31966D0399[1]

A Tanács határozata (1966. június 14.) a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagvak és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának felállításáról

A Tanács határozata

(1966. június 14.)

a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagvak és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának felállításáról

(66/399/EGK)

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság által benyújtott határozattervezetre,

mivel a vetőmagvak és szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló irányelvek - végrehajtásuk megkönnyítése végett - a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést létrehozó eljárásról rendelkeznek; mivel ennek az együttműködésnek a megvalósulása érdekében bizottságot kell felállítani, amely az irányelvek alapján rá háruló feladatokat végzi;

mivel helyénvaló, hogy ez az együttműködés az említett irányelvek által érintett valamennyi területre kiterjedjen; mivel ennek megfelelően az említett bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az érintett területekre vonatkozó bármely kérdéssel foglalkozzon,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Létrejön a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagvak és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága (a továbbiakban: "bizottság"), amely a tagállamok képviselőiből áll, és amelyben a Bizottság egyik képviselője elnököl.

2. cikk

A bizottság a vetőmagvak és szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló irányelvekben előírt esetekben és feltételek mellett hajtja végre az említett irányelvek alapján rá háruló feladatokat.

Ezenkívül a bizottság bármely egyéb, az ilyen irányelvek alapján felmerülő és az elnök által akár saját kezdeményezésére, akár valamely tagállam képviselőjének a kérésére elé terjesztett kérdéssel foglalkozhat.

Kelt Brüsszelben, 1966. június 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Werner

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31966D0399 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31966D0399&locale=hu