T/794. számú törvényjavaslat indokolással - A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról

2014. évi ... törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról

1. §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete az e törvény melléklete szerint egészül ki.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

Ez a törvény az Alaptörvény VII. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Melléklet a 2014. évi ... törvényhez

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény melléklete a következő 28-37. sorral egészül ki:

/A bevett egyházak/

INDOKOLÁS

Az Alaptörvény VII. cikk (4) bekezdését figyelembe véve, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 14/C. § (1) bekezdése alapján a vallásügyekkel foglalkozó bizottság az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 14/B. § (4) bekezdése szerinti közlése alapján a vallási tevékenységet végző szervezettel történő állami együttműködésre vonatkozó törvényjavaslatot - és ha a 14. § g)-i) pontjában meghatározott feltételek nem állnak fenn, a törvényjavaslathoz kapcsolódóan országgyűlési határozati javaslatot - terjeszt az Országgyűlés elé. A bizottság a törvényjavaslatot, illetve az országgyűlési határozati javaslatot a miniszter 14/B. § (4) bekezdése szerinti közlésétől számított 60 napon belül nyújtja be.

Az Igazságügyi bizottsághoz 2014. május 12-én, illetve május 16-án összesen 10 vallási tevékenységet végző szervezettől érkezett megkeresés. A miniszter a közigazgatási hatósági eljárás keretében döntött az Ehtv. 14. § a)-f) pontja szerinti feltételek fennállásáról, és határozatában megállapította, hogy a vizsgált feltételeknek valamennyi vallási tevékenységet végző szervezet megfelel. A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 103. § a) pontja alapján 2014. május 22-én a Nemzetbiztonsági bizottsághoz fordult a vallási tevékenységet végző szervezettel szemben fennálló esetleges nemzetbiztonsági kockázati tényezők megállapítása érdekében. Dr. Molnár Zsolt elnök úr 2014. június 4-én kelt levelében arról tájékoztatta a bizottságot, hogy a mellékletben felsorolt szervezetek működésével kapcsolatban nemzetbiztonsági kockázat nem áll fenn. A bizottság a 2014. június 12-ei és 18-ai ülésein a szervezetek törvényes képviselőit meghallgatta, és a 2014. július 8-ai ülésén a törvényjavaslatot az előírt határidőben benyújtotta. A bizottság a 2014. július 8-ai ülésén - tekintettel az Ehtv. 14. § g)-i) pontjára - megállapította, hogy a mellékletben feltüntetett vallási tevékenységet végző szervezetek tekintetében az állami együttműködésre vonatkozó feltételek nem állnak fenn.

Az elutasítás indokait a jelen törvényjavaslattal egyidejűleg benyújtott határozati javaslat tartalmazza. A törvényjavaslat és a határozati javaslat együttes tárgyalása biztosítja, hogy az Országgyűlésnek módja és lehetősége legyen módosító indítványok elfogadásával megváltoztatni a bizottság javaslatát az állami együttműködésről, illetve az elutasítás tekintetében, egyidejűleg megteremtve a két javaslat közötti szükséges koherenciát.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére