Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

31994L0054[1]

A Bizottság 1994. november 18-i 94/54/EK irányelve a 79/112/EGK tanácsi irányelvben előírtaktól eltérő adatok bizonyos élelmiszerek címkézésén való kötelező feltüntetéséről

A BIZOTTSÁG 1994. NOVEMBER 18-I 94/54/EK IRÁNYELVE

a 79/112/EGK tanácsi irányelvben előírtaktól eltérő adatok bizonyos élelmiszerek címkézésén való kötelező feltüntetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 93/102/EK bizottsági irányelvvel ( 1 ) módosított, az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. december 18-i 79/112/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) , és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel tekintettel a javasolt fellépés hatókörére és hatásaira, az ebben az irányelvben bevezetett közösségi intézkedések nélkülözhetetlenek a megállapított célkitűzések megvalósításához; mivel a célkitűzéseket a tagállamok külön fellépéssel nem tudják megvalósítani; mivel, azonfelül, a 79/112/EK irányelv már előírja az ilyen célkitűzések közösségi szintű megvalósítását;

mivel a megfelelő fogyasztói tájékoztatás biztosítása céljából a 79/112/EGK irányelv 3. cikkében előírt adatokon kívül bizonyos élelmiszerek esetében egyéb adatok kötelező feltüntetésének előírása is szükséges;

mivel a bizonyos élelmiszerek csomagolásához használt csomagoló gázok a 79/112/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában nem tekinthetők összetevőnek és ezért a címkézésen nem kell az összetevők között feltüntetni;

mivel azonban a fogyasztókat tájékoztatni kell ezen gázok használatáról, amennyiben ez az információ lehetővé teszi számukra annak megértését, hogy az általuk megvásárolt élelmiszer eltarthatósága miért hosszabb, mint az eltérően csomagolt hasonló termékeké;

mivel a tagállamok által tett egyoldalú intézkedések által létrehozott új kereskedelmi akadályok megelőzése céljából közösségi szintű rendelkezések elfogadása szükséges;

mivel a 79/112/EGK tanácsi irányelv 17. cikke eljárásának megfelelően ezt az irányelvet az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság elé terjesztették, amely képtelen volt véleményt alkotni; mivel ugyanazon eljárás során a Bizottság egy javaslatot nyújtott be a Tanácsnak a meghozandó intézkedésekről;

mivel tekintve, hogy a Tanács a rendelkezésére álló három hónap alatt egyetlen intézkedést sem fogadott el, a javasolt intézkedéseket a Bizottságnak kell elfogadnia,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 79/112/EGK irányelv 3. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül ennek az irányelvnek a mellékletében felsorolt élelmiszerek címkézése kiegészítő adatokat tartalmaz a mellékletben meghatározottak szerint.

2. cikk

A tagállamok, amennyiben szükséges, 1995. június 30-a előtt módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket abból a célból, hogy:

- legkésőbb 1995. július 1-jére engedélyezzék az ennek az irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását;

- 1997. január 1-jei hatállyal megtiltsák az ennek az irányelvnek nem megfelelő termékek forgalmazását; azonban a szóban forgó időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

MELLÉKLET

Azon élelmiszerek listája, amelyek esetében a címkézésen egy vagy több kiegíszítő adatot kell feltüntetni

Élelmiszer típusa vagy kategóriájaAdatok
Élelmiszerek, amelyek eltarthatósága a 89/107/EGK tanácsi irányelv (1) alapján engedélyezett védőgázos csomagolás révén meghosszabbodott„Védőgázos csomagolás”
A 94/35/EK irányelv által engedélyezett édesítőszert vagy édesítőszereket tartalmazó élelmiszerek (2)„édesítőszerrel (édesítőszerekkel)”
Ez az adat kíséri a 79/112/EGK irányelv 5. cikke szerinti árumrgnevezést
Mind hozzáadott cukrot vagy cukrokat, mind a 94/35/EK irányelv által engedélyezett édesítőszert vagy édesítőszereket tartalmazó élelmiszerek„cukorral (cukrokkal) és édesítőszerrel (édesítőszerekkel)”
Ez az adat kíséri a 79/112/EGK irányelv 5. cikke szerinti árumegnevezést
Aszpartámot tartalmazó élelmiszerek„fenil-alanin forrást tartalmaz”
Több mint 10 % hozzáadott poliolt tartalmazó élelmiszerek„túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet”
Glicirrizinsavat vagy annak ammóniumsóját ezen anyag(ok) vagy Glycyrrhiza glabra édesgyökér növény hozzáadása révén, legalább 100 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációban tartalmazó édességek vagy italok.Az „édesgyökért tartalmaz” kifejezést közvetlenül az összetevők listája után fel kell tüntetni, kivéve ha az „édesgyökér” kifejezés már az összetevők listájában vagy abban a névben, amely alatt a terméket árusítják, szerepel. Ha az összetevők listája nincs feltüntetve, ezt az adatot azon név közelében kell elhelyezni, amely alatt a terméket árusítják.
Glicirrizinsavat vagy annak ammóniumsóját ezen anyag(ok) vagy Glycyrrhiza glabra édesgyökér növény hozzáadása révén, legalább 4 g/kg koncentrációban tartalmazó édességek.Az összetevők listáját követően a következőt kell feltüntetni: „édesgyökért tartalmaz – magas vérnyomásban szenvedők kerüljék a túlzott fogyasztást”. Ha az összetevők listája nincs feltüntetve, ezt az adatot azon név közelében kell elhelyezni, amely alatt a terméket árusítják.
Glicirrizinsavat vagy annak ammóniumsóját ezen anyag(ok) vagy Glycyrrhiza glabra édesgyökér növény hozzáadása révén, legalább 50 mg/l, vagy 1,2 % feletti alkoholtartalmú italok esetén legalább 300 mg/l koncentrációban tartalmazó italok. (3)Az összetevők listáját követően a következőt kell feltüntetni: „édesgyökért tartalmaz – magas vérnyomásban szenvedők kerüljék a túlzott fogyasztást”. Ha az összetevők listája nincs feltüntetve, ezt az adatot azon név közelében kell elhelyezni, amely alatt a terméket árusítják.
(1) HL L 40., 1989.2.11, 27. o.
(2) HL L 237., 1994.9.10., 3. o.
(3) Ez a szint a kész vagy a gyártó utasításainak megfelelően elkészített termékekre alkalmazandó.

( 1 ) HL L 291., 1993.11.25., 14. o.

( 2 ) HL L 33., 1979.2.8, 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0054 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0054&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994L0054-20040520 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994L0054-20040520&locale=hu

Tartalomjegyzék