BH 1997.1.50 I. A prémium meghatározott feladat teljesítéséért jár, amelyet a munkavállalónak a munkaviszonya keretében vagy arra tekintettel kell teljesítenie ahhoz, hogy arra jogot szerezzen. A prémium ennek megfelelően munkabér, amelynek visszakövetelésére a törvény rendelkezései az irányadók.

II. Ha a feladat teljesítésére kitűzött prémium kifizetése csak a mérleg jóváhagyásakor esedékes, az előre kifizetett prémium csak prémiumelőlegnek minősül, amely az általános elévülési időn belül követelhető vissza [1992. évi XXII. törvény 162. §].

A felperes 1980-tól állt az alperes alkalmazásában, 1984. augusztus 30-tól 1990. július 1-jéig az I.-F. igazgatója volt Párizsban.

A felperes részére az alperes az 1989. évre prémiumfeladatokat tűzött ki. Eszerint 8000 frank illeti meg, ha a Budapesttel lebonyolított forgalom a korábbi évhez képest legalább 15%-kal emelkedik, és szintén 8000 frank nullszaldós eredmény elérése esetén. A felperes 1990. február 14-én jelentette, hogy mindkét feladatot teljesítette. Az alperes osztályvezetője 1990. március 22-én értesítette a felperest, hogy az érdekeltség pénztárából a 16 000 frank felvehető. A felperes megbízása 1990. július 1. napján megszűnt. Az átadáskor kétségek merültek fel az I.-F. gazdálkodását illetően, ezért az alperes átfogó ellenőrzést rendelt el. Az ellenőrzés alapján - az E. cég bevonásával, amely a társaság könyvelését ellátta - az 1990. szeptember 3-7. napján tartott közgyűlés megállapította, hogy az I.-F. 1989. évi vesztesége 544 803,49 frank.

Az alperes a felperest 8000 frank tévesen kifizetett prémium visszafizetésére szólította fel. A prémium másik részét a felperes munkaviszonyának 1990. augusztus 8-ai megszűnése után hozott fegyelmi határozattal megvonta, valamint a felperest kártérítésre kötelezte. A fegyelmi büntetést és a kártérítési határozatot a munkaügyi bíróság egy korábbi perben hozott részítéletével jogerősen hatályon kívül helyezte.

A felperes a fizetési felszólítás ellen munkaügyi vitát kezdeményezett, az alperesnél szervezett munkaügyi döntőbizottság azonban elutasította a kérelmet.

A felperes keresetében kérte a felszólítás hatályon kívül helyezését, mert az alperes késve kötelezte a prémium visszafizetésére.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére