31999D0502[1]

A Bizottság határozata (1999. július 1.) a strukturális alapok 1. célkitűzésének hatókörébe tartozó régiók listájának a 2000-től 2006-ig tartó időszakra vonatkozó összeállításáról (az értesítés a C(1999) 1770. számú dokumentummal történt)

1999D0502 — HU — 01.05.2004 — 001.001

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

>B CELEX:31999D0502A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(1999. július 1.)
a strukturális alapok 1. célkitűzésének hatókörébe tartozó régiók listájának a 2000-től 2006-ig tartó időszakra vonatkozó összeállításáról
(az értesítés a C(1999) 1770. számú dokumentummal történt)
(1999/502/EK) CELEX:31999D0502
(HL L 194, 27.7.1999, p.53)

Módosította:

Hivatalos Lap
Nopagedate

Módosította:

>A1 CELEX:12003TOkmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló CELEX:12003TL 2363323.9.2003

ˇB CELEX:31999D0502

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1999. július 1.)

a strukturális alapok 1. célkitűzésének hatókörébe tartozó régiók listájának a 2000-től 2006-ig tartó időszakra vonatkozó összeállításáról

(az értesítés a C(1999) 1770. számú dokumentummal történt)

(1999/502/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

(1)mivel az 1260/1999/EK rendelet 1. cikke első albekezdésének 1. pontja megállapítja, hogy a strukturális alapok 1. célkitűzése a fejlődésben lemaradt régiók fejlesztésének és strukturális alkalmazkodásának elősegítésére irányul;
(2)mivel az 1260/1999/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének első albekezdése úgy rendelkezik, hogy az 1. célkitűzés alá azok a régiók tartoznak, amelyek megfelelnek a Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája II. szintjének (NUTS II.), vagyis amelyekben a vásárlóerő-paritáson mért, az 1999. március 26-án rendelkezésre álló 1994., 1995. és 1996. évi közösségi mutatók alapján kiszámított egy főre eső GDP nem éri el a közösségi átlag 75 %-át;
(3)mivel az 1260/1999/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdése úgy rendelkezik, hogy szintén e célkitűzés alá tartoznak azok a legkülső régiók is (a francia tengerentúli megyék, az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek és Madeira), amelyek egyike sem éri el a 75 %-os küszöbértéket, valamint az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányának ( 2 ) 6. jegyzőkönyve alapján az 1995-1999 közötti időszakban a 6. célkitűzésbe tartozó térségek;
(4)mivel az 1260/1999/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdése úgy rendelkezik, hogy az említett rendelet 3. cikke ellenére a legutóbb a 3193/94/EK rendelettel ( 3 ) módosított, a strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységük egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet ( 4 ) alapján 1999-ben az 1. célkitűzés hatókörébe tartozó régiók, amelyeket az 1260/1999/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdése nem említ meg, 2000. január 1-jétől 2005. december 31-ig az alapokból átmenetileg továbbra is támogatásban részesülnek az 1. célkitűzés keretében;
(5)mivel az 1260/1999/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése úgy rendelkezik, hogy a 3. cikk (2) bekezdésében említett lista elfogadásakor az említett rendelet 4. cikke (5) és (6) bekezdésével összhangban a Bizottságnak össze kell állítania azoknak a NUTS III. térségeknek a listáját, amelyek az 1. célkitűzés keretében az alapokból 2006-ban átmeneti támogatásban részesülő régiókhoz tartoznak;
(6)mivel azonban az 1260/1999/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése úgy rendelkezik, hogy a Bizottság valamely tagállam javaslata alapján, az ugyanezen bekezdés második albekezdésében említett régiók népessége arányának megtartásával és az említett rendelet 4. cikke (4) bekezdése második albekezdése rendelkezéseinek betartásával, ezeket a térségeket olyan NUTS III. vagy annál alacsonyabb szintű térségekkel helyettesítheti, amelyek a 4. cikk (5)–(9) bekezdésében megfogalmazott szempontoknak megfelelő régiókhoz tartoznak; mivel a Bizottság figyelembe vette a tagállamok e tekintetben kifejezett kéréseit;
(7)mivel az 1260/1999/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdése úgy rendelkezik, hogy a második és a harmadik albekezdésben említett listán nem szereplő régiókhoz tartozó térségek továbbra is részesüljenek támogatásban az ESZA, a HOPE és az EMOGA Orientációs Részleg forrásából 2006-ban, de kizárólag ugyanazon a támogatáson belül,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1. célkitűzés hatókörébe tartozó régiókat az I. melléklet sorolja fel.

Ez a lista 2000. január 1-jétől 2006. december 31-ig érvényes.

ˇA1 CELEX:12003T

A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia esetében ez a lista a csatlakozás időpontjától 2006-ig tartó időszakra érvényes.

ˇB CELEX:31999D0502

2. cikk

A II. melléklet azokat a régiókat és térségeket sorolja fel, amelyek az 1. célkitűzés keretében átmeneti támogatást kapnak.

Ez a lista 2000. január 1-jétől 2005. december 31-ig, illetve 2006. december 31-ig érvényes az abban felsorolt régiókra.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A strukturális alapok 1. célkitűzésének hatókörébe tartozó NUTS-II régiók listája a 2000. január 1-jétől 2006. december 31-ig tartó időszakra

ˇA1 CELEX:12003T

Cseh Köztársaság ( 5 )

Střední Čechy

Jihozápad

Severozápad

Severovýchod

Jihovýchod

Střední Morava

Moravskoslezsko

ˇB CELEX:31999D0502

Németország

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Chemnitz

Dresden

Leipzig

Dessau

Halle

Magdeburg

Thüringen

ˇA1 CELEX:12003T

Észtország (5)

Eesti

ˇB CELEX:31999D0502

Görögország

Anatoliki Makedonia, Thraki

Kentriki Makedonia

Dytiki Makedonia

Thessalia

Ipiros

Ionia Nisia

Dytiki Ellada

Sterea Ellada

Peloponnisos

Attiki

Vorio Aigaio

Notio Aigaio

Kriti

Spanyolország

Galicia

Principado de Asturias

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Extremadura

Comunidad Valenciana

Andalucía

Región de Murcia

Ceuta y Melilla

Canarias

Franciaország

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Írország

Border Midlands and Western

Olaszország

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

ˇA1 CELEX:12003T

Lettország (5)

Latvija

Litvánia (5)

Lietuva

Magyarország (5)

Közép-Magyarország

Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Málta (5)

Malta

ˇB CELEX:31999D0502

Ausztria

Burgenland

ˇA1 CELEX:12003T

Lengyelország (5)

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

ˇB CELEX:31999D0502

Portugália

Norte

Centro

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira

ˇA1 CELEX:12003T

Szlovénia (5)

Slovenija

Szlovákia (5)

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

ˇB CELEX:31999D0502

Finnország

Itä-Suomi

Väli-Suomi ( 6 )

Pohjois-Suomi (6)

Svédország

Norra Mellansverige (6)

Mellersta Norrland (6)

Övre Norrland (6)

Egyesült Királyság

South Yorkshire

West Wales and The Valleys

Cornwall and Isles of Scilly

Merseyside

II. MELLÉKLET

A strukturális alapok 1. célkitűzése keretében átmeneti támogatásban részesülő régiók és térségek listája a 2000. január 1-jétől 2006. december 31-ig tartó időszakra

TagállamÁtmeneti támogatás 2000. január 1-jétől
2005. december 31-ig ( 1 )2006. december 31-ig
BelgiumArrondissement d'Ath Bernissart közösség kivételévelArrondisement d'Ath
Csak Bernissart közössége
Arrondisement de Charleroi a következő közösségek kivételével:
Chapelle-lez-Herlaimont
Charleroi (Mont-sur-Marchienne korábbi közössége kivételével)
Châtelet
Courcelles
Farciennes
Fontaine-l'Eveque
Manage
Arrondissement de Charleroi
Csak a következő közösségek:
Chapelle-lez-Herlaimont
Charleroi (Mont-sur-Marchienne korábbi közössége kivételével)
Châtelet
Courcelles
Farciennes
Fontaine-l'Eveque
Manage
Arondissement de Mons, a következő közösségek kivételével:
Boussu
Dour
Frameries
Hensies
Mons (Jemappes, Flenu et Cuesnes közösségek kivételével)
Quaregnon
Quiévrain
Colfontaine
Arrondissement de Mons
Csak a következő közösségek:
Boussu
Dour
Frameries
Hensies
Mons (csak a Jemappes, Flenu et Cuesnes közösségek)
Quaregnon
Quiévrain
Colfontaine
Arrondissement de Mouscron
Arrondissement de Soignies La Louviere közössége kivételével (Boussoit korábbi közössége kivételével)Arrondissement de Soignies
Csak La Louviere közössége (Boussoit korábbi közössége kivételével)
Arrondissement de Thuin a következő közösségek kivételével:
Anderlues
Morlanwelz
Arrondissement de Thuin
Csak a következő közösségek:
Anderlues
Morlanwelz
Arrondissement de Tournai
Dánia
NémetországKreis Berlin-Ost, Stadt
Görögország
SpanyolországComunidad Autonoma Cantabria
FranciaországArrondissements d'Avesnes, de Douai et de Valenciennes
Région Corse
ÍrországDublin, Mid-East, Mid-West, South-WestSouth-East
OlaszországRegione Molise
Luxemburg
HollandiaProvincie Flevoland
Ausztria
PortugáliaLisboa e Vale de Tejo kivéve Médio Tejo e Lezíria do TejoMédio Tejo e Lezíria do Tejo
Finnország
Svédország
Egyesült KirályságHighlands and Islands kivéve IslandsIslands (1995. NUTS III. határok)
Northern Ireland
( 1 ) Az alábbiakban felsorolt térségek továbbra is támogatásban részesülnek az ESZA, a HOPE és az EMOGA Orientációs Részleg forrásából 2006-ban, de kizárólag ugyanazon a támogatáson belül.

( 1 ) HL L 161., 1999.6.26., 1. o.

( 2 ) HL 1., 1995.1.1. 11. o.

( 3 ) HL L 337., 1994.12.24., 11. o.

( 4 ) HL L 185., 1988.7.15., 9. o.

( 5 ) A lista a csatlakozás napjától 2006. december 31-ig hatályos

( 6 ) Csak az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányához csatolt 6. jegyzőkönyv I. mellékletében felsorolt területek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:31999D0502 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999D0502&locale=hu Utolsó elérhető konszolidált változat CELEX:01999D0502-20040501 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999D0502-20040501&locale=hu