32002D0188[1]

A Tanács határozata (2002. február 28.) a PMMA új szintetikus kábítószerre vonatkozó ellenőrzési intézkedésekről és büntetőjogi szankciókról

A Tanács határozata

(2002. február 28.)

a PMMA új szintetikus kábítószerre vonatkozó ellenőrzési intézkedésekről és büntetőjogi szankciókról

(2002/188/IB)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel az új szintetikus kábítószerekre vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 1997. június 16-i 97/396/IB együttes fellépésre [1], és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság kezdeményezésére,

mivel:

(1) A 97/396/IB együttes fellépés 4. cikkének (3) bekezdése alapján a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja Tudományos Bizottságának égisze alatt összehívott tanácskozáson elkészült egy kockázatértékelő jelentés a PMMA (parametoxi-metilamfetamin vagy N-metil-1-(4-metoxifenil)-2-aminopropán) tárgyában.

(2) A PMMA ellenőrzését jelenleg négy tagállamban végzik a kábítószerekre vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján.

(3) A PMMA jelenleg az Egyesült Nemzetek Szervezetének pszichotróp anyagokról szóló, 1971. évi egyezménye egyetlen jegyzékében sem szerepel. A PMMA veszélyezteti az egyének egészségét és a közegészségügyet is fenyegetheti. A PMMA a PMA-hoz nagyon közeli amfetamin-változat, amely utóbbi anyag szerepel az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló, 1971. évi egyezményének I. jegyzékében. A PMMA gyógyászati értéket nem képvisel.

(4) Az Európai Unióban a PMMA készítményeket a PMA készítményekkel együtt mindig is "ecstasy" (MDMA) tabletták formájában fogyasztották. A PMMA-nak vagy PMA-nak kifejezett fogyasztói piaca nincsen.

(5) Az Európai Közösségen belül a PMMA és a PMA együttes fogyasztását három halálesettel hozták összefüggésbe. Az állatokon végzett kísérletek azt mutatják, hogy a PMMA magatartást élénkítő és halálos adagja között szűk a mozgástér, ezért nagy az akut toxicitás veszélye. A PMMA mérgező hatása emlékeztet a PMA és az MDMA mérgező hatására.

(6) Négy tagállamban folyik a PMMA-kereskedelem és forgalmazás, ezek közül három rendelkezik adatokkal a szervezett bűnözés szerepéről a PMMA/PMA-kereskedelemben. 29 esetben összesen 18870 db PMMA tartalmú tablettát foglaltak le. Az Európai Unióban a PMMA-t nagy mennyiségben nem állítják elő. A kelet-európai országokban két laboratóriumban történtek lefoglalások, és az előállítás ebben a régióban vélhetően folytatódik.

(7) A tagállamoknak a PMMA-t ellenőrző intézkedéseknek és büntetőjogi szankcióknak kell alávetniük az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló, 1971. évi egyezményéből származó, annak I. és II. jegyzékében szereplő anyagok tekintetében fennálló kötelezettségüknek megfelelő jogszabályaikban előírtak szerint,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A tagállamok nemzeti jogukkal összhangban megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a PMMA-t (parametoxi-metilamfetamin vagy N-metil-1-(4-metoxifenil)-2-aminopropán) ellenőrző intézkedéseknek és büntetőjogi szankcióknak vessék alá, az Egyesült Nemzetek pszichotróp anyagokról szóló, 1971. évi egyezményéből származó, I. és II. jegyzékében szereplő anyagok tekintetében fennálló kötelezettségüknek megfelelő jogszabályaik szerint.

2. cikk

A tagállamok, a 97/396/IB együttes fellépés 5. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően, e határozat hatálybalépését követő három hónapon belül meghozzák az 1. cikkben említett intézkedéseket. A tagállamok meghozott intézkedéseikről a határozat hatálybalépését követő hat hónapon belül tájékoztatják a Tanács Főtitkárságát és a Bizottságot.

3. cikk

Ezt a határozatot a Hivatalos Lapban ki kell hirdetni. A határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2002. február 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. Acebes Paniagua

[1] HL L 167., 1997.6.25., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0188 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0188&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére