BH 2012.3.60 Különleges szakértelmet igénylő és a cselekmény minősítését befolyásoló kérdésnek a bíróság által alkalmazott szakértő véleményétől eltérően más szakértő alkalmazása nélküli elbírálása, a cselekmény minősítése tekintetében az indokolási kötelezettségnek az ítélet felülbírálatra alkalmatlanságát eredményező megsértését jelentheti [Be. 99. § (1) bek., 111. § (1) bek., 373. § (1) bek. III. a) pont, 416. § (1) bek. c) pont, 428. § (2) bek.].

Az elsőfokú bíróság a 2010. március 11-én kihirdetett ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki ittas járművezetés bűntettében [Btk. 188. § (1) bek., (2) bek. b) pont]. Ezért őt 1 év börtönre, 1 év közügyektől eltiltásra és 2 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.

A megállapított tényállás szerint a terhelt 2009. augusztus 15-ről 16-ra virradó éjjel szeszes italt (legalább 2,5 dl vodkát) fogyasztott el. Találkozott R. M.-val és B. Á.-val, akik szintén ittas állapotban voltak és megkérték, hogy szállítsa őket a lakásukra.

A terhelt 2009. augusztus 16-án 7 óra 55 perc körül, derült, napos, száraz időben, nappali, természetes fényviszonyok közepette közlekedett a 6 m pályaszélességű, kétirányú forgalomra alkalmas, közepes minőségű, aszfaltbeton burkolatú úton pontosan meg nem határozható sebességgel a jobboldali forgalmi sávban az általa vezetett személygépkocsival ittas állapotban. A gépkocsiban a jobboldali első ülésen foglalt helyet B. Á., míg R. M. a hátsó ülésre feküdt.

A terhelt ittassága és relatív gyorshajtása miatt az út vonalvezetését követni nem tudta. A gépkocsi sodródva lehaladt a jobboldali füves útpadkára, majd onnan 45,8 m-t megtéve áttért a menetiránya szerinti baloldalra, az út baloldalán lévő árokba, ahol egy fának ütközött. A gépkocsi a tetejére borulva került nyugvóhelyzetbe.

A baleset következtében R. M. 8 napon túl gyógyuló, a koponya jobboldali falcsonti tájékán nagy kiterjedésű nyílt, benyomatos törést, a keményburok feletti vérömlenyt és a koponyaűrben egyéb sérülést szenvedett. E sérülések tényleges gyógytartama 4-5 hónap. A baleset következtében 10 cm átmérőjű csonthiány alakult ki, amely maradandó fogyatékosságot eredményezett. B. Á. a koponya zúzódását, a váll és a felkar felületi sérülését szenvedte el, amelyek gyógytartama 8 napon túli. A terhelt is 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el.

A terhelt vérében a cselekmény elkövetésekor 1,6 ezrelék alkoholkoncentráció volt, ami közepes fokú alkoholos befolyásoltságot eredményezett.

A baleset azért következett be, mert a terhelt megszegte a KRESZ 4. § (1) bekezdésének c) pontjában és a 25. §-ának (1) bekezdésében írt rendelkezést.

A másodfokon eljárt bíróság a 2010. november 4-én meghozott ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét akként változtatta meg, hogy a közúti járművezetéstől eltiltás mellékbüntetés tartamát 3 évre súlyosította.

A másodfokú bíróság az általa felvett bizonyítás alapján a tényállást - egyebek mellett - a következőkkel egészítette ki:

- R. M. sértettnek a baleset során elszenvedett csonthiányát 2010. január 12. napján plasztikai műtét során pótolták. A műtét helye látható, hajas fejbőrrel nem fedett.

- B. Á. sértett sérülései 8 napon belül gyógyultak.

- A terhelt a baleset során 8 napon belül gyógyuló koponyazúzódást, agyrázkódást és könyökzúzódásos sérülést szenvedett.

- A terhelt, valamint R. M. és B. Á. sértettek magatartásukkal megszegték a KRESZ 48. §-ának (4) bekezdésében írt rendelkezést, mert biztonsági öv használatával az üléshez nem rögzítették magukat.

A másodfokú bíróság jogi indokolásában kiemelte: dr. F. P. igazságügyi orvosszakértő a nyomozás során adott szakértői véleményében helyesen fejtette ki, hogy a csonthiány maradandó fogyatékosságot eredményezett, mivel a csonthiány következtében csontdefektus alakult ki. Az a körülmény, hogy R. M. sértett csonthiányát időközben plasztikai műtét során pótolták, az igazságügyi orvosszakértő ezzel ellentétes véleménye ellenére nem teszi kétségessé, hogy a sérülés maradandó fogyatékossággal gyógyult. Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 18. számú módszertani levelének 1.5. pontja szerint ugyanis a koponyán végzett bármely csontműtét után (látható) maradandó csontdefektus, amely sem izommal, sem hajas fejbőrrel nem fedett, a nagyságától függetlenül maradandó károsodás. R. M. sértett kb. 10 cm átmérőjű csonthiányát pótolták plasztikai műtéttel. A károsodás megléte azonban funkcionális és kozmetikai következmények alapján is megállapítható, hiszen a sértetten elvégzett plasztikai műtét helye látható, az hajas fejbőrrel nem fedett.

A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a terhelt nyújtott be felülvizsgálati indítványt a védője útján - a Be. 416. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján - arra hivatkozással, hogy a terhelt terhére megállapított ittas járművezetés bűntettének minősítése törvénysértő.

Az indítvány szerint a másodfokú bíróság tárgyalásán dr. F. P. igazságügyi orvosszakértő - R. M. sértett orvosi dokumentumai, a sértett beszámolójának meghallgatása és a sértett fejének a megtekintése alapján - úgy nyilatkozott, hogy a sértett sérülései maradandó károsodás hátrahagyása nélkül meggyógyultak. A szakértő nyilatkozata ellenére a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a jogi minősítés vonatkozásában helybenhagyta. Az egyértelmű igazságügyi orvosszakértői megállapítás ellenére, téves következtetéssel állapította meg, hogy R. M. sérülése maradandó fogyatékossággal gyógyult.

A 2009. augusztus 16-án elvégzett műtét jegyzőkönyve szerint a sérülés helyén hajas fejbőr helyreállításra került. Ez is kizárja a maradandóság megállapítását.

A védő ezért a minősítés megváltoztatását, a Btk. 188. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint minősülő és büntetendő (súlyos testi sértést okozó) ittas járművezetés bűntettének a megállapítását és a kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának a próbaidőre történő felfüggesztését indítványozta.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére