PK 176. szám

Gyermektartási perben az alperes által a gyermeknek nála történő elhelyezése iránt a fellebbezési tárgyaláson előterjesztett kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Ha a gyermektartási perben az alperes csak a fellebbezési tárgyaláson terjeszti elő azt a kérelmét, hogy a bíróság a gyermeket nála helyezze el, ezt a kérelmet viszontkeresetnek kell tekinteni, mert a bíróság ítéletében enélkül az elhelyezés felől nem rendelkezhetne. Minthogy pedig a fellebbezési eljárásban viszontkereset előterjesztésének - a Pp. 147. §-ának (1) bekezdéséből következőleg - nincs helye, az elhelyezés iránti kérelmet ebből az okból érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.