31976D0894[1]

A Tanács határozata (1976. november 23.) a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság létrehozásáról

A Tanács határozata

(1976. november 23.)

a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság létrehozásáról

(76/894/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság által benyújtott határozattervezetre,

mivel a Tanács által a növényegészségügy tekintetében elfogadott intézkedések a tagállamok és a Bizottság között szoros együttműködést létrehozó eljárást írnak elő ezen intézkedések végrehajtása érdekében; mivel az együttműködés megvalósítása céljából szükség van egy olyan bizottság létrehozására, amely az említett intézkedésekben ráruházott feladatokat elvégzi;

mivel kívánatos, hogy ez az együttműködés kiterjedjen az említett intézkedésekben meghatározott valamennyi területre; mivel e célból a bizottságot fel kell jogosítani az e területeken felmerülő bármely ügy kivizsgálására,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Növény-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: bizottság) jön létre, amely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöki tisztjét a Bizottság egy képviselője tölti be.

2. cikk

A bizottság ellátja a Tanács által a növényegészségügy tekintetében elfogadott intézkedések által ráruházott feladatokat az ezen intézkedésekben megállapított körülmények között és feltételekkel összhangban.

A bizottságnak továbbá meg kell vizsgálnia az említett intézkedések alkalmazási körében felmerülő minden olyan egyéb ügyet, amit a bizottság elnöke a saját kezdeményezésére vagy valamelyik tagállam kérésére a bizottság elé terjeszt.

3. cikk

A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

Kelt Brüsszelben, 1976. november 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

A. P. L. M. M. van der Stee

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976D0894 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976D0894&locale=hu