A Kúria Mfv.10307/2018/7. számú precedensképes határozata felmondás jogellenességének megállapítása (AZONNALI HATÁLYÚ felmondás jogellenességének megállapítása) tárgyában. [2012. évi I. törvény (Mt.) 6. §, 51. §, (1) bek., 78. §] Bírók: Gál Attila, Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna, Sztojkoné dr. Hajdu Edit

A határozat elvi tartalma:

A munkáltató azon magatartásával ha munkavállalóját mindenfajta tájékoztatás hiányában határozatlan ideig a korábban ellátott, munkaköre jellegét meghatározó tevékenységétől eltérő módon foglalkoztatja, ezáltal bizonytalan helyzetben tartja, foglalkoztatási kötelezettségét megszegi. Ez pedig a munkavállaló azonnali hatályú felmondásának jogszerű indoka lehet.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Mfv.I.10.307/2018/7.

A tanács tagjai: Dr. Hajdu Edit a tanács elnöke

Dr. Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna előadó bíró

Dr. Gál Attila bíró

A felperes:

A felperes képviselője:

Dr. Pusztafi Zsófia Mária ügyvéd

Az alperes:

Az alperes képviselője:

Dr. Vass Tibor ügyvéd

A per tárgya: munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogszerűsége és jogkövetkezményei

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: alperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Budapest Környéki Törvényszék 8.Mf.21.217/2017/3.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.M.306/2016/24.

Rendelkező rész

A Kúria a Budapest Környéki Törvényszék 8.Mf.21.217/2017/3. számú ítéletét hatályában fenntartja.

A felülvizsgálati eljárásban teljes egészében pernyertes felperes pártfogó ügyvédjének díját az alperes viseli.

Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 76.800 (hetvenhatezer-nyolcszáz) forint le nem rótt felülvizsgálati eljárási illetéket.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A felperes gyógyszertári szakasszisztens munkakörben állt az alperes alkalmazásában. A részére 2012. szeptember 1-jén átadott tájékoztató értelmében munkaköre képernyős munkakör, azaz munkavégzése során napi 4 órát meghaladó időtartamban rendszeresen képernyős eszközt használ, számítógép segítségével végzi munkáját. A felperes 2009. október 26-án kapta meg megbízó levelét, amely értelmében a mindenkori jogszabályoknak megfelelően köteles végezni munkáját, a vényköteles gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadását. A felperes ezen kívül áruátvételi feladatokat is ellátott. Munkaköre szerint kötelessége volt a gépek és eszközök meghibásodásának jelentése, az orvosi titoktartás, adatvédelmi előírások betartása, a cég jó hírnevének megőrzése, a munkatársakkal kapcsolatos segítőkész magatartás, a jogszabályok betartása, a minősítési előírások szem előtt tartása, részvétel a munka- és tűzvédelmi oktatáson, valamint az országos és helyi továbbképzésen. Számítógép nélkül végezhető feladata részét képezte gyógyszerek készítése, fiókok, illetve készletek rendezése, a lejárati idők ellenőrzése, valamint a takarítás is.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére