47.SZ/2020. (IV. 1.) OBHE határozat

a veszélyhelyzet idején a bíróságok működéséről és a bírósági épületek használati rendjéről

A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet egységes alkalmazása érdekében - a Veszélyhelyzeti Kabinet ajánlására - az alábbi intézkedést adom ki:

1. A bíróságok a veszélyhelyzet időtartama alatt a Magyarország Alaptörvénye 25. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladataikat kizárólag a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok maradéktalan és kivételt nem tűrő betartásával láthatják el.

2. A bírói testületek és egyéb szervezeti egységek személyes jelenlétet igénylő értekezletet vagy ülést nem tarthatnak.

3. Az elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartandó eljárási cselekmények lebonyolításánál is biztosítani kell azt, hogy a bírósági épületben tartózkodó személyek:

a) egymástól legalább két méter távolságra legyenek;

b) ha felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik, az eljárási cselekményt a bíróság félbeszakítja és azonnal értesíti az illetékes egészségügyi hatóságot, egyidejűleg az ott tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit - amennyiben addig nem állapította meg - az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvben rögzíti.

4. A bírósági épületekbe kizárólag a hivatali kötelezettségét ellátó bíró és igazságügyi alkalmazott, továbbá a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy, valamint az eljárási cselekményre idézettek léphetnek be.

Dr. Senyei György s. k.,

az Országos Bírósági Hivatal elnöke