BH+ 2009.2.86 Ha a munkáltató a munkavállaló éves prémiumfeladatát a tárgyév december 9-én tűzte ki, ezzel olymértékben késlekedett, hogy a feladat teljesítésére a munkavállalónak már nem lehetett módja, ráhatása. A munkáltató a rendeltetésellenes joggyakorlása miatt a prémiumfeladat teljesítésének hiányára sikerrel nem hivatkozhat [Mt. 4. §].

A felperes 2001. március 1-jétől 2005. április 5-ig állt az alperessel munkaviszonyban, 2002. április 22-ig projekt managerként, ezt követően SCM manager, 2004. április 1-jétől pedig beszerzési és logisztikai manager munkakörben. A munkaügyi bírósághoz benyújtott keresetében prémium jogcímén 2002. évre 1 800 000 forint, 2004. évre 1 680 000 forint megfizetését, továbbá 2 526 000 forint névértéknek megfelelő részvény tulajdonba adását, 2005. évre 720 000 forint, valamint késedelmi kamatok, másodlagosan összesen 5 880 000 forint (ebből 2004. évre 3 360 000 forint) és járulékai megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

A munkaügyi bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította.

Az ítéleti tényállás szerint a felperes munkaszerződésének 4. pontjában a felek meghatározták a havi személyi alapbér összegét, és megállapodtak abban, hogy a munkavállaló "a kitűzött prémiumfeladatok teljesítése esetén alapbére 30%-ának megfelelő prémiumra jogosult, továbbá a kollektív szerződésben leírt juttatások illetik meg". 2002. évben a munkáltató nem tűzött ki prémiumfeladatot, a 2003. évi és a 2004. évi kitűzés nem teljesült, 2005. évben a felperesi munkaviszony fennállása alatt kitűzés nem történt. A munkaügyi bíróság álláspontja szerint a munkáltató a munkaszerződésben nem vállalta, hogy feltétel nélkül meghatározott mértékű prémiumot fizet a felperes részére, 2002. évre prémium kifizetésére ígéretet nem tett.

A 2004. évi prémiumot az alperes 2004. december 9-én tűzte ki. Miután a kitűzésben az üzletág operatív eredményeként meghatározott mínusz 2710 millió forint csak mínusz 3075 millió forintra teljesült, az alperes prémiumot nem fizetett. A munkaügyi bíróság kifejtette, hogy 2004. évre a 2004. december 9-én megtett prémiumkitűzés mindenképpen késedelmes, de miután a prémiumfeltételek nem teljesülésének nem ez volt az oka, felperest 2004. évre sem illeti meg az általa követelt prémiumösszeg. A 2005. évi prémiumot illetően pedig arra mutatott rá, hogy a felperesnek a munkaszerződése alapján feltétel nélkül prémium nem jár, és mivel a munkaviszonya évközben szűnt meg, a prémiumkitűzés elmaradása miatt alappal prémiumot nem igényelhet.

A felperes fellebbezése folytán eljárt megyei bíróság ítéletével a munkaügyi bíróság ítéletét helybenhagyta. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság álláspontjával megegyezően foglalt állást a munkaszerződés prémiumra vonatkozó rendelkezésének értelmezésekor. Önmagában az, hogy szokott lenni prémiumfeladat és prémium, nem jelenti, hogy erre a munkáltató kötelezettséget is vállalna a munkaszerződésben. A 2002. április 19-én kelt kinevezési okirat, mely szerint "véglegesítésére hathavi vezetői munkájának értékelése és pozitív megítélése esetén kerül sor, amikor kitűzésre kerülnek az éves premizálási feltételek is" sem értelmezhető kötelezettségvállalásként. A munkaszerződésben a prémiumkitűzés, mint kötelezettség nem szerepelt, a munkaszerződés módosítások pedig visszautaltak a munkaszerződésre. A másodfokú bíróság 2004. és 2005. évek vonatkozásában is osztotta a munkaügyi bíróság álláspontját. Az Mt. 199. § (4) bekezdése értelmében abban az esetben lehetne vizsgálni a prémiumfeladatok kitűzésének helyességét, illetve teljesíthetőségét, amennyiben a munkáltató a döntésekor valamely jogszabályt megsértett.

A jogerős ítélet ellen a felperes terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, melyben annak hatályon kívül helyezését és elsődlegesen kereseti kérelme szerinti határozat hozatalát, másodlagosan a munkaügyi bíróság ítéletére is kiterjedően új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasítást kért.

A felülvizsgálati kérelem támadta a bizonyítékok értékelését, a munkaszerződésben foglaltak értelmezésére vonatkozó ténymegállapítást. Arra hivatkozott, hogy 2002. és 2005. évre a prémiumkitűzés elmaradása miatt megalapozott a prémium iránti igénye, mert a munkaszerződés szövege erre nézve nyelvtanilag egyértelmű kötelezettségvállalást jelent, ezért megalapozatlan az a megállapítás, mely szerint az alperes a munkaszerződésben nem vállalt feltétlen kötelezettséget prémium kitűzésére. Kiemelte, hogy a 2002. április 19-én kelt kinevezési okiratában foglaltak alapján legalábbis 2002. évre alperes részéről kifejezett kötelezettségvállalás történt, melyet a jogerős ítélet jogsértően nem értékelt. Jogszabálysértésre hivatkozott a 2004. évi prémiumigénye elutasítását illetően is. Azt nem vitatta, hogy a 2004. évi prémiumfeladat kiírás nem teljesült. Ugyanakkor a prémiumkitűzés időpontja és feltételei sértették az Mt. 3. és 4. §-ában foglalt együttműködési kötelezettség, a jóhiszeműség és tisztesség, a rendeltetésszerű joggyakorlás elvét. Az alperes megsértette a döntésének kialakítására irányadó szabályokat, és a 2004. évi prémiumkitűzés olyan mértékben elkésett a december 9-ei időpont miatt, hogy annak teljesítése nem volt elvárható.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére