Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Kfv.37044/2021/6. számú precedensképes határozata földforgalmi ügy tárgyában. Bírók: Bögös Fruzsina, Fehérné dr. Tóth Kincső, Szilas Judit

A határozat elvi tartalma:

A mezőgazdasági igazgatási szerv az adásvételi szerződés jóváhagyására irányuló eljárásban a helyi földbizottság állásfoglalásában foglaltakat részletesen vizsgálja és értékeli, és amennyiben az állásfoglalásban szereplő megállapítások alapján szükséges, úgy e körben bizonyítási eljárást kell lefolytatnia. A tényállás tisztázási kötelezettségét akkor teljesíti, ha azt is vizsgálja, hogy a helyi földbizottság legjobb ismerete alapján értékelt szempontok szerinti megtagadási indokok tényadatokkal mennyiben támaszthatók alá.

A bíróság akkor jogosult a mezőgazdasági igazgatási szerv mérlegelésen alapuló döntésének a felülmérlegelésére, amennyiben az alperes döntése alapjául szolgáló bizonyítékok mérlegelésének okszerűtlensége megállapítható.

Amennyiben a bíróság felülmérlegelése az azt alátámasztó érveléshez szükséges releváns tényeket nem tartalmazza és a rendelkezésre álló bizonyítékok ellentmondásos voltára tekintettel a tényállás nem tisztázott, a felülmérlegelése okszerűtlennek minősül és érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

végzése

Az ügy száma: Kfv.II.37.044/2021/6.

A tanács tagjai: Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke

Dr. Szilas Judit előadó bíró

Dr. Bögös Fruzsina bíró

A felperes: felperes1

(cím1)

A felperes képviselője: Dr. Tóth Enikő ügyvéd

(cím2)

Az alperes: Békés Megyei Kormányhivatal

(5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1.)

Az alperes képviselője: Dr. Sóvári Tibor kamarai jogtanácsos

A per tárgya: földforgalmi ügy

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: az alperes

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Szegedi Törvényszék

7.K.701.029/2020/13. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Szegedi Törvényszék 7.K.701.029/2020/13. számú ítéletét hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasítja.

A végzés ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] N.S., mint eladó, valamint a felperes, mint vevő 2020. január 11. napján adásvételi szerződést kötöttek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) hatálya alá tartozó N. külterület hrsz.1 helyrajzi számú, 52 ha 1977 m2 területű, 1504,00 AK értékű, szántó, közösségi mintatér művelési ágú ingatlan 1680/150400 tulajdoni illetősége vonatkozásában 1.344.000 forint vételár ellenében (a továbbiakban: 1. adásvételi szerződés).

[2] B.I., mint eladó, valamint a felperes, mint vevő 2019. december 14. napján kötöttek adásvételi szerződést a N. külterület hrsz.2 helyrajzi számú, 9364 m2 alapterületű, 34,64 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlan kizárólagos tulajdoni illetősége, a 0104/15. helyrajzi számú, 3953 m2 alapterületű, 16,02 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlan kizárólagos tulajdoni illetősége, a hrsz.3 helyrajzi számú, 3944 m2 alapterületű, 15,98 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlan kizárólagos tulajdoni illetősége, a hrsz.4 helyrajzi számú, 3 ha 9555 m2 alapterületű, 137,65 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlan 2192/13765 tulajdoni illetősége, valamint a hrsz.5 helyrajzi számú, 4 ha 1858 m2 alapterületű, 126,69 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlan 1277/12669 tulajdoni illetősége vonatkozásában 8.334.000 forint egybefoglalt vételár ellenében (a továbbiakban: 2. adásvételi szerződés).

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!