PK 127. szám

A nyilvánosságnak a bírósági tárgyalásról való kizárása esetén a Pp. 7. §-a (2) bekezdésének második mondatában foglalt rendelkezés akkor érvényesül helyesen, ha a bíróság azoknak a hivatalos személyeknek engedi meg a tárgyaláson való jelenlétét, akiknek a tárgyaláson való jelenléte ügykörükből folyó hivatalos kötelességük ellátása vagy az ügy természete folytán vagy a bíróság működésével kapcsolatosan indokolt.