96/2012. (V. 2.) KE határozat

bírák felmentéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. §-a alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára -

a felső korhatár elérése miatt

Ágostonné dr. Pfaff Máriát,

Bali Józsefné dr.-t,

Barsiné dr. Gráber Máriát,

Bartha Károlyné dr.-t,

Bauer Jánosné dr.-t,

Benkő Ferencné dr.-t,

Bogdányné dr. Magyar Erzsébetet,

Botka Lászlóné dr.-t,

Bucsi Lászlóné dr.-t,

Csiky Gáborné dr.-t,

dr. Ábrahám Évát,

dr. Ábrán Józsefet,

dr. Akácz Józsefet,

dr. Bacsy Kázmért,

dr. Bánáti Zsuzsannát,

dr. Bánki-Horváth Máriát,

dr. Barakonyi Andrást,

dr. Becker Tibort,

dr. Bédi Saroltát,

dr. Belegi Józsefet,

dr. Benkő Csillát,

dr. Bernáthné dr. András Annát,

dr. Besenyeiné dr. Varga Katalint,

dr. Bocsi Zsuzsannát,

dr. Bodor Máriát,

dr. Bodor Tibort,

dr. Borbély Dalmát,

dr. Buzinkay Zoltánt,

dr. Csernák Istvánt,

dr. Csikós Klárát,

dr. Csukás Lajost,

dr. Dabis Erzsébetet,

dr. Demeter Ferencnét,

dr. Erdész Évát,

dr. Fabricius Lászlót,

dr. Fehér Ferencet,

dr. Fejér Juditot,

dr. Fekete Bálintot,

dr. Fenyő Évát,

dr. Fodor Erzsébetet,

dr. Földényi Gyulánét,

dr. Frech Ágnest,

dr. Fülöp Györgyi Máriát,

dr. Gabona Lajost,

dr. Gál Péternét,

dr. Gautier Jánost,

dr. Gulyás Istvánt,

dr. Gyenge Andrást,

dr. Hajnal Annát,

dr. Halász Zsoltot,

dr. Hankovszky Zsoltot,

dr. Havasi Pétert,

dr. Hegyi Antalnét,

dr. Heidrich Gábort,

dr. Herbai Ilonát,

dr. Hildenbrand Róbertet,

dr. Hildenbrandné dr. Balogh Olgát,

dr. Hóka Józsefet,

dr. Horváth Ibolyát,

dr. Horváth Katalint,

dr. Horváth Zsuzsannát,

dr. Ifkovics Istvánt,

dr. István Annát,

dr. Jankovics Jolánt,

dr. Jászai Juliannát,

dr. Juhász Lászlót,

dr. Kahler Frigyest,

dr. Kalavszky Dezsőt,

dr. Kántor András Richárdnét,

dr. Kármán Miklósnét,

dr. Kárpáti Zoltánt,

dr. Kasza Ferencet,

dr. Kaszainé dr. Mezey Katalint,

dr. Kelemen Józsefet,

dr. Keszthelyiné dr. Hollóvári Annát,

dr. Keyha Juditot,

dr. Kiss Évát,

dr. Kissné dr. Galambos Évát,

dr. Kiszelyné dr. Finta Évát,

dr. Kovács Ilonát,

dr. Kovács Lászlót,

dr. Kozma Györgyöt,

dr. Kozma Istvánnét,

dr. Könyves Bélánét,

dr. Körmendiné dr. Szabó Katalint,

dr. Köszler Ferencet,

dr. Kövér Lászlónét,

dr. Kukla Valériát,

dr. Kun Árpádot,

dr. Kutas Istvánt,

dr. Lábady Tamást,

dr. Lakatos Zoltánt,

dr. Laudon Beátát,

dr. Lendvai Máriát,

dr. Lőrincz Györgynét,

dr. Luxeder Évát,

dr. Maros Mihályt,

dr. Masszi Katalint,

dr. Matarics Erzsébetet,

dr. Mecsér Györgyit,

dr. Meződi Jánost,

dr. Molnár Máriát,

dr. Molnár Tibornét,

dr. Muzsnayné dr. Luby Zsuzsannát,

dr. Nagy Zoltánt,

dr. Nagybalyi-Szántó Ilonát,

dr. Négyesi Lászlónét,

dr. Nikula Valériát,

dr. Nyerges Ilonát,

dr. Oláh Katalint,

dr. Oláh Tibort,

dr. Pataki Istvánnét,

dr. Pétery Pált,

dr. Polgárné dr. Vártok Irént,

dr. Pongrácz Emmát,

dr. Pongrácz Esztert,

dr. Poronyi Györgyit,

dr. Prievaráné dr. Török Ilonát,

dr. Puszta Enikőt,

dr. Püspök Ildikó Máriát,

dr. Rábold Gábornét,

dr. Rakita Zsuzsannát,

dr. Révész Tamásnét,

dr. Révészné dr. Galántai Jolánt,

dr. Saághy Ferencet,

dr. Sándor Zsuzsannát,

dr. Simon Jánost,

dr. Somfai Jánost,

dr. Somné dr. Billege Margitot,

dr. Soós Miklóst,

dr. Sóskuti Évát,

dr. Sömjéni Évát,

dr. Spitz Jánost,

dr. Szabó Pétert,

dr. Szabolcsi Józsefet,

dr. Szabóné dr. Kerékgyártó Juditot,

dr. Szász Magdolnát,

dr. Szathmáry Szabolcs Józsefet,

dr. Székely Katalint,

dr. Szentgyörgyi Ildikót,

dr. Szepes Andrást,

dr. Szirmai Györgyöt,

dr. Szollár Pált,

dr. Szücs Józsefet,

dr. Szűcsné dr. Édl Gabriellát,

dr. Tánczos Mártát,

dr. Tarnóczai Tibort,

dr. Tóth Istvánt,

dr. Tóth Józsefet,

dr. Tóth Tibornét,

dr. Tölg-Molnár Lászlót,

dr. Ujkéry Csabát,

dr. Ungvári Istvánt,

dr. Varga Klárát,

dr. Varga Zoltánt,

dr. Vértényné dr. Futó Gabriellát,

dr. Virág Gábor Mihályt,

Endre Istvánné dr.-t,

Erőss Károlyné dr.

Vajvoda Ildikót,

Fardáné dr. Keil Zsuzsannát,

Fluckné dr. Papácsy Editet,

Gombkötő Ottóné dr.-t,

Gyöngyösiné dr. Gyügyei Klárát,

Hainfahrt Mártonné dr.-t,

Hajnal Lászlóné dr.-t,

Harmos Ferencné dr.-t,

Hermányné dr. Tóth Edinát,

Hidvéginé dr. Adorján Líviát,

Horváth Csabáné dr.-t,

Jánné dr. Bakó Zsuzsannát,

Jelinekné dr. Durkó Máriát,

Kátai Józsefné dr.-t,

Klapperné dr. Lankás Évát,

Korompainé dr. Angyal Erzsébetet,

Lévai Zsoltné dr.-t,

Márton Zoltánné dr.-t,

Miszlayné dr. Lányi Évát,

Mogony Józsefné dr.-t,

Mohácsy Lászlóné dr.-t,

Mosonyi Gyuláné dr.-t,

Oroszné dr. Diósi Máriát,

Simon Zoltánné dr.-t,

Siposné dr. Nádai Ágnest,

Soós József Csabát,

Soósné dr. Vajda Mártát,

Szabóné dr. Farkas Rozáliát,

Szabóné dr. Sós Anikót,

Szendiné dr. Kiss Idát,

Szilvásyné dr. Futó Rózsát,

Takácsné dr. Varga Erzsébetet,

Thuránszkyné dr. Molnár Erzsébet Évát,

Tímár Lászlóné dr.-t,

Tokajiné dr. Tréki Editet és

Zsolt Miklósné dr.-t

2012. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2012. március 29.

Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00052/2012.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére