69/2007. (VI. 28.) OGY határozat

az úthasználattal arányos elektronikus díjfizetési rendszer magyarországi bevezetéséről[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. § (2) bekezdése alapján megadja a felhatalmazást a megtett úttal arányos, elektronikus útdíj-fizetési rendszer (ED) Magyarországon történő bevezetéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez az alábbiak szerint:

1. A közbeszerzési eljárás ajánlatkérője:

A Magyar Állam képviseletében a gazdasági és közlekedési miniszter által felhatalmazott Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ.

2. A közbeszerzési eljárás célja:

Az arányosabb felhasználói teherviselés megvalósítása, az EU vonatkozó irányelveinek történő megfelelés és az úthálózat finanszírozásának korszerűsítése érdekében a megtett úttal arányos, elektronikus útdíjfizetési és önálló ellenőrzési rendszer Magyarországon történő bevezetése és üzemeltetése.

3. A közbeszerzési eljárás tárgya:

A megtett úttal arányos díjfizetést lehetővé tevő, elektronikus útdíjfizetési rendszer megvalósítása a 3, 5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek és járműszerelvények (az úgynevezett J2, J3 és J4 kategóriájú járművek) körére az autópályákon, autóutakon és az országos főutak egyes elemein, azaz a hazai gyorsforgalmi úthálózaton, a párhuzamos utakon és a fontosabb egyéb tran-zitutakon, 5 éves futamidejű szolgáltatási szerződés keretében.

4. A közbeszerzési eljárás időzítése:

A közbeszerzési eljárás megkezdése az Országgyűlés felhatalmazása után 2 hónapon belül történik meg.

5. A közbeszerezési eljárás eredményéről a Kormány az alábbiak szerint tájékoztatja az Országgyűlést:

a) a közbeszerzés műszaki tartalmáról, a díjfizetési rendszerbe bevont úthálózatról,

b) a bevezetni tervezett díj és tarifarendszerről,

c) a befektetők számára fizetendő szolgáltatási díjról.

6. Az Országgyűlés határozatban dönt a megtett úttal arányos elektronikus útdíj fizetési rendszer bevezetésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Dr. Kis Zoltán s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Móring József s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A határozatot az Országgyűlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el.