PKv 2004.3 A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 3/2004. (XII. 2.) PK véleménye

[1]a Ptk. kamatszabályait módosító törvény értelmezéséről és alkalmazásáról

Lábjegyzetek:

[1] Az 1/2014. Polgári jogegységi határozat 2. pontja értelmében meghaladottá vált. (Az új Ptk.-tól függetlenül a régi Ptk., illetve más, hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó ügyekre nézve is.)