. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), UK (Észak-Írország);"

g) a 25. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), UK (Észak-Írország);"

h) a 26. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), UK (Észak-Írország);"

i) a 27.1. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), UK (Észak-Írország);"

j) a 27.2. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), UK (Észak-Írország);"

k) a 30. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), UK (Észak-Írország)."

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. része a következőképpen módosul:

a) a 20.1. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), LT, UK (Észak-Írország);"

b) a 20.2. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), LT, UK (Észak-Írország);"

c) a 20.3. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"LV, SI, SK, FI;"

d) a 22. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), LT, UK (Észak-Írország);"

e) a 23. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), LT, UK (Észak-Írország);"

f) a 25. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), LT, UK (Észak-Írország);"

g) a 26. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), LT, UK (Észak-Írország);"

h) a 27.1. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), LT, UK (Észak-Írország);"

i) a 27.2. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), LT, UK (Észak-Írország);"

j) a 30. pont jobb oldali oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

"DK, F (Bretagne), FI, IRL, P (Azori-szigetek), LT, UK (Észak-Írország);"

k) a 31. pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

"31.A Spanyolországból és Franciaországból (Korzika kivételével) és Ciprusról származó Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. és hibridjeik termése | A IV. melléklet A. része II. szakaszának 30.1. pontjában meghatározott, a termésre vonatkozó előírások sérelme nélkül: a)a termésnek a levelektől és a kocsánytól mentesnek kell lenniük; vagyb)levelekkel és kocsányokkal rendelkező termés esetében hatósági nyilatkozat arról, hogy a termést zárt tartályokba csomagolták, amelyeket hatósági pecsételéssel láttak el és azok a termés vonatkozásában elismert védett övezeten keresztül történő szállítás során is lepecsételve maradnak, továbbá ezeket megkülönböztető jelzéssel látták el, amelyet a növényútlevélen is fel kell tüntetni. | EL, F (Korzika), I, M, P" |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0070 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0070&locale=hu

Tartalomjegyzék