MK 27. szám

Hatályon kívül helyezte az MK 118. számú állásfoglalás.