7/2010. (IV. 23.) KSH közlemény

a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről

1. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § f) pontja alapján a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerét jelen közlemény mellékleteként kiadom.

A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08) * a foglalkozásokat a tevékenységek szakmai jellegének megfelelően tartalmazza, az adott foglalkozás gyakorlásához szükséges szakképzettség, szakértelem figyelembevételével kialakított csoportosításban.

2. § Ezen közleményt 2011. január 1-jétől kell alkalmazni és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9029/1993. (SK 1994.1.) KSH közleménye.

Dr. Belyó Pál s. k.,

a KSH elnöke

Melléklet a 7/2010. (IV. 23.) KSH közleményhez

A FEOR-08 NÉGYSZÁMJEGYES RENDSZERES JEGYZÉKE

1 GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓK

11 Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetők

111 Törvényhozók, miniszterek, államtitkárok

1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár

112 Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetői

1121 Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője

1122 Helyi önkormányzat választott vezetője

1123 Helyi önkormányzat kinevezett vezetője

113 Országos és területi társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezetek vezetői

1131 Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője

1132 Egyházi vezető

12 Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői

121 Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői

1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)

13 Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői

131 Termelési egységek vezetői

1311 Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője

1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője

1313 Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője

132 Szolgáltatást nyújtó egységek vezetői

1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője

1322 Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője

1323 Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője

1324 Szociális tevékenységet folytató egység vezetője

1325 Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője

1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője

1327 Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője

1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője

1329 Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetője

133 Kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egységek vezetői

1331 Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője

1332 Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője

1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője

1334 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője

1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője

1336 Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője

1339 Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője

14 Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői

141 Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői

1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője

1412 Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője

1413 Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője

1414 Vállalati stratégiatervezési egység vezetője

1415 Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője

1416 Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője

1419 Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője

2 FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉG ÖNÁLLÓ ALKALMAZÁSÁT IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSOK

21 Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások

211 Ipari, építőipari mérnökök

2111 Bányamérnök

2112 Kohó- és anyagmérnök

2113 Élelmiszer-ipari mérnök

2114 Fa- és könnyűipari mérnök

2115 Építészmérnök

2116 Építőmérnök

2117 Vegyészmérnök

2118 Gépészmérnök

212 Elektromérnökök

2121 Villamosmérnök (energetikai mérnök)

2122 Villamosmérnök (elektronikai mérnök)

2123 Telekommunikációs mérnök

213 Egyéb mérnökök

2131 Mezőgazdasági mérnök

2132 Erdő- és természetvédelmi mérnök

2133 Táj- és kertépítész mérnök

2134 Település- és közlekedéstervező mérnök

2135 Földmérő és térinformatikus

2136 Grafikus és multimédia-tervező

2137 Minőségbiztosítási mérnök

2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök

214 Szoftver- és alkalmazásfejlesztők, -elemzők

2141 Rendszerelemző (informatikai)

2142 Szoftverfejlesztő

2143 Hálózat- és multimédia-fejlesztő

2144 Alkalmazásprogramozó

2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző

215 Adatbázis-és hálózati elemzők, üzemeltetők

2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető

2152 Rendszergazda

2153 Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető

2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető

216 Természettudományi foglalkozások

2161 Fizikus

2162 Csillagász

2163 Meteorológus

2164 Kémikus

2165 Geológus

2166 Matematikus

2167 Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású

2168 Környezetfelmérő, -tanácsadó

2169 Egyéb természettudományi foglalkozású

22 Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

221 Orvosi, gyógyszerészi foglalkozások

2211 Általános orvos

2212 Szakorvos

2213 Fogorvos, fogszakorvos

2214 Gyógyszerész, szakgyógyszerész

222 Humán-egészségügyi (társ)foglalkozások

2221 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású

2222 Optometrista

2223 Dietetikus és táplálkozási tanácsadó

2224 Gyógytornász

2225 Védőnő

2226 Mentőtiszt

2227 Hallás- és beszédterapeuta

2228 Alternatív gyógymódot alkalmazó

2229 Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozású

223 Ápoló, szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

2231 Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

2232 Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

224 Állat- és növény-egészségügyi foglalkozások

2241 Állatorvos

2242 Növényorvos (növényvédelmi szakértő)

23 Szociális szolgáltatási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

231 Szociális szolgáltatási foglalkozások

2311 Szociálpolitikus

2312 Szociális munkás és tanácsadó

24 Oktatók, pedagógusok

241 Felsőoktatási intézményi oktatók, tanárok

2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár

242 Középfokú nevelési-oktatási intézményi oktatók, tanárok

2421 Középiskolai tanár

2422 Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató

243 Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézményi tanárok, oktatók, nevelők

2431 Általános iskolai tanár, tanító

2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus

244 Speciális oktatók, nevelők

2441 Gyógypedagógus

2442 Konduktor

249 Egyéb szakképzett oktatók, nevelők

2491 Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó

2492 Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)

2493 Zenetanár (iskolarendszeren kívül)

2494 Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)

2495 Informatikatanár (iskolarendszeren kívül)

2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő

25 Gazdálkodási jellegű foglalkozások

251 Pénzügyi és számviteli foglalkozások

2511 Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó

2512 Adótanácsadó, adószakértő

2513 Könyvvizsgáló,könyvelő, könyvszakértő

2514 Kontroller

252 Szervezetirányítási, üzletpolitikai foglalkozások

2521 Szervezetirányítási elemző, szervező

2522 Üzletpolitikai elemző, szervező

2523 Személyzeti és pályaválasztási szakértő

2524 Képzési és személyzetfejlesztési szakértő

253 Kereskedelmi és marketingfoglalkozások

2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező

2532 PR-tevékenységet tervező, szervező

2533 Kereskedelmi tervező, szervező

2534 Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező

26 Jogi és társadalomtudományi foglalkozások

261 Jogi foglalkozások

2611 Jogász, jogtanácsos

2612 Ügyész

2613 Bíró

2614 Közjegyző

2615 Ügyvéd

2619 Egyéb jogi foglalkozású

262 Társadalomtudományi foglalkozások

2621 Filozófus, politológus

2622 Történész, régész

2623 Néprajzkutató

2624 Elemző közgazdász

2625 Statisztikus

2626 Szociológus, demográfus

2627 Nyelvész,fordító, tolmács

2628 Pszichológus

2629 Egyéb társadalomtudományi foglalkozású

27 Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

271 Kulturális és sportfoglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

2711 Könyvtáros, informatikus könyvtáros

2712 Levéltáros

2713 Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok

2714 Kulturális szervező

2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője

2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő

2717 Szakképzett edző, sportszervező, -irányító

2719 Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

272 Alkotó- és előadó-művészi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

2721 Író (újságíró nélkül)

2722 Képzőművész

2723 Iparművész, gyártmány- és ruhatervező

2724 Zeneszerző, zenész, énekes

2725 Rendező, operatőr

2726 Színész, bábművész

2727 Táncművész, koreográfus

2728 Cirkuszi és hasonló előadóművész

2729 Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

273 Vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

2730 Pap (lelkész), egyházi foglalkozású

29 Egyéb magasan képzett ügyintézők

291 Egyéb magasan képzett ügyintézők

2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző

3 EGYÉB FELSŐFOKÚ VAGY KÖZÉPFOKÚ KÉPZETTSÉGET IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSOK

31 Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások

311 Ipari, építőipari technikusok

3111 Bányászati technikus

3112 Kohó- és anyagtechnikus

3113 Élelmiszer-ipari technikus

3114 Fa- és könnyűipari technikus

3115 Vegyésztechnikus

3116 Gépésztechnikus

3117 Építő- és építésztechnikus

312 Elektrotechnikusok

3121 Villamosipari technikus (energetikai technikus)

3122 Villamosipari technikus (elektronikai technikus)

313 Egyéb technikusok

3131 Mezőgazdasági technikus

3132 Erdő- és természetvédelmi technikus

3133 Földmérő és térinformatikai technikus

3134 Környezetvédelmi technikus

3135 Minőségbiztosítási technikus

3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő

3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus

314 Számítástechnikai (informatikai) és kommunikációs foglalkozások

3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus

3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus

3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

3144 Webrendszer- (hálózati) technikus

3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus

3146 Telekommunikációs technikus

315 Folyamatirányítók (berendezések vezérlői)

3151 Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője

3152 Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője

3153 Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője

3154 Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője

3155 Fémgyártási berendezés vezérlője

3159 Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője

316 Üzemfenntartási foglalkozások

3161 Munka- és termelésszervező

3162 Energetikus

3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

317 Vízi- és légijármű-vezetők, légiirányítók

3171 Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt

3172 Légijármű-vezető, hajózómérnök

3173 Légiforgalmi irányító

3174 Légiforgalmi irányítástechnikai berendezések üzemeltetője

319 Egyéb műszaki foglalkozások

3190 Egyéb műszaki foglalkozású

32 Szakmai irányítók, felügyelők

321 Ipari, építőipari szakmai irányítók, felügyelők

3211 Bányászati szakmai irányító, felügyelő

3212 Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő

3213 Építőipari szakmai irányító, felügyelő

322 Egyéb szakmai irányítók, felügyelők

3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő

3222 Konyhafőnök, séf

33 Egészségügyi foglalkozások

331 Ápolási és szülészeti kapcsolódó foglalkozások

3311 Ápoló, szakápoló

3312 Szülész(nő)i tevékenység segítője

332 Egészségügyi asszisztensek

3321 Általános egészségügyi asszisztens

3322 Egészségügyi dokumentátor

3323 Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője

3324 Orvosi laboratóriumi asszisztens

3325 Fogászati asszisztens

3326 Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens

3327 Alternatív gyógymódok alkalmazásának segítője

333 Humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások

3331 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású

3332 Fizioterápiás asszisztens, masszőr

3333 Fogtechnikus

3334 Ortopédiai eszközkészítő

3335 Látszerész

3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású

334 Állat- és növényegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások

3341 Állatorvosi asszisztens

3342 Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens

34 Oktatási asszisztensek

341 Oktatási asszisztensek

3410 Oktatási asszisztens

35 Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások

351 Szociális foglalkozások

3511 Szociális segítő

3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya

3513 Szociális gondozó, szakgondozó

3514 Jelnyelvi tolmács

3515 Ifjúságsegítő

352 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintézők

3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző

36 Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök

361 Pénzügyi, gazdasági ügyintézők

3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)

3612 Pénzintézeti ügyintéző

3613 Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker

3614 Számviteli ügyintéző

3615 Statisztikai ügyintéző

3616 Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő

362 Kereskedelmi és értékesítési ügyintézők, ügynökök

3621 Biztosítási ügynök, ügyintéző

3622 Kereskedelmi ügyintéző

3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló

3624 Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével)

363 Egyéb üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői

3631 Konferencia- és rendezvényszervező

3632 Marketing- és PR-ügyintéző

3633 Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző

3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője

364 Igazgatási és jogi asszisztensek

3641 Személyi asszisztens

3642 Jogi asszisztens

3649 Egyéb igazgatási és jogi asszisztens

365 Hatósági ügyintézők

3651 Vám-és pénzügyőr

3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző

3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző

3654 Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző

3655 Nyomozó

3656 Végrehajtó, adósságbehajtó

3659 Egyéb hatósági ügyintéző

37 Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások

371 Művészeti és kulturális foglalkozások

3711 Segédszínész, statiszta

3712 Segédrendező

3713 Fényképész

3714 Díszletező, díszítő

3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású

3716 Lakberendező, dekoratőr

3717 Kulturális intézményi szaktechnikus

3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

372 Sport- és szabadidős foglalkozások

3721 Sportoló

3722 Fitnesz- és rekreációs program irányítója

373 Egyéb vallási foglalkozások

3730 Egyéb vallási foglalkozású

39 Egyéb ügyintézők

391 Egyéb ügyintézők

3910 Egyéb ügyintéző

4 IRODAI ÉS ÜGYVITELI (ÜGYFÉLKAPCSOLATI) FOGLALKOZÁSOK

41 Irodai, ügyviteli foglalkozások

411 Általános irodai, ügyviteli foglalkozások

4111 Titkár(nő)

4112 Általános irodai adminisztrátor

4113 Gépíró, szövegszerkesztő

4114 Adatrögzítő, kódoló

412 Számviteli foglalkozások

4121 Könyvelő (analitikus)

4122 Bérelszámoló

4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

4129 Egyéb számviteli foglalkozású

413 Irodai szaknyilvántartási foglalkozások

4131 Készlet-és anyagnyilvántartó

4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

4133 Könyvtári, levéltári nyilvántartó

4134 Humánpolitikai adminisztrátor

4135 Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató)

4136 Iratkezelő, irattáros

419 Egyéb irodai, ügyviteli foglalkozások

4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású

42 Ügyfélkapcsolati foglalkozások

421 Pénzkezelők, pénzintézeti pénztárosok

4211 Banki pénztáros

4212 Szerencsejáték-szervező

4213 Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző

422 Ügyfélkapcsolati foglalkozások

4221 Utazásszervező, tanácsadó

4222 Recepciós

4223 Szállodai recepciós

4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató

4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója

4226 Lakossági kérdező, összeíró

4227 Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású

4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású

5 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FOGLALKOZÁSOK

51 Kereskedelmi és vendéglátó-ipari foglalkozások

511 Kereskedelmi foglalkozások

5111 Kereskedő

5112 Vezető eladó

5113 Bolti eladó

5114 Kölcsönző

5115 Piaci, utcai árus

5116 Piaci, utcai étel-és italárus

5117 Bolti pénztáros, jegypénztáros

512 Egyéb kereskedelmi foglalkozások

5121 Üzemanyagtöltő állomás kezelője

5122 Áru- és divatbemutató

5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök

5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású

513 Vendéglátó-ipari foglalkozások

5131 Vendéglős

5132 Pincér

5133 Pultos

5134 Szakács

5135 Cukrász

52 Szolgáltatási foglalkozások

521 Személyi szolgáltatási foglalkozások

5211 Fodrász

5212 Kozmetikus

5213 Manikűrös, pedikűrös

5219 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozású

522 Személygondozási foglalkozások

5221 Gyermekfelügyelő, dajka

5222 Segédápoló, műtőssegéd

5223 Házi gondozó

5229 Egyéb személygondozási foglalkozású

523 Utaskísérők, jegykezelők

5231 Kalauz, menetjegyellenőr

5232 Utaskísérő (repülőn, hajón)

5233 Idegenvezető

524 Épületfenntartási foglalkozások

5241 Vezető takarító

5242 Házvezető

5243 Épületgondnok

525 Személy- és vagyonvédelmi foglalkozások

5251 Rendőr

5252 Tűzoltó

5253 Büntetés-végrehajtási őr

5254 Vagyonőr, testőr

5255 Természetvédelmi őr

5256 Közterület-felügyelő

5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású

529 Egyéb szolgáltatási foglalkozások

5291 Járművezető-oktató

5292 Hobbiállat-gondozó, -kozmetikus

5293 Temetkezési foglalkozású

5299 Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozású

6 MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOK

61 Mezőgazdasági foglalkozások

611 Növénytermesztési foglalkozások

6111 Szántóföldinövény-termesztő

6112 Bionövény-termesztő

6113 Zöldségtermesztő

6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő

6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő

6116 Gyógynövénytermesztő

6119 Egyéb növénytermesztési foglalkozású

612 Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások

6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő

6122 Baromfitartó és -tenyésztő

6123 Méhész

6124 Kisállattartó és -tenyésztő

613 Vegyes profilú gazdálkodók

6130 Vegyes profilú gazdálkodó

62 Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások

621 Erdőgazdálkodási foglalkozások

6211 Erdészeti foglalkozású

6212 Fakitermelő (favágó)

622 Vadgazdálkodási foglalkozások

6220 Vadgazdálkodási foglalkozású

623 Halászati foglalkozások

6230 Halászati foglalkozású

7 IPARI ÉS ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSOK

71 Élelmiszer-ipari foglalkozások

711 Élelmiszergyártók, -feldolgozók és -tartósítók

7111 Húsfeldolgozó

7112 Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósító

7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó

7114 Pék, édesiparitermék-gyártó

7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő

72 Könnyűipari foglalkozások

721 Ruha- és bőripari foglalkozások

7211 Szabásminta-készítő

7212 Szabó, varró

7213 Kalapos, kesztyűs

7214 Szűcs, szőrmefestő

7215 Tímár

7216 Bőrdíszműves, bőröndös, bőrtermékkészítő, -javító

7217 Cipész, cipőkészítő,-javító

722 Faipari foglalkozások

7221 Famegmunkáló

7222 Faesztergályos

7223 Bútorasztalos

7224 Kárpitos

7225 Kádár, bognár

723 Nyomdaipari foglalkozások

7231 Nyomdai előkészítő

7232 Nyomdász, nyomdai gépmester

7233 Könyvkötő

73 Fém- és villamosipari foglalkozások

731 Kohászati foglalkozások

7310 Fémöntőminta-készítő

732 Fémmegmunkálók

7321 Lakatos

7322 Szerszámkészítő

7323 Forgácsoló

7324 Fémcsiszoló, köszörűs, szerszámköszörűs

7325 Hegesztő, lángvágó

7326 Kovács

7327 Festékszóró, fényező

7328 Fém- és egyéb tartószerkezet-szerelő

733 Gépek, berendezések karbantartói, javítói

7331 Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító

7332 Repülőgépmotor-karbantartó, -javító

7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója

7334 Mechanikaigép-karbantartó, -javító (műszerész)

7335 Kerékpár-karbantartó, -javító

734 Villamossági berendezések műszerészei, szerelői

7341 Villamos gépekés készülékek műszerésze, javítója

7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója

7343 Elektromoshálózat-szerelő, -javító

74 Kézműipari foglalkozások

741 Kézműipari foglalkozások

7411 Címfestő

7412 Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló

7413 Keramikus

7414 Üveggyártó

7415 Hangszerkészítő

7416 Szőr- és tollfeldolgozó

7417 Nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártó

7418 Textilműves, hímző, csipkeverő

7419 Egyéb kézműipari foglalkozású

742 Finommechanikai műszerészek

7420 Finommechanikai műszerész

75 Építőipari foglalkozások

751 Építőmesteri foglalkozások

7511 Kőműves

7512 Gipszkartonozó, stukkózó

7513 Ács

7514 Épületasztalos

7515 Építményszerkezet-szerelő

7519 Egyéb építőmesteri foglalkozású

752 Építési, szerelési foglalkozások

7521 Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés)

7522 Szellőző-, hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelő

7523 Felvonószerelő

7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő

7529 Egyéb építési, szerelési foglalkozású

753 Építési szakipari foglalkozások

7531 Szigetelő

7532 Tetőfedő

7533 Épület-, építménybádogos

7534 Burkoló

7535 Festő és mázoló

7536 Kőfaragó, műköves

7537 Kályha- és kandallóépítő

7538 Üvegező

7539 Egyéb építési szakipari foglalkozású

79 Egyéb ipari és építőipari foglalkozások

791 Egyéb ipari és építőipari foglalkozások

7911 Ipari búvár

7912 Ipari alpinista

7913 Robbantómester

7914 Kártevőirtó,gyomirtó

7915 Kéményseprő, épületszerkezet-tisztító

7919 Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású

8 GÉPKEZELŐK, ÖSSZESZERELŐK, JÁRMŰVEZETŐK

81 Feldolgozóipari gépek kezelői

811 Élelmiszer-, ital-, dohánygyártó gépek kezelői

8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője

8112 Dohánygyártó gép kezelője

812 Könnyűipari gépek kezelői és gyártósor mellett dolgozók

8121 Textilipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

8122 Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

8123 Bőrkikészítő és -feldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

8124 Cipőgyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

8125 Fafeldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

8126 Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó

813 Vegyipari alapanyagot és terméket gyártók, gépkezelők

8131 Kőolaj- és földgázfeldolgozó gép kezelője

8132 Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője

8133 Gyógyszergyártó gép kezelője

8134 Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gép kezelője

8135 Műanyagtermék-gyártó gép kezelője

8136 Gumitermékgyártó gép kezelője

8137 Fotó-és mozgófilmlaboráns

814 Alapanyaggyártó gépek kezelői

8141 Kerámiaipari terméket gyártó gép kezelője

8142 Üveget és üvegterméket gyártó gép kezelője

8143 Cement-, kő- és egyéb ásványianyag-feldolgozó gép kezelője

8144 Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelője

815 Fémfeldolgozó és -megmunkáló gépek kezelői

8151 Fémfeldolgozó gép kezelője

8152 Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője

819 Egyéb feldolgozóipari gépek kezelői

8190 Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelője

82 Összeszerelők

821 Összeszerelők

8211 Mechanikaigép-összeszerelő

8212 Villamosberendezés-összeszerelő

8219 Egyéb termék-összeszerelő

83 Helyhez kötött gépek kezelői

831 Bányászati gépek kezelői

8311 Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)

8312 Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz)

832 Egyéb, helyhez kötött gépek kezelői

8321 Energetikai gép kezelője

8322 Vízgazdálkodási gép kezelője

8323 Kazángépkezelő

8324 Sugármentesítő gép, berendezés kezelője

8325 Csomagoló-, palackozó- és címkézőgép kezelője

8326 Mozigépész, vetítőgépész

8327 Mosodai gép kezelője

8329 Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép kezelője

84 Járművezetők és mobil gépek kezelői

841 Járművezetők és kapcsolódó foglalkozások

8411 Mozdonyvezető

8412 Vasútijármű-vezetéshez kapcsolódó foglalkozású

8413 Villamosvezető

8414 Metróvezető

8415 Trolibuszvezető

8416 Személygépkocsi-vezető

8417 Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr

8418 Autóbuszvezető

8419 Egyéb járművezető és kapcsolódó foglalkozású

842 Mobil gépek kezelői

8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője

8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője

8423 Köztisztasági, településtisztasági gép kezelője

8424 Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője

8425 Targoncavezető

843 Hajózási foglalkozások

8430 Hajószemélyzet, kormányos, matróz

9 SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ (EGYSZERŰ) FOGLALKOZÁSOK

91 Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások

911 Takarítók és kisegítők

9111 Háztartási takarító és kisegítő

9112 Intézményi takarító és kisegítő

9113 Kézi mosó, vasaló

9114 Járműtakarító

9115 Ablaktisztító

9119 Egyéb takarító és kisegítő

92 Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások

921 Szemétgyűjtők és hasonló foglalkozások

9211 Szemétgyűjtő, utcaseprő

9212 Hulladékosztályozó

922 Szállítási foglalkozások és rakodók

9221 Pedálos vagy kézi hajtású gépek vezetője

9222 Állati erővel vont jármű hajtója

9223 Rakodómunkás

9224 Pultfeltöltő, árufeltöltő

9225 Kézi csomagoló

923 Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások

9231 Portás, telepőr, egyszerű őr

9232 Mérőóra-leolvasó és hasonló egyszerű foglalkozású

9233 Hivatalsegéd, kézbesítő

9234 Hordár, csomagkihordó

9235 Gyorséttermi eladó

9236 Konyhai kisegítő

9237 Háztartási alkalmazott

9238 Parkolóőr

9239 Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású

93 Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások

931 Egyszerű ipari foglalkozások

9310 Egyszerű ipari foglalkozású

932 Egyszerű építőipari foglalkozások

9321 Kubikos

9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású

933 Egyszerű mezőgazdasági, erdészeti, vadászati és halászati foglalkozások

9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású

9332 Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású

0 FEGYVERES SZERVEK FOGLALKOZÁSAI

01 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

011 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

02 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

021 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

03 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

031 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai

Tartalomjegyzék