62012CJ0119_SUM[1]

A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2012. november 22. Josef Probst kontra mr.nexnet GmbH. A Bundesgerichtshof (Németország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem. Elektronikus hírközlés - 2002/58/EK irányelv - 6. cikk, (2) és (5) bekezdés - Személyes adatok kezelése - A számlázáshoz és a számlák behajtásához szükséges forgalmi adatok - Harmadik társaság útján történő követelésbehajtás - A nyilvános hírközlő hálózatokat és nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók irányítása alatt eljáró személyek. C-119/12. sz. ügy.

C-119/12. sz. ügy

Josef Probst

kontra

mr.nexnet GmbH

(a Bundesgerichtshof [Németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

"Elektronikus hírközlés - 2002/58/EK irányelv - 6. cikk, (2) és (5) bekezdés - Személyes adatok kezelése - A számlázáshoz és a számlák behajtásához szükséges forgalmi adatok - Harmadik társaság útján történő követelésbehajtás - A nyilvános hírközlő hálózatokat és nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók irányítása alatt eljáró személyek"

Összefoglaló - A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2012. november 22.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 62012CJ0119_SUM - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:62012CJ0119_SUM&locale=hu