PK 146. szám

A Pp. 67. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésre tekintettel az ügyvédet is megilleti az a jog, hogy a saját ügyében magát más ügyvéddel képviseltesse. Ilyenkor az általa meghatalmazott ügyvédet ugyanúgy megilleti az ügyvédi munkadíj, mintha nem ügyvéd lenne a meghatalmazó.