T/615. számú törvényjavaslat indokolással - Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása

(2018. június 28.)

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja:

1. §

Az Alaptörvény 29. cikke a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Magyarország egyes ügyészségi feladat- és hatásköröket - az Országgyűlés előzetes jóváhagyásával - az Európai Unió más tagállamaival folytatott megerősített együttműködéshez szükséges mértékig az e tagállamokkal közösen létrehozott európai ügyészségi szerv útján gyakorolhatja. A megerősített együttműködésben való részvétel jóváhagyásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

2. §

Az Alaptörvény jelen módosítása a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

Magyarország Alaptörvényének második módosításáról szóló javaslathoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az LMP mind elvi, mind praktikus okokból támogatja hazánknak az Európai Ügyészséghez történő csatlakozását, mivel azt az európai uniós támogatásokkal összefüggő visszaélések visszaszorításának hatékony eszközének tartja. Ennek érdekében - az Alaptörvény normativitását komolyan véve, egyben az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom számára a döntési jogkört egyértelműen biztosítva - mindenek előtt az Alaptörvény olyan módosítását javasoljuk, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozáshoz szükséges együttműködéssel egyébként a nemzeti jog alapján az ügyészségi szervezethez telepített feladat- és hatásköröket egy európai szintű szerv gyakoroljon.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A Javaslat az ügyészségről szóló rendelkezések végére illeszti az E) cikk szerinti csatlakozási klauzulával együttesen értelmezhető, azzal összhangban megfogalmazott, de kizárólag ügyészségi hatáskörökre vonatkozó rendelkezést. A megerősített együttműködésben való részvételt jóváhagyó országgyűlési döntéshez az alkotmányozáshoz szükségessel azonos többséget rendel a kiegészítés.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Tartalomjegyzék