GK 7. szám

[1]Az ajánlatra vonatkozó eltérő véleményt - az ajánlati kötöttségre megállapított határidőn belül - több részletben is lehet közölni.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1/2014. Polgári jogegységi határozat 2. pontja értelmében meghaladottá vált. (Az új Ptk.-tól függetlenül a régi Ptk., illetve más, hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó ügyekre nézve is.)