Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

31972L0194[1]

A Tanács irányelve (1972. május 18.) a külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közrend, a közbiztonság vagy a közegészségügy szempontjaiból indokolt külön intézkedések összehangolásáról szóló, 1964. február 25-i irányelv hatályának a valamely tagállamban történő foglalkoztatás után az adott tagállam területén maradáshoz való jogot gyakorló munkavállalókra való kiterjesztéséről

HL L 121., 1972.5.26., 32—32. o. (DE, FR, IT, NL)

dán különkiadás sorozat I kötet 1972(II) o. 456 - 456

angol különkiadás sorozat I kötet 1972(II) o. 474 - 474

görög különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 218 - 218

spanyol különkiadás fejezet 05 kötet 002 o. 6 - 6

portugál különkiadás fejezet 05 kötet 002 o. 6 - 6

finn különkiadás fejezet 05 kötet 001 o. 174 - 174

svéd különkiadás fejezet 05 kötet 001 o. 174 - 174

cseh különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 161 - 161

észt különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 161 - 161

lett különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 161 - 161

litván különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 161 - 161

magyar különkiadás fejezet 05 kötet 001 o. 161 - 161

máltai különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 161 - 161

lengyel különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 161 - 161

szlovák különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 161 - 161

szlovén különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 161 - 161

A Tanács irányelve

(1972. május 18.)

a külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közrend, a közbiztonság vagy a közegészségügy szempontjaiból indokolt külön intézkedések összehangolásáról szóló, 1964. február 25-i irányelv hatályának a valamely tagállamban történő foglalkoztatás után az adott tagállam területén maradáshoz való jogot gyakorló munkavállalókra való kiterjesztéséről

(72/194/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 49. cikkére és 56. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Közgyűlés véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel az 1964. február 25-i tanácsi irányelv [1] összehangolta a külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közrend, a közbiztonság vagy a közegészségügy szempontjaiból indokolt külön intézkedéseket, és mivel a munkavállalóknak a valamely tagállamban történő foglalkoztatás után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról szóló, 1970. június 29-i 1251/70/EGK [2] bizottsági rendelet szabályozta e jog gyakorlásának feltételeit;[2]

mivel az 1964. február 25-i irányelvet továbbra is alkalmazni kell azon személyek esetében, akikre az említett rendelet vonatkozik,

A KÖVETKEZŐ IRÁNYELVET FOGADTA EL:

1. cikk

A külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közrend, a közbiztonság vagy a közegészségügy szempontjaiból indokolt külön intézkedések összehangolásáról szóló, 1964. február 25-i tanácsi irányelvet alkalmazni kell a tagállamoknak azokra az állampolgáraira és családtagjaikra, akik az 1251/70/EGK rendelet alapján a tagállamok valamelyikének területén maradáshoz való jogot élvezik.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított 6 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1972. május 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

M. Mart

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:31972L0194 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31972L0194&locale=hu

[2] [1] HL 56., 1964.4.4., 850/64. o. [2] HL L 142., 1970.6.30., 24. o.