Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Kfv.37758/2022/6. számú precedensképes határozata földforgalmi ügyben indult közigazgatási jogvita tárgyában. [2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) 25. § (1) bek.] Bírók: Bérces Nóra, Remes Gábor, Sperka Kálmán, Suba Ildikó, Sugár Tamás

A határozat elvi tartalma:

A Kamara állásfoglalását köteles az eset összes lényeges körülményét mérlegelve kialakítania.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Kfv.III.37.758/2022/6.

A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Sugár Tamás előadó bíró, Dr. Suba Ildikó bíró, Dr. Remes Gábor bíró, Dr. Bérces Nóra bíró

A felperes: felperes1 (cím1)

A felperes képviselője: Dr. Vesztergom Imre ügyvéd (cím2)

Az alperes: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád u. 32.)

Az alperes képviselője: Dr. Pete Viktória kamarai jogtanácsos

Az I. rendű alperesi érdekelt: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (1115 Budapest, Bartók Béla 105-111.)

Az I. rendű alperesi érdekelt képviselője: Dr. Mikó András Ügyvédi Iroda (cím3, ügyintéző ügyvéd dr. Mikó András)

A II. rendű alperesi érdekelt: II. rendű alperesi érdekelt (cím4)

A II. rendű alperesi érdekelt képviselője: Dr. Baros Attila (cím5)

A per tárgya: földforgalmi ügyben indult közigazgatási jogvita

A felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: a felperes 13. szám alatt

Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Győri Törvényszék 2022. június 9-én hozott 10.K.700.343/2022/12. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Győri Törvényszék 10.K.700.343/2022/12. számú ítéletét megváltoztatja oly módon, hogy az alperes 572.918/3/2021. számú határozatát megsemmisíti és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezi.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 190.500.- (százkilencvenezer-ötszáz) forint együttes elsőfokú és felülvizsgálati eljárási költséget.

A kereseti és felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A perben nem álló eladó eladóként, haszonélvező haszonélvezőként, míg a felperes vevőként 2021. augusztus 30-án adásvételi szerződést kötöttek a Lázi, helyrajzi szám1 helyrajzi számú, "szántó" megnevezésű ingatlan 18054/277638-ad tulajdoni hányadára. A szerződés 15. pontja szerint a felperes elővásárlási jogának alapja a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 18. § (1) bekezdés e) pontja és 18. § (3) bekezdése.

[2] A fenti adásvételi szerződésre a II. rendű alperesi érdekelt (a továbbiakban: II. rendű érdekelt) teljes körű elfogadó nyilatkozatot tett.

[3] Az alperes felhívására az I. rendű alperesi érdekelt (a továbbiakban: I. rendű érdekelt vagy Kamara) 2021. december 8-án állásfoglalást adott ki, amelyben a II. rendű érdekelt tulajdonszerzését támogatta, míg a felperes tulajdonszerzését nem támogatta.

[4] A II. rendű érdekelt vonatkozásában az I. rendű érdekelt rögzítette, a Földforgalmi tv. 23/A §-a és 24 § (2) bekezdése szerinti értékelése során arra a következtetésre jutott, hogy nem állapítható meg olyan tény és körülmény, amely ellentétes lenne a 23/A § (1) bekezdésében foglaltakkal. A II. rendű érdekelt földszerzése megfelel a Földforgalmi tv.-ben foglalt általános agrárpolitikai és földbirtok-politikai érdekeknek. Az I. rendű érdekelt tudomása szerint a II. rendű érdekelt nem érintett a jogszabály megkerülését célzó jogügyletben, a Földforgalmi tv.-ben írt eljárásmódot nem kívánta megkerülni.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!