31991L0630[1]

A Tanács irányelve (1991. november 19.) a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról

1991L0630 — HU — 10.03.2009 — 004.001

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

>B CELEX:31991L0630A TANÁCS IRÁNYELVE CELEX:31991L0630
(1991. november 19.) CELEX:31991L0630
a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról CELEX:31991L0630
(91/630/EGK) CELEX:31991L0630
(HL L 340, 11.12.1991, p.33)

hatályon kívül helyezte:

Hivatalos Lap
SzámOldalDátum
A Tanács 2008/120/EK irányelve (2008. december 18.) CELEX:32008L0120L 47518.2.2009

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:31991L0630 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0630&locale=hu Utolsó elérhető konszolidált változat CELEX:01991L0630-20090310 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991L0630-20090310&locale=hu