32003L0091[1]

A Bizottság 2003/91/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásárólEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2003/91/EK IRÁNYELVE

(2003. október 6.)

a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

A megkülönböztethetőség, egyöntetűség és állandóság tekintetében:

a) az I. mellékletben felsorolt fajoknak meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) igazgatási tanácsa által kiadott, a megkülönböztethetőség, egyöntetűség, állandóság tekintetében végzett vizsgálatokról szóló és az említett mellékletben felsorolt jegyzőkönyvekben megállapított feltételeknek;

b) a II. mellékletben felsorolt fajoknak meg kell felelniük az új növényfajták oltalmára létesült nemzetközi unió (UPOV) által a megkülönböztethetőség, egyöntetűség, állandóság tekintetében végzett vizsgálatok végrehajtására vonatkozóan megállapított és az említett mellékletben felsorolt vizsgálati iránymutatásoknak.

Az első albekezdéstől eltérve, az ökológiai termelésre alkalmas, a III. melléklet A. részében felsorolt fajokhoz tartozó ökológiai fajták az egyöntetűség tekintetében ehelyett az említett melléklet B. részében megállapított feltételeknek is megfelelhetnek.

A tagállamok 2030. december 31-ig minden év december 31-ig jelentést tesznek a Bizottságnak és a többi tagállamnak az említett ökológiai fajták tekintetében a fajtabejegyzési kérelmek számáról, valamint a megkülönböztethetőség, egyöntetűség és állandóság (DUS) vizsgálatának eredményeiről.

2. cikk

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti valamennyi jellemzőt, valamint az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett vizsgálati iránymutatásokban csillaggal (*) jelölt jellemzőket meg kell vizsgálni, feltéve, hogy az adott jellemző megfigyelését nem teszi lehetetlenné valamely más jellemző megnyilvánulása, feltéve továbbá, hogy az adott jellemző megnyilvánulását nem gátolják a vizsgálati végzésének környezeti feltételei.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az I. és II. mellékletben felsorolt fajok tekintetében a vizsgálatok végrehajtására vonatkozóan a tervezést és a termesztési feltételeket illetően a nevezett mellékletekben említett iránymutatások szerint megállapított minimumfeltételek teljesüljenek a vizsgálatok végrehajtása során.

4. cikk

A 72/168/EGK irányelv hatályát veszti.

5. cikk

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

6. cikk

Ha valamely fajtát ezen irányelv hatálybalépésekor még nem fogadtak el a Zöldségfajok Közös Fajtajegyzékébe való felvétel céljából, de a hivatalos vizsgálatok az említett időpontig megkezdődtek

a) a 72/168/EGK irányelvvel vagy

b) a Közösségi Növényfajta-hivatal által készített és az I. mellékletben felsorolt iránymutatásokkal, illetve a II. mellékletben felsorolt, faj szerinti UPOV-iránymutatásokkal összhangban,

akkor az érintett fajták úgy tekintendők, hogy megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

Az (1) bekezdés csak abban az esetben alkalmazható, ha a kísérletek alapján levont következtetés szerint az érintett fajták megfelelnek

a) a 72/168/EGK irányelvben vagy

b) a Közösségi Növényfajta-hivatal által készített és az I. mellékletben felsorolt iránymutatásokban, illetve a II. mellékletben felsorolt, faj szerinti UPOV-iránymutatásokban megállapított szabályoknak.

7. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által meghatározott technikai előírásoknak (*1)

Tudományos névKözönséges névCPVO-előírás
Allium cepa L. (Cepa csoport)VöröshagymaTP 46/2, 2009.4.1.
Allium cepa L. (Aggregatum csoport)SalottahagymaTP 46/2, 2009.4.1.
Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagymaTP 161/1, 2010.3.11.
Allium porrum L.PóréhagymaTP 85/2, 2009.4.1.
Allium sativum L.FokhagymaTP 162/1 Corr., 2004.3.25.
Allium schoenoprasum L.MetélőhagymaTP 198/2, 2015.3.11.
Apium graveolens L.ZellerTP 82/1, 2008.3.13.
Apium graveolens L.Gumós zellerTP 74/1, 2008.3.13.
Asparagus officinalis L.SpárgaTP 130/2, 2011.2.16.
Beta vulgaris L.Cékla, beleértve a cheltenham répát isTP 60/1, 2009.4.1.
Beta vulgaris L.MángoldTP 106/2, 2021.4.14.
Brassica oleracea L.Leveles kelTP 90/1, 2011.2.16.
Brassica oleracea L.KarfiolTP 45/2 Rev. 2., 2018.3.21.
Brassica oleracea L.Brokkoli vagy calabrese brokkoliTP 151/2 Rev. 2., 2020.4.21.
Brassica oleracea L.KelbimbóTP 54/2 Rev., 2017.3.15.
Brassica oleracea L.KaralábéTP 65/1 Rev., 2017.3.15.
Brassica oleracea L.Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös káposztaTP 48/3 Rev. 2., 2021.3.25.
Brassica rapa L.Kínai kelTP 105/1, 2008.3.13.
Capsicum annuum L.Csili vagy paprikaTP 76/2 Rev. 2 Corr., 2020.4.21.
Cichorium endivia L.Borzaslevelű és széleslevelű endíviaTP 118/3, 2014.3.19.
Cichorium intybus L.Ipari cikóriaTP 172/2, 2005.12.1.
Cichorium intybus L.Leveles cikóriaTP 154/1 Rev 2 Corr., 2021.4.14.
Cichorium intybus L.CikóriasalátaTP 173/2, 2018.3.21.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiGörögdinnyeTP 142/2 Rev., 2021.4.14.
Cucumis melo L.SárgadinnyeTP 104/2 Rev. 2., 2021.3.25.
Cucumis sativus L.Salátauborka és fürtös uborkaTP 61/2 Rev. 2., 2019.3.19.
Cucurbita maxima DuchesneSütőtökTP 155/1, 2015.3.11.
Cucurbita pepo L.CukkiniTP 119/1 Rev., 2014.3.19.
Cynara cardunculus L.Articsóka és kardiTP 184/2 Rev., 2020.3.6.
Daucus carota L.Sárgarépa és takarmány sárgarépaTP 49/3, 2008.3.13.
Foeniculum vulgare Mill.ÉdesköményTP 183/2, 2021.4.14.
Lactuca sativa L.SalátaTP 13/6 Rev. 3., 2022.4.27.
Solanum lycopersicum L.ParadicsomTP 44/4 Rev. 5., 2021.4.14.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPetrezselyemTP 136/1 Corr., 2007.3.21.
Phaseolus coccineus L.TűzbabTP 9/1, 2007.3.21.
Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)TP 12/4, 2013.2.27.
Pisum sativum L. (partim)Kifejtőborsó, velőborsó és cukorborsóTP 7/2 Rev. 3 Corr., 2020.3.16.
Raphanus sativus L.Retek, fekete retekTP 64/2 Rev. Corr., 2015.3.11.
Rheum rhabarbarum LRebarbaraTP 62/1, 2016.4.19.
Scorzonera hispanica L.FeketegyökérTP 116/1, 2015.3.11.
Solanum melongena L.Padlizsán vagy tojásgyümölcsTP 117/1, 2008.3.13.
Spinacia oleracea L.SpenótTP 55/5 Rev. 4., 2022.4.27.
Valerianella locusta (L.) Laterr.GalambbegysalátaTP 75/2, 2007.3.21.
Vicia faba L. (partim)LóbabTP 206/1, 2004.3.25.
Zea mays L. (partim)Csemegekukorica és pattogatni való kukoricaTP 2/3, 2010.3.11.
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. SpoonerParadicsom-alanyvesszőkTP 294/1 Rev. 5., 2021.4.14.
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesneA Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne tőként történő felhasználásra szánt interspecifikus hibridjeiTP 311/1, 2017.3.15.
(*1)
Ezen előírások szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak (*1)

Tudományos névKözönséges névUPOV-iránymutatás
Brassica rapa L.TarlórépaTG/37/10, 2001.4.4.
(*1)
Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

III. MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett fajok felsorolása:

B. RÉSZ

Az ökológiai termelésre alkalmas zöldségfajok megkülönböztethetőségének, egyöntetűségének és állandóságának vizsgálatára vonatkozó egyedi rendelkezések

1. Általános szabály

Az ökológiai termelésre alkalmas zöldségfajok ökológiai fajtáira a következők vonatkoznak:

1.1. A megkülönböztethetőség és az állandóság tekintetében az I. és II. mellékletben említett előírásokban és iránymutatásokban foglalt valamennyi jellemzőt meg kell figyelni és le kell írni.

1.2. Az egyöntetűség tekintetében az I. és II. mellékletben említett előírásokban és iránymutatásokban foglalt valamennyi jellemzőt meg kell figyelni és le kell írni, a 2. pontban felsorolt jellemzőkre pedig a következőket kell alkalmazni:

a) ezek a jellemzők értékelhetők kevésbé szigorú módon;

b) amennyiben e jellemzők tekintetében a szóban forgó 2. pont eltérést ír elő a vonatkozó technikai előírástól, a fajtán belüli egyöntetűség szintjének hasonlónak kell lennie az Unióban közismert, összehasonlítható fajták egyöntetűségének szintjéhez.

2. A technikai előírásoktól való eltérés

2.1. Sárgarépa

A sárgarépa (Daucus carota L.) fajhoz tartozó fajták esetében a vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/049/3. számú CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

CPVO 4.

-

Levél: tagoltság

CPVO 5.

-

Levél: a zöld szín intenzitása

CPVO 19.

-

Gyökér: a mag átmérője a teljes átmérőhöz viszonyítva

CPVO 20.

-

Gyökér: a mag színe

CPVO 21.

-

A fehér maggal rendelkező fajták kivételével; gyökér: a mag színének intenzitása

CPVO 28.

-

Gyökér: a csúcs színeződésének ideje

CPVO 29.

-

Növény: az elsődleges ernyő magassága a virágzás idején

2.2. Karalábé

A karalábé (Brassica oleracea L.) fajhoz tartozó fajták esetében a vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/065/1 Rev. CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek a megfelelő CPVO technikai előírásban foglalt, az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

CPVO 2.

-

Csíranövény: a sziklevelek zöld színeződésének intenzitása

CPVO 6.

-

Levélnyél: növekedési jelleg

CPVO 8.

-

Levéllemez: hosszúság

CPVO 9.

-

Levéllemez: szélesség

CPVO 10.

-

Levéllemez: a csúcs alakja

CPVO 11.

-

Levéllemez: tagoltság a főérig (a levél alsó részén)

CPVO 12.

-

Levéllemez: a szél bemetszéseinek száma (a levél felső részén)

CPVO 13.

-

Levéllemez: a szél bemetszéseinek mélysége (a levél felső részén)

CPVO 14.

-

Levéllemez: alak keresztmetszetben

CPVO 19.

-

Karalábé: belső levelek száma.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0091 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0091&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003L0091-20230701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003L0091-20230701&locale=hu

Tartalomjegyzék