PK 190. szám

A tárgyaláson hozott és kihirdetett permegszüntető végzés ellen a Pp. 233. §-a szerinti fellebbezésnek van helye. Ezért a Pp. 219. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint az ilyen végzést azzal a féllel, aki a tárgyalást elmulasztotta, kézbesítés útján kell közölni.