BH 1999.1.9 A nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségét nem valósítja meg, aki a politikai párt megyei szervezetének a gyűlésén azt állítja, hogy a megyei pártszervezet elnöke korábban, az elmúlt politikai rendszerben párttitkár volt; a becsület csorbítására való alkalmasság ugyanis a sérelem absztrakt lehetőségét jelenti, márpedig az említett tényállítás - a társadalomban kialakult közfelfogás szerint - az egyén becsületét nem csorbítja és a társadalom rosszallását, valamint negatív társadalmi értékítéletet nem vált ki [Btk. 179. § (1) bek., (2) bek. b) pont].

A városi bíróság az 1997. március 28-án kihirdetett ítéletével a terhelt bűnösségét becsületsértés vétségében állapította meg, ezért őt 100 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, az egynapi tétel összegét 100 forintban határozta meg.

A megállapított tényállás lényege a következő.

1996. július 20-án az egyik politikai párt megyei szervezete gyűlést tartott, amelyen megjelent a terhelt is. A párt megyei szervezetének elnöke hivatalos elfoglaltsága miatt távolmaradt. A terhelt a gyűlésen felszólalt. Kifogásolta a megyei elnök távollétét. Bírálta a gyűlés szervezőit, egyben dicsérte a szervezet korábbi vezetőjét.

Felszólalása során azt a kijelentést tette, hogy a párt megyei elnöke - a magánvádló - korábban párttitkár volt. A későbbiekben arra hivatkozott, hogy a fentiekről hallomásból értesült.

Az elsőfokú bíróság által a cselekmény jogi minősítésével kapcsolatban kifejtett okfejtés szerint a terhelt magatartása nem valósítja meg - a feljelentés szerinti - nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségét, ám a becsületsértés vétségének a megállapítására alkalmas.

A városi bíróság ítéletében annak az álláspontjának adott hangot, miszerint az a tényállítás, hogy korábban valaki más pártnál töltött be vezető funkciót, általában nem alkalmas arra, hogy a személy becsületét csorbítsa, továbbmenően a rágalmazás vétségének a megállapítására sem. Ellenben a terhelt megvalósította a Btk. 180. §-a (1) bekezdése a) pontjának II. fordulata szerinti becsületsértés vétségét azáltal, hogy nagy nyilvánosság előtt a sértett közmegbízatásának teljesítésével kapcsolatban, és azzal összefüggésben használt becsület csorbítására alkalmas kifejezést.

A védelmi perorvoslatok kapcsán eljárt megyei bíróság mint másodfokú bíróság, az 1997. szeptember 23. napján kelt ítéletével az elsőfokú bíróságnak a cselekmény minősítésére és a joghátrány alkalmazására vonatkozó részét - az ítéleti tényállás érintetlenül hagyása mellett - megváltoztatta: a terhelt cselekményét nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségének minősítette, és emiatt a terheltet 2 évi időtartamra próbára bocsátotta.

A cselekmény jogi értékelése kapcsán a megyei bíróság kifejtette, hogy a terhelt cselekménye társadalomra veszélyes, mert megsértette a magánvádló személyét a vonatkozásban, hogy róla - mint a párt megyei elnökéről - olyan tényt állított, amely valónak bizonyulása esetén fegyelmi szankciókat vont volna maga után. A kijelentés a magánvádló pártjában kialakult társadalmi értékítélet befolyásolására alkalmas volt.

A jogerős határozatok ellen a terhelt védője útján nyújtott be felülvizsgálati indítványt a Be. 284. §-a (1) bekezdésének a) pontjában írt büntető anyagi jogszabálysértés miatt. A felülvizsgálati indítványban, illetőleg a terhelt és védője által a nyilvános ülésen történt felszólalásban kifejtett érvek szerint a terhelt a tényállásban rögzített magatartásával bűncselekményt nem követett el. A nevezett, mint a szóban levő párt tagja vett részt a gyűlésen, és annak érdekében szólalt fel, amikor - többek között - felvetette: tisztázzák a megyei elnök személyét. A városban ugyanis olyan hírek terjedtek el, hogy a magánvádló korábban párttitkár volt. Utalt a védelem arra, miszerint mindenkinek alkotmány adta joga, hogy bármikor másik párt tagja lehessen. Hangsúlyozta, hogy a terhelt taggyűlésen elhangzott kijelentése a magánvádló ellen fegyelmi eljárás megindítását a párt szabályzata szerint nem vonhatja maga után. Ezért a terhelt felmentésére tett indítványt.

A felülvizsgálati indítvány az alább kifejtettek szerint alapos.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!