Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

31989D0367[1]

A Tanács határozata (1989. május 29.) az Erdészeti Állandó Bizottság létrehozásáról

A Tanács határozata

(1989. május 29.)

az Erdészeti Állandó Bizottság létrehozásáról

(89/367/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43., 130s. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Közösségnek a mezőgazdasági termékek túltermelésének csökkentésére irányuló erőfeszítéseit az agrárstruktúra javítását célzó hatékony intézkedéseknek kell kísérniük;

mivel ebben az összefüggésben lényeges, hogy az erdészeti ágazat nagymértékben hozzájáruljon a mezőgazdaságból származó jövedelmek alternatív forrásainak megteremtéséhez, valamint az erdők a mezőgazdaság számára kedvező ökoszisztémájának fejlesztéséhez;

mivel a Közösség erdőterületeit számos veszély fenyegeti, ami azzal a kockázattal járhat, hogy veszélybe kerülnek azok gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi funkciói;

mivel továbbá a különböző közösségi politikák érintik az erdészeti ágazatot, valamint annak az agrárstruktúra- és vidékfejlesztési politikában betöltött szerepét;

mivel a tagállamok és a Bizottság közötti szoros és állandó együttműködés, beleértve különösen az erdészet helyzetére és az azzal kapcsolatos fejleményekre, valamint az erdészeti ágazatot érintő különböző közösségi politikákra vonatkozó folyamatos információcserét, megfelelő eszköz az agrárstrukturális és vidékfejlesztési politika összefüggésében tett erdészeti intézkedések hatékonyságának megőrzésére;

mivel az ilyen együttműködést a leghatékonyabban egy állandó bizottság létrehozásával lehet elérni, amely az egyes tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok és a Bizottság közötti szorosabb és folyamatosabb erdészeti együttműködés elősegítése érdekében, s így támogatva a Közösség agrárstrukturális és vidékfejlesztési politikája keretében kezdeményezett erdészeti intézkedéseket is, létre kell hozni az Erdészeti Állandó Bizottságot (a továbbiakban a "bizottság").

2. cikk

(1) Figyelembe véve a tagállamok erdészeti politikáját, valamint az azzal kapcsolatos intézkedéseket és programokat, az erdészeti ágazatnak az agrárstrukturális és vidékfejlesztési politikában betöltött szerepét, valamint az erdészeti ágazat és a különböző közösségi politikák közötti kapcsolatokat, a tagállamok a bizottság keretében folyamatosan tájékoztatják egymást és a Bizottságot az erdészeti ágazat helyzetéről és fejleményeiről, valamint az ezzel kapcsolatos politikákról.

(2) A Bizottság bármikor egyeztethet a bizottsággal bármilyen, a különböző közösségi politikákból fakadó, az erdészeti ágazatot érintő témáról, illetve szempontról, akár saját kezdeményezésre, akár valamely tagállam képviselőjének kérésére.

(3) A Tanács a Bizottság javaslatára az erdészeti ágazatot érintő közösségi intézkedésekkel kapcsolatos egyéb feladatokat is rábízhat a bizottságra.

3. cikk

A bizottság a tagállamok képviselőiből áll. Elnöke a Bizottság képviselője.

A bizottság titkárságát a Bizottság biztosítja.

A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. május 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Romero Herrera

[1] HL C 312., 1988.12.7., 11. o.

[2] 1989. május 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 139., 1989.6.5., 15. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989D0367 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989D0367&locale=hu