PK 193. szám

Ha a bíróság a kellő időben nem fellebbezett határozatot kijavítja, a határozat elleni fellebbezési jog a kijavítás következtében nem éled fel.

A fél csak a kijavító végzés ellen élhet fellebbezéssel, feltéve, hogy az a határozat rendelkező részére vonatkozik [Pp. 224. § (4) bek.]. A fellebbezés folytán a fellebbezési bíróság a határozatot is felülbírálja, de csak a kijavítással érintett részében (pl. ha az ítéletet a bíróság úgy javította ki, hogy a havi 80 forintban megjelölt baleseti járadék helyes összege havi 800 forint).