Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

31991R3254[1]

A Tanács 3254/91/EGK Rendelete (1991. november 4.) a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó csapóvassal, vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról

A TANÁCS 3254/91/EGK RENDELETE

(1991. november 4.)

a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó csapóvassal vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról

1. cikk

E rendelet alkalmazásában, a "lábfogó csapóvas" olyan céllal tervezett eszköz, ami az állat egy vagy több végtagjára szorosan záródó fogas kapcsok segítségével visszatartja, vagy elfogja az állatot, megakadályozva a végtag vagy végtagok kihúzását a csapdából.

2. cikk

A lábfogó csapóvasak használatát a Közösségben legkésőbb 1995. január 1-jétől betiltják.

3. cikk

(1) 1995. január 1-jétől az I. mellékletben felsorolt állatfajok prémjének, és a II. mellékletben felsorolt más áruknak - amennyiben azok az I. mellékletben felsorolt fajok prémjét tartalmazzák - a Közösségbe történő behozatala tilos, kivéve, amennyiben a Bizottság az 5. cikkben meghatározott eljárással összhangban úgy határoz, hogy az országban, ahonnan a prém származik:

- a lábfogó csapóvas használatát megtiltó megfelelő közigazgatási vagy jogi rendelkezések vannak hatályban,

- vagy

- az I. mellékletben felsorolt fajok csapdába ejtési módszerei megfelelnek a nemzetközileg elfogadott kíméletes csapdázási szabványoknak.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdeti az első bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább egynek megfelelő országok jegyzékét.

(2) Az 1. bekezdésben említett tilalmat egy évre - 1995. december 31-ig - felfüggesztik, amennyiben a Bizottság - az 5. cikkben meghatározott eljárással összhangban - 1994. július 1-je előtt az érintett országok illetékes hatóságaival közösen folytatott vizsgálat eredményeként megállapította, hogy területükön megfelelően halad a kíméletes csapdázási módszerek fejlesztése.

4. cikk

Az 1995. január 1-je után a II. mellékletben felsorolt - az I. mellékletben felsorolt fajokból készült - árukat a Közösségbe exportáló vagy viszontexportáló országok igazolják, hogy ezek a prémek olyan országból származnak, ami szerepel a 3. cikk (1) bekezdésének második bekezdésében említett jegyzékben, vagy - a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban - felfüggesztés kedvezményezettje.

A Bizottság - az 5. cikkben meghatározott eljárással összhangban - meghatározza az ilyen igazolás megfelelő formáit.

5. cikk

A 3. cikk alkalmazásában, a Bizottságot a 3626/82/EGK rendelet 19. cikkével létrehozott bizottság segíti.

A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnök által az ügy sürgősségétől függően meghatározott határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. Olyan határozatok esetében, amiket a Tanács a Bizottság javaslatára fogad el, a véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében meghatározott többséggel fogadják el. A tagállamok képviselőinek szavazatait az abban a cikkben meghatározott módon súlyozzák. Az elnök nem szavaz.

A Bizottság elfogadja a tervezett intézkedéseket, amennyiben azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

Amennyiben a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy az nem nyilvánít véleményt, a Bizottság késedelem nélkül benyújtja a Tanácsnak a meghozandó intézkedésekre vonatkozó javaslatát. A Tanács minősített többségi elven működik.

Amennyiben a Tanácshoz küldött beterjesztés időpontjától számított három hónapos határidő lejáratáig, és a Tanács nem cselekedett, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészben kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett fajok jegyzéke

Kanadai hód:Castor canadensis
Kanadai vidra:Lutra canadensis
Prérifarkas:Canis latrans
Farkas:Canis lupus
Kanadai hiúz:Lynx canadensis
Vörös hiúz:Felis rufus
Coboly:Martes zibellina
Mosómedve:Procyon lotor
Pézsmapocok:Ondatra zibethicus
Halásznyest:Martes pennanti
Amerikai borz borz:Taxidea taxus
Amerikai nyest:Martes americana
Hermelin:Mustela erminea

II. MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett más áruk

KN-kódLeírás
ex 41 03Más nyersbőr (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is, a 41. fejezet (1) bekezdése b) pontjának és (81) bekezdése c) pontjának megjegyzésében felsoroltak kivételével a megjegyzés (1) bekezdés b) és c) pontjában
ex 4103 90 00Egyéb
ex 43 01Nyers szőrme (beleértve a szűcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), a 4101 , 4102 és a 4103 vtsz. alá tartozó nyers szőrös bőr kivételével:
ex 4301 40 00Hódból, egészben, fej, farok vagy láb nélkül is
ex 4301 80Más egész szőrme, egészben, fej, farok vagy láb nélkül is
ex 4301 80 50Macskafélékből
ex 4301 80 90Egyéb
ex 4301 90 00Fej, farok, láb és más nyers szőrmerészek vagy szőrmeként felhasználható vágott darabok
ex 43 02Cserzett vagy kikészített szőrme (fej, farok, láb és más részek vagy vágott darabok is), összeállítva is (más anyagok nélkül), a 4303 vtsz. alá tartozók kivételével:
— egész szőrme, fej, farok vagy láb nélkül is, nem összeállítva
ex 4302 19Egyéb
ex 4302 19 10Hódból
ex 4302 19 70Macskafélékből
ex 4302 19 90Egyéb
ex 4302 20 00Fej, farok, láb és más részek vagy vágott darabok nem összeállítva
ex 4302 30Egész szőrme és részei vagy vágott darabok összeállítva
ex 4302 30 10Leeső szőrmedarabok
Egyéb
ex 4302 30 35Hódból
ex 4302 30 71Macskafélékből
ex 4302 30 75Egyéb
ex 43 03Szőrméből készült ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru
ex 4303 10Ruházati cikk és ruházati tartozék
ex 4303 10 90Egyéb
ex 4303 90 00Egyéb

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R3254 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R3254&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991R3254-19911109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991R3254-19911109&locale=hu

Tartalomjegyzék