GKT 65/1973. szám

a) Az építési engedély - ideértve a műemléki jellegű építkezéseknél az illetékes hatóság külön engedélyét is - szolgáltatásának elmulasztása vagy késedelme az építtetővel szemben közbenső intézkedés elmulasztásának jogkövetkezményeit vonja maga után.

[1]b) A műemlék helyreállítására irányuló terveknek meg kell felelniük azoknak a követelményeknek is, amelyeket az ilyen építkezéshez szükséges külön engedély kiadásánál az illetékes hatóság megkíván.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1/2014. Polgári jogegységi határozat 2. pontja értelmében meghaladottá vált. (Az új Ptk.-tól függetlenül a régi Ptk., illetve más, hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó ügyekre nézve is.)