Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31977D0505[1]

A Tanács határozata (1977. július 25.) az Állattenyésztés-techikai Állandó Bizottság létrehozásáról

A Tanács határozata

(1977. július 25.)

az Állattenyésztés-techikai Állandó Bizottság létrehozásáról

(77/505/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság által benyújtott határozattervezetre,

mivel kívánatos, hogy olyan esetekre, amikor a Tanács az állattenyésztés terén hatáskörrel ruházza fel a Bizottságot, létrejöjjön egy a tagállamok szakértőiből álló bizottság, azzal a céllal, hogy biztosítsa a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködését, és az utóbbi számára lehetővé tegye, hogy szakértőkkel konzultáljon;

mivel továbbá kívánatos az is, hogy ezen együttműködés kiterjedjen minden olyan területre, amelyre az e témakörben megállapított közösségi jogszabályok vonatkoznak; mivel ezért az említett bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az e területekhez kapcsolódó bármely kérdést megvizsgálhasson,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Ezennel létrejön az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság (a továbbiakban: "bizottság"), amely a tagállamok képviselőiből és a Bizottság képviselőjéből, mint elnökből áll.

2. cikk

A bizottság elvégzi a Tanács által az állattenyésztés területén elfogadott rendelkezések által ráruházott feladatokat, az azokban meghatározott esetekben és feltételek mellett.

A bizottság továbbá bármely egyéb, e területen felmerülő, az elnök által saját kezdeményezésére, vagy a tagállamok képviselőinek kérésére a bizottság elé terjesztett kérdést is megvizsgálhat.

3. cikk

A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

Kelt Brüsszelben, 1977. július 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Simonet

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31977D0505 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31977D0505&locale=hu