32016D0412[1]

A Bizottság (EU) 2016/412 végrehajtási határozata (2016. március 17.) a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról (az értesítés a C(2016) 1635. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/412 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. március 17.)

a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról

(az értesítés a C(2016) 1635. számú dokumentummal történt)

1. cikk

Eltérés biztosítására vonatkozó felhatalmazás

A 2000/29/EK irányelv 5. cikkének az irányelv IV. melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontjával összefüggésben értelmezett (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok engedélyezhetik a Kanadából származó vagy ott feldolgozott olyan kőrisfa Fraxinus L. (a továbbiakban: "meghatározott faanyag") területükre történő behozatalát, amely a Kanadából való kivitelt megelőzően megfelel e határozat mellékletében megállapított feltételeknek.

2. cikk

Növény-egészségügyi bizonyítvány

(1) A meghatározott faanyagot a 2000/29/EK irányelv 13a. cikkének (3) és (4) bekezdése szerinti, Kanadában kibocsátott növény-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amely tanúsítja, hogy a fa az ellenőrzést követően mentes a károsítóktól.

(2) A növény-egészségügyi bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatának tartalmaznia kell a következőket:

a) "az (EU) 2016/412 bizottsági végrehajtási határozatban megállapított európai uniós követelményeknek megfelelően" szövegezésű nyilatkozat;

b) a köteg száma(i);

c) a jóváhagyott létesítmények neve Kanadában

3. cikk

Az import jelentése

Az importőr tagállamnak minden évben december 31-i határidővel meg kell adnia a Bizottságnak és a többi tagállamnak, hogy a megelőző 12 hónapban mennyi szállítmányt hozott be a meghatározott faanyagból e határozatnak megfelelően.

4. cikk

Értesítés a feltételeknek való meg nem felelésről

A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot minden olyan szállítmányról, amely nem felel meg az e határozatban meghatározott feltételeknek. Az említett értesítésnek az ilyen szállítmány észlelésétől számított három munkanapon belül meg kell történnie.

5. cikk

A hatályvesztés időpontja

Ez a határozat 2018. december 31-én hatályát veszti.

6. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

1. Feldolgozási követelmények

Az 1. cikkben hivatkozott meghatározott faanyagnak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) Kéregleválás

A meghatározott faanyag kérgezett, csupán olyan, szemmel elkülöníthető, egymással nem összefüggő kisebb kéregdarabok maradhatnak rajta, amelyek megfelelnek az alábbi követelmények valamelyikének:

a) 3 cm-nél keskenyebbek (hosszúságuktól függetlenül); vagy

b) szélességük meghaladja a 3 cm-t, az egyes kéregdarabok teljes felülete kisebb, mint 50 cm2.

b) Fűrészelés

A meghatározott fűrészfa kérgezett hengeres fából származik.

c) Hőkezelés

A meghatározott faanyagot a profiljának megfelelően a Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) által jóváhagyott hőkemencében 1 200 percen keresztül legalább 71 °C-on melegítik.

d) Szárítás

A meghatározott faanyagot legalább két hétig a CFIA által elismert ipari szárítási eljárással szárítják.

A fa végső nedvességtartalma nem haladhatja meg a szárazanyag-tartalom 10 %-át.

2. A létesítményekre vonatkozó követelmények

A meghatározott faanyagot a következő követelményeknek megfelelő létesítményekben kell kitermelni, kezelni vagy tárolni:

a) a CFIA Agrilus planipennis Fairmaire károsítóra vonatkozó tanúsítási programja értelmében a szervezet általi tanúsítással rendelkezik;

b) a CFIA honlapján közzétett adatbázisban szerepel;

c) a CFIA vagy a CFIA által jóváhagyott ügynökség havonta legalább egyszer ellenőrzi és az ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy e melléklet követelményeinek megfelel;

d) a fa kezeléséhez alkalmazott eszközöket folyamatosan a berendezések működési kézikönyvének megfelelően kalibrálják;

e) a CFIA vagy a CFIA által jóváhagyott ügynökség ellenőrzései céljára az alkalmazott eljárásokról - beleértve a fa kezelésének időtartamát, a kezelés ideje alatti hőmérsékletet és minden exportálásra szánt köteg végső nedvességtartalmát - nyilvántartást vezetnek.

3. Címkézés

A meghatározott faanyag minden kötegén jól láthatóan szerepelnie kell a köteg számának és az alábbi szöveget tartalmazó címkének: "HT-KD" vagy "Heat Treated-Kiln Dried" (hőkezelt, mesterségesen szárított). A jóváhagyott létesítmény kijelölt tisztségviselője vagy az ő felügyelete alatt egy alkalmazott azt követően állítja ki a címkét, hogy megbizonyosodott arról, hogy teljesülnek az 1. pontban a feldolgozási eljárásokra és a 2. pontban a létesítményekre vonatkozó követelmények.

4. A kivitelt megelőző ellenőrzések

Az Unióba szánt meghatározott faanyagot a CFIA-nak vagy a CFIA által hivatalosan jóváhagyott ügynökségnek az Unióba való behozatal előtt ellenőriznie kell, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy elvégeztek rajta minden olyan növény-egészségügyi eljárást és intézkedést, amely kizárja a Agrilus planipennis Fairmaire károsító jelenlétét.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016D0412 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D0412&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02016D0412-20171123 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02016D0412-20171123&locale=hu

Tartalomjegyzék