PK 179. szám

Az apaság vélelmének megdöntésére irányuló igény az apaság megállapítására irányuló igénnyel egy keresetben nem érvényesíthető.

A Csjt. 38. §-a szerint az apaságot bírói úton csak akkor lehet megállapítani, ha a gyermek apja a házassági kötelék, utólagos házasság vagy teljes hatályú apai elismerés alapján nem állapítható meg.

A házasságból származás alapján az apaság vélelme mindaddig fennáll, amíg az arra jogosult keresete folytán bírósági ítélet ezt a vélelmet meg nem döntötte. Csak az ilyen ítélet jogerőre emelkedése után állhat elő az a helyzet, hogy más személy apaságának megállapítása iránt peres eljárás indulhasson. Ezt megelőzően az említett két pernek egy keresettel való összekapcsolása azt jelentené, hogy olyan személy is részt vesz az apaság vélelmének megdöntésére irányuló perben, akinek ebbe a kérdésbe nincs beleszólása, de akinek érdekei e vélelem megdöntésére irányuló igény elutasítása mellett szólnak.