BH 1989.10.393 I. A büntető ügyben magánfélként akkor sem léphet fel a temetkezési vállalat, ha a temetőben garázdálkodó terheltek által a megrongált síremlékek egy részét saját költségén helyreállítja [Be. 55. § (1) bek., 53. § (1) bek].

II. Az elsőfokú ítéletnek a fellebbezéssel nem érintett egyik terheltjével szemben hozott, a polgári jogi igényre vonatkozó téves rendelkezését a másodfokú bíróság akkor sem változtathatja meg, ha a fellebbező másik terhelt tekintetében a polgári jogi igényt elutasítja [Be. 237. §, 265. §].

A városi bíróság mint fiatalkorúak bírósága a fk. I. r. és a fk. II. r. terhelteket - mint társtetteseket - bűnösnek mondotta ki: 6 rb. rongálás vétségében, 23 rb. kegyeletsértés vétségében és garázdaság vétségében, ezért halmazati büntetésül az I. r. terheltet 8 hónapi, a II. r. terheltet pedig 7 hónapi fiatalkorúak fogházára ítélte, és a büntetés végrehajtását mindkét terhelt esetében 2-2 évi próbaidőre felfüggesztette.

Egyidejűleg mindkét terheltet egyetemlegesen kötelezte, hogy a megyei temetkezési vállalat magánfél részére 22 025 forintot és ez összeg vitán járó 8 % kamatot, valamint az államnak 1320 forint illetéket fizessen meg. Ezt meghaladó követelésével a magánfelet arra utasította, hogy igényét a törvény egyéb útján érvényesítse.

A városi bíróság ítélete fellebbezés hiányában az I. r. terhelt tekintetében meghozatala napján elsőfokon jogerőre emelkedett.

A másodfokon eljáró megyei bíróság az elsőfokú ítéletnek a II. r. terheltet érintő részét annyiban változtatta meg, hogy a megyei temetkezési vállalat mint magánfél részére megítélt kötelezést, és az illeték fizetésére vonatkozó rendelkezést - a II. r. terheltre nézve - mellőzte.

A megállapított tényállás lényege a következő.

A fiatalkorú terheltek a köztemetőben több síremléket megrongáltak, ledöntöttek, és ezzel a magatartásukkal a temetőbe érkezőket megbotránkoztatták. A megrongált síremlékek egy részét a megyei temetkezési vállalat helyreállította, és ennek folytán kártérítési követelése keletkezett, melynek összegét 25 525 forintban határozta meg. Ebből a helyi bíróság 22 025 forint erejéig találta a követelést igazoltnak.

Az eljárt bíróságok határozatai ellen, mindkét terhelt javára, az ítéleteknek a polgári jogi igény tárgyában hozott rendelkezése miatt emelt törvényességi óvás alapos.

A Be. 53. §-a (1) bekezdésének a rendelkezései szerint: sértett az, akinek jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette, a Be. 55. §-ának (1) bekezdése pedig a magánfél fogalmát határozza meg akként, hogy magánfél az a sértett, aki a büntető eljárásban polgári jogi igényt érvényesít.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére