Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

1/2009. (I. 5.) Tü. határozat

az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozatának kiegészítéséről és módosításáról

1. §

Az Ügyrend 22. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A főtitkár az (1) és (2) bekezdésben előírt feladatait soron kívül köteles ellátni az Abtv. 38. § (1) bekezdésén alapuló bírói kezdeményezések esetén."

2. §

Az Ügyrend 23. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

"Az Abtv. 30. § (1) bekezdésén alapuló bírói kezdeményezést soron kívül kell bemutatni."

3. §

Az Ügyrend 24. §-a az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az elnök az Abtv. 38. § (1) bekezdésén alapuló bírói indítvány elbírálására az előadó alkotmánybírót soron kívül jelöli ki.

(4) Az elnök elrendelheti a Legfelsőbb Bíróság elnöke, az Országgyűlési biztosok, valamint a legfőbb ügyész indítványai tárgyában az Alkotmánybíróság soron kívüli eljárását."

4. §

Az Ügyrend 29. § d) pontja az alábbiak szerint egészül ki, illetőleg módosul:

"d) az indítványozó a hiánypótlás végett neki visszaadott indítványt a kitűzött határidő alatt nem adta be, vagy újból hiányosan adta be, és emiatt vagy egyébként érdemben nem bírálható el."

5. §

Az Ügyrend 34. § (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

"Az Abtv. 38. § (1) bekezdésén alapuló indítvány alapján előkészített ügyet soron kívül köteles a testület elé terjeszteni."

6. §

Az Ügyrend 34. §-a az alábbi (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az előadó alkotmánybíró javaslatára a teljes ülés az indítványt elutasító döntését egyszerűsített eljárásban, a kitűzött ülésnapon hozza meg, ha az ügy megítélése egyszerű és az alkotmánysértés nyilvánvalóan nem állapítható meg.

(5) Ha az Abtv. 30. § (1) bekezdésének a)-e) pontjai szerint a teljes ülés hatáskörébe tartozó végzés-tervezetre 8 munkanapon belül nem érkezik teljes ülési tárgyalást kezdeményező írásbeli észrevétel, a teljes ülés vita nélkül szavaz a végzés-tervezetről."

Budapest, 2009. január 5.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Trócsányi László s. k.,

alkotmánybíró